Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") gelden voor de relaties met betrekking tot The Canon Berlinale Film Festival 2015 Competition (“Wedstrijd”) zoals hieronder beschreven tussen: (a) Canon Europa N.V. geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721, gevestigd aan de Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland, en andere ondernemingen van de Canon Group (gezamenlijk, “Canon”) en (b) jou, de deelnemer aan de Wedstrijd (“je”). Door het inzenden van jouw video om deel te nemen aan deze Wedstrijd verklaar je dat je al deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
1.1     Alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk & Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland van 18 jaar of ouder kunnen aan deze Wedstrijd deelnemen. Medewerkers van Canon en hun directe familie, de bureaus of iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de Wedstrijd komen niet in aanmerking voor deelname.
1.2     Deze Wedstrijd bestaat uit de volgende wedstrijd (“Film Competition”):
Film Competition:
Onderwerp: Space to Play
Uploadperiode: begindatum: 09:00 (CET) op 09-01-2015; sluitingsdatum: 23:59 (CET) op 22-01-2015
1.3     Om aan de Film Competition deel te nemen, moet je één (1) korte film van vijftien (15) seconden over het onderwerp ‘Space to Play’ uploaden naar www.facebook.com/canonnederland als video op de tijdlijn onder vermelding van de hashtag #SpacetoPlay. Alle ingezonden video’s moeten zijn geüpload binnen de genoemde uploadperiode; anders wordt de inzending niet geaccepteerd of is deze niet geldig.
1.4     Alle voor deze Wedstrijd geüploade video’s moeten door andere deelnemers kunnen worden bekeken en alle geldige inzendingen worden getoond op www.facebook.com/canonnederland. Door het inzenden van jouw video verklaar je jezelf daar uitdrukkelijk mee akkoord.     
1.5     De Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door of verbonden met Facebook. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd dien je Facebook volledig te vrijwaren jegens aanspraken met betrekking tot en in verband met deze Wedstrijd, nu en in de toekomst.
1.6     Canon is niet verantwoordelijk voor inzendingen die niet worden ontvangen als gevolg van technische problemen.   
1.7     Canon behoudt zich het recht voor om iedereen, naar eigen goeddunken, waarvan Canon denkt dat hij of zij  de regels van deze Wedstrijd heeft geschonden te diskwalificeren.   
2. PRIJSSELECTIE
2.1      Voor de Film Competition worden vijf (5) films genomineerd (één per land) en uit deze films wordt één (1) pan-Europese winnende film geselecteerd door de uit minimaal drie (3) professionals bestaande jury – een vertegenwoordiger van Canon, een vertegenwoordiger van het Berlinale International Film Festival en een vertegenwoordiger van Canon’s gesponsorde vlogger (“Jury”). De Jury zal de inzendingen naar eigen goeddunken beoordelen op techniek, creativiteit en originele en interessante interpretatie van het onderwerp. De beslissing van de Jury is definitief. Het selectieproces voor de Wedstrijd is als volgt:
((1)  Canon vertegenwoordigers uit elk deelnemend land zullen hun drie (3) beste films selecteren en zenden deze voor 17:00 (CET) 23-01-2015 naar Canon Europe;
(2) Canon Europe zal de drie (3) beste films uit elk land aan de Jury voorleggen;
(3) Per land selecteert de Jury binnen 48 uur na de sluitingsdatum van de uploadperiode één (1) film;
(4) Uit deze films wordt binnen 48 uur na de sluitingsdatum van de uploadperiode slechts één (1) winnende film voor de Grand Prize geselecteerd;
(5) Canon neemt contact op met de deelnemers die de winnende films hebben geüpload, vertelt hen dat zij prijzen hebben gewonnen en controleert of hun inzendingen aan deze Voorwaarden voldoen.
2.2 De deelnemers die de winnende films hebben geüpload worden de winnaars van de Film Competition (“Winnaars”). De deelnemer die de winnende film van alle landen heeft geüpload, wordt de grote prijswinnaar van de Film Competition (“Grand Prize Winner”). Het resultaat van de Wedstrijd wordt op de onderstaande datum (“30-01-2015”) via Facebook www.facebook.com/canonederland bekendgemaakt en elke winnaar ontvangt op 30-01-15 bericht via Facebook.
3. PRIJZEN
3.1      De genomineerde winnaars van de Film Competition (één per land) ontvangen als prijs elk een Canon LEGRIA Mini
3.1.1 Canon zal zich inspannen om de prijs binnen 30 dagen na publicatie van het wedstrijdresultaat aan elke winnaar te leveren. Prijzen die retour worden gezonden naar de afzender of die niet kunnen worden afgeleverd omdat je onjuiste gegevens hebt verstrekt, worden als ongewenst beschouwd en je verliest je aanspraak op de prijs..
