Voorwaarden voor wedstrijd 'Snelle actiefoto's'

Deze voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op de wedstrijd 'Snelle actiefoto's' 2015 ('Wedstrijd') zoals hieronder beschreven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Canon Europa N.V. (geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721 gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland, en andere aangesloten ondernemingen van de Canon-groep 'Canon') en u, de deelnemer aan de Wedstrijd ('u').

Door uw foto('s) in te sturen om deel te nemen aan deze Wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

1.1 Alle inwoners uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland ('Actiegebieden') van 18 jaar en ouder (of met de toestemming van een volwassene om deel te nemen) mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Deelname is uitgesloten voor werknemers van Canon en hun familieleden, de bureaus en andere mensen die professioneel bij deze wedstrijd zijn betrokken, evenals Canon Masters, Canon Ambassadors en Canon Explorers.

1.2 Het thema van de wedstrijd is Snelle actiefoto's (het 'Thema') en de 'Uploadperiode' loopt van de Openingsdatum op 1 december 2015 om 09:00 (CEST) tot de Sluitingsdatum op 31 december 2015 om 12:00 (CEST).

1.3 Om deel te nemen aan de wedstrijd moet u één (1) foto die te maken heeft met het Thema (Snelle actiefoto's) uploaden naar de Canon-galerij en een korte beschrijving geven van uw inzending, waarin u vertelt wat het verhaal achter uw inzending is. Alle inzendingen moeten binnen de Uploadperiode worden geüpload; foto's die buiten de Uploadperiode worden geüpload, nemen niet deel aan de Wedstrijd, maar worden mogelijk wel in de Canon-galerij, op de Canon Showcase en op sociale-mediaplatforms van Canon getoond.

1.4 Alle foto's die in verband met de Wedstrijd worden geüpload kunnen door andere deelnemers worden bekeken, en alle geldige inzendingen worden weergegeven in de Canon-galerij. Door uw foto te uploaden en deel te nemen aan de Wedstrijd gaat u expliciet akkoord met dit gebruik van uw foto's.

1.5 Canon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inzendingen die niet zijn ontvangen als gevolg van technische problemen.

1.6 Canon behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die volgens het oordeel van Canon fraude hebben gepleegd bij het inzendingsproces of die de Voorwaarden van deze Wedstrijd hebben geschonden.

2. SELECTIE VAN WINNAARS

2.1 Er worden twintig (20) foto's uit alle Europese inzendingen genomineerd (Genomineerden). Uit de Genomineerden wordt één (1) foto geselecteerd als algehele Winnaar. De foto's worden uitgekozen op grond van techniek, creativiteit, originaliteit en de manier waarop het Thema 'Snelle actiefoto's' is geïnterpreteerd. Dit is geheel naar inzicht van de juryleden. Vertegenwoordigers van Canon kiezen de genomineerden. De Winnaar wordt aangewezen door Richard Walch, Ambassadeur van Canon. Alle besluiten omtrent winnende inzendingen zijn definitief en hierover kan niet gecorrespondeerd worden met de Ambassadeur van Canon of Canon.

2.2 Genomineerden van de wedstrijd van december worden gekozen tussen de Sluitingsdatum en 14 januari 2015 om 17:00 CET. De winnaar wordt vóór 21 januari 2015 om 23:59 CET geselecteerd.

2.3 Canon neemt binnen 48 uur na het jurybesluit contact op met de winnaar. Alleen inzenders die kunnen aantonen dat hun inzendingen voldoen aan deze Voorwaarden kunnen een prijs winnen.

2.4 De winnaars ontvangen per e-mail bericht. De Genomineerden, Finalisten en Winnaar moeten binnen veertien (14) dagen na de mededeling dat ze hebben gewonnen, aantonen dat hun inzending geldig is en bevestigen dat ze de aangeboden prijs accepteren. Als er binnen die periode niet wordt gereageerd, mag Canon geheel naar eigen inzicht het aanbod intrekken en de prijs opnieuw toewijzen.

2.5 De winnaar wordt op 9 februari 2016 bekendgemaakt in de Canon-galerij en gedurende de maand februari via de sociale-mediaplatforms van Canon in alle Actiegebieden.

3. PRIJZEN

3.1 De winnaar ontvangt de volgende Canon-producten en de volgende prijzen van G Adventures en Sofar Sounds.

3.2 YOLO-TOUR

3.2.1. De winnaar krijgt twee plaatsen voor een G Adventures YOLO-reis die is geboekt met een vertrekdatum vóór 31 juli 2016 om 00:00 EST, mits er minimaal vier betalende passagiers zijn bevestigd voor de desbetreffende vertrekdatum.

3.2.2. De prijs is geldig voor de volgende reizen: EJBB,ETTO,EDBL,DNFO,ECDA,DAKZ,EIME,DZKF,DAJIL,DKOA,DZFO,ECZD,DCMD,DCCM,DPGE,DAKS,DTZE.