3.1.2 Winnaars dienen binnen 14 dagen na kennisgeving te bevestigen dat zij de prijs aanvaarden. Als de aanvaarding van de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving wordt bevestigd, gaat de prijs terug naar Canon en kan de prijs naar goeddunken van Canon aan een andere deelnemer worden toegewezen.
3.1.3 Er zijn geen gehele of gedeeltelijke contant geldprijzen of andere prijsalternatieven beschikbaar. Canon behoudt zich het recht voor om een soortgelijke prijs (met gelijke of betere specificaties of met een gelijke of hogere waarde) toe te kennen in het geval dat de prijs niet beschikbaar is.
3.1.4 Alle verplichtingen met betrekking tot de afdracht van belastingen of andere verplichtingen met betrekking tot de prijs zijn voor rekening van Canon.
3.2 De Grand Prize Winner van de Film Competition ontvangt als prijs bovendien een VIP-reis naar het Berlinale International Film Festival 2015 in Berlijn van vrijdag 06-02-2015 t/m zondag 08-02-2015 voor hem-/haarzelf en een partner (valt onder de “Grand Prize”). De Grand Prize omvat:
•    Retourvluchten voor twee personen vanaf het dichtstbijzijnde vliegveld van de deelnemer naar Berlijn
•    Transfers voor twee vanaf de luchthaven in Berlijn
•    Verblijf van twee nachten voor twee personen (kamer met twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed) in een 4-sterren hotel in het centrum van Berlijn inclusief ontbijt
•    Transfer voor twee naar het Berlinale International Film Festival Red Carpet Event
•    Artikelen van de Berlinale
•    Onkostenvergoeding voor eten & drinken van 60 Euro per dag per persoon
3.2.1 Canon neemt op 30-01-15 contact op met de Grand Prize Winner. Elke Grand Prize die niet binnen 48 uur kan worden ingelost als gevolg van onjuiste door jou verstrekte gegevens wordt als ongewenst beschouwd en je verliest je aanspraak op de Grand Prize.
3.2.2 Winnaars dienen binnen 48 uur na kennisgeving te bevestigen dat zij de prijs accepteren. Als de Grand Prize niet binnen 48 uur na kennisgeving wordt geaccepteerd, gaat de prijs terug naar Canon en kan deze naar goeddunken van Canon aan een andere genomineerde winnaar worden toegewezen.
3.2.3 Er zijn geen gehele of gedeeltelijke contant geld-prijzen of andere prijsalternatieven beschikbaar. Canon behoudt zich het recht voor om een soortgelijke prijs (met gelijke of betere specificaties of met een gelijke of hogere waarde) toe te kennen in het geval dat de prijs niet beschikbaar is.
3.2.4 De Grand Prize is niet overdraagbaar en is uitsluitend bestemd voor de winnaar van de Grand Prize die één persoon mag selecteren om hem of haar te vergezellen.
3.2.5 Alle verplichtingen met betrekking tot belastingen of andere verplichtingen met betrekking tot de prijs zijn voor rekening van Canon.
3.3 De winnaar dient beschikbaar te zijn om op de bovengenoemde data te reizen.
4. WEDSTRIJDVOORWAARDEN
4.1     Je moet eigenaar zijn of in het bezit zijn van alle rechten op het beeldmateriaal dat je voor deze Wedstrijd hebt geüpload en het absolute recht te hebben om het beeldmateriaal voor deze Wedstrijd in te zenden nadat je toestemming hebt gekregen van elk ander persoon dat enig recht of belang bij het geüploade beeldmateriaal heeft.
4.2     Al het beeldmateriaal moet op verzoek van Canon als originele bestanden kunnen worden geleverd.
4.3     Je mag geen beeldmateriaal uploaden met het volgende:
(1)    Herkenbare personen, tenzij je kunt aantonen dat deze personen alle benodigde toestemmingen voor het gebruik en publicatie door Canon onder deze Voorwaarden hebben gegeven; of
(2)     Kunstwerken, tenzij je kunt aantonen dat je toestemming hebt om dergelijke kunstwerken door Canon onder deze voorwaarden te laten gebruiken en publiceren;
(3)     Logo’s en merknamen, tenzij je kunt aantonen dat je toestemming hebt om dergelijke logo’s of merknamen door Canon onder deze voorwaarden te laten gebruiken en publiceren;
(4)     Iets strafbaars of iets dat inbreuk maakt op rechten van Canon of derden;
(5)     Iets dat het imago, de persoonlijke reputatie of commerciële reputatie van anderen in diskrediet brengt of kleineert.
(6)   Alles wat als obsceen, immoreel of in enig opzicht als ongepast of onaangenaam kan worden beschouwd, inclusief naaktheid en geweld enz.
4.4     Je mag de beelden digitaal bewerken om deze te optimaliseren, maar het toevoegen of verwijderen van belangrijke elementen is niet toegestaan. Beelden die zijn samengesteld of gemonteerd uit meer dan één film komen niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd.
4.5     Voor elk beeldmateriaal dat je in verband met de Wedstrijd uploadt, dien je alle auteursrechten, kosten en vergoedingen aan eventuele rechthebbenden te betalen.
4.6     Door jouw beeldmateriaal te plaatsen op Canon’s Facebookpagina en deel te nemen aan deze Wedstrijd, geef je Canon en haar filialen, haar sub-licentiehouders en agenten, een in de gehele  EMEA geldende auteursrechtvrije toewijsbare niet-exclusieve licentie, inclusief het recht tot het verstrekken van sub licenties, om jouw geüploade films te gebruiken, reproduceren en publiceren (in zijn geheel, bijgesneden of bewerkt) met als doel deze Wedstrijd of Canon te ondersteunen of promoten, zowel op internet (inclusief maar niet beperkt tot Facebookpagina’s of Twitterpagina’s van Canon), op websites van Canon, Canon’s filialen en derden of op social media zonder beperking in tijd (“Licentie”). Je garandeert hierbij dat je alle benodigde rechten en bevoegdheden hebt om deze overeenkomst aan te gaan en verleent deze licentie aan Canon, haar filialen, sub-licentiehouders en agenten.
4.7      Je stemt er ook mee in dat Canon contact met je mag opnemen ten behoeve van de administratie van de Wedstrijd of in het geval dat Canon met je wil praten over een eventueel ander gebruik van de film die je voor de Wedstrijd hebt ingezonden.
4.8     Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige of inzendingen die anderszins niet voldoen aan de bovenstaande eisen te diskwalificeren.
4.9       Je moet voldoen aan de geldende algemene voorwaarden en/of het beleid van Facebook.
5. PRIVACY
5.1   Canon gebruikt jouw film en persoonlijke gegevens voor de administratie van de Wedstrijd inclusief, maar niet beperkt tot, contact met jou en het aankondigen van Winnaars enz. Je geeft Canon hierbij uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonlijke gegevens in verband met deze Wedstrijd binnen de Europese Unie over te dragen en te verwerken.
5.2    Voor het doel van deze Wedstrijd zijn de dataverwerkers van jouw persoonlijke gegevens Canon Europa N.V., geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721 gevestigd aan de Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland; en Canon Europe Limited, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 4093977, gevestigd aan 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk..
6. DISCLAIMER
6.1      Canon en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor:
a)    eventuele schade van de deelnemer in het kader van de Actie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Canon.
b)    het niet voldoen aan deze Voorwaarden indien dit is veroorzaakt door omstandigheden die leiden tot overmacht. Dergelijke omstandigheden zijn inclusief, maar niet beperkt tot, onbereikbaarheid van www.facebook.com/canonnederland, extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, oorlog, aardbeving, rellen, industriële geschillen, terrorisme, natuurrampen of gebeurtenissen die, zonder schuld van enige partij, ertoe leiden dat de prestaties niet of niet naar tevredenheid kunnen worden uitgevoerd.
6.2     Door deel te nemen aan de Wedstrijd stem je ermee in en verklaar je Canon vrij te waren jegens aanspraken of acties die voortvloeien uit deelname aan de Wedstrijd of de ontvangst of het gebruik van een prijs. Met het uploaden van beeldmateriaal via www.facebook.com/canonnederland geef je aan bekend te zijn met het door Facebook gehanteerde privacy beleid.
6.4.    Canon stelt de prijzen ter beschikking in de toestand waarin deze zich op het moment van uitreiking bevinden. Canon verleent geen garanties en is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
6.5.    Canon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door jouw geplaatste beeldmateriaal. Echter, we hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht naar eigen inzicht en discretie het beeldmateriaal niet te plaatsen of te verwijderen, bijvoorbeeld indien Canon van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, niet in lijn ligt met de campagnegedachte van Canon, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te stellen. Je vrijwaart Canon van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.
6.6.    In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die in het kader van deze Actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de prijs worden overgegaan, of wordt de prijs teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.
7.  OVERIG
7.1      Door uitzonderlijke omstandigheden buiten de redelijke invloed van Canon en alleen indien omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt Canon zich het recht voor om op elk moment de Wedstrijd of deze Voorwaarden te annuleren of te wijzigen. Canon zal zich echter altijd inspannen om de gevolgen voor jou te minimaliseren om onnodige teleurstellingen te voorkomen.
7.2     Op deze Wedstrijd is Nederlands recht van toepassing.