3.2.3. De winnaar moet 18 jaar of ouder zijn om de prijs te kunnen opeisen. Indien de winnaar buiten het leeftijdsbereik van 18-39 jaar valt, wordt er een alternatieve vakantie met een vergelijkbare waarde aangeboden door G Adventures.

3.2.4. Alle gasten die aan deze reis deelnemen, moeten op dezelfde datum vertrekken.

3.2.5. De prijs geldt alleen voor het vermelde reisschema en is exclusief optionele of aanvullende diensten, zoals de kosten van vluchten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in het reisschema, transfers, verblijf voorafgaand aan of na afloop van de reis, 'Mijn eigen kamer' of 'Mijn eigen tent', verzekeringen, wijzigingen en alle extra kosten, maaltijden, fooien, belastingen, heffingen en transportkosten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in het reisschema. De prijs is exclusief binnenlandse of internationale vluchten en de bijbehorende kosten of heffingen.

3.2.6. Deze prijs is inclusief internationale vluchten met een maximale waarde van € 420 p.p. en alle belastingen en heffingen die door de luchtvaartmaatschappij voor het ticket in rekening worden gebracht voor de door G Adventures gekozen route en luchtvaartmaatschappij.

3.2.7. De prijs:

3.2.7.1. is afhankelijk van de beschikbaarheid;

3.2.7.2. is alleen geldig voor nieuwe boekingen;

3.2.7.3. mag niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen;

3.2.7.4. heeft geen contante waarde;

3.2.7.5. is niet overdraagbaar;

3.2.7.6. komt niet in aanmerking voor 'Levenslang geldige aanbetalingen' of 'Gegarandeerde vertrekdatums';

3.2.7.7. kan niet worden geruild door de winnaar.

3.2.8. Canon stelt de gegevens van de winnaar ter beschikking van G Adventures. De prijswinnaar wordt benaderd door een lid van het G Adventures-team. Dit teamlid zal vóór eind juli 2016 voor de passagiers een beschikbare vertrekdatum boeken voor de reis van hun keuze, die in overeenstemming met de voorwaarden van de prijs moet zijn. G Adventures moet akkoord gaan met de gekozen vertrekdatums en G Adventures mag geheel naar eigen inzicht de prijs vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde.

3.2.9. De aanschaf en de kosten van een paspoort, visums en vaccinaties komen volledig voor rekening van de winnaar en zijn of haar gasten. De winnaar moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van G Adventures voor boekingen, die hier te vinden zijn: gadventures.com/terms-conditions/. Houd er rekening mee dat een zorgverzekering, die voor rekening van de winnaar komt, verplicht is voor deelname.

3.3. CONCERT

3.3.1. Tickets moeten binnen 6 maanden na de sluitingsdatum van de wedstrijd worden gebruikt.

3.3.2. Tickets kunnen niet worden opgesplitst en moeten allemaal voor één evenement worden gebruikt.

3.3.3. Tickets kunnen worden gebruikt voor evenementen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Nederland. Ga voor een volledige lijst van steden in deze landen naar: sofarsounds.com/cities.

3.4 PRODUCTPAKKET

De winnaar van de wedstrijd ontvangt de volgende Canon-producten:

  • Digitale camera Canon EOS 750D (W) met lenzenset (18-55 S)
  • Connect Station CS100
  • Printer - PIXMA MG3650

3.5 Canon streeft ernaar om de prijzen binnen 30 dagen na acceptatie van de prijs bij de geverifieerde winnaar te bezorgen. Prijzen die niet worden geaccepteerd, die worden teruggestuurd of die niet bezorgd kunnen worden als gevolg van onjuiste gegevens, worden als ongewenst beschouwd en ingetrokken.

3.6 Alle Genomineerden en Finalisten en de Winnaar moeten binnen 14 dagen nadat ze op de hoogte zijn gebracht, hun prijs accepteren. Prijzen die niet binnen 14 dagen zijn geaccepteerd vallen terug aan Canon en kunnen geheel naar het oordeel van Canon worden toegewezen aan een andere inzender.

3.7 Er is absoluut geen geld of ander alternatief voor de prijzen beschikbaar, behalve als de opgegeven Prijs om wat voor reden ook niet beschikbaar is; in dat geval behoudt Canon zich het recht voor om een vergelijkbare prijs met gelijkwaardige of hogere specificaties en/of waarde aan te bieden.

3.8 Prijswinnaars zijn verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het feit dat ze die Prijs hebben gewonnen.

4. FOTOVEREISTEN VOOR GELDIGE WESTRIJDDEELNAME

4.1 Inzenders moeten eigenaar of beheerder zijn van alle rechten met betrekking tot de foto's die worden geüpload voor deze Wedstrijd. U moet absoluut gerechtigd zijn om de foto in te zenden voor deze Wedstrijd, waarbij u de rechten moet hebben verworven van elke andere persoon die rechten of claims heeft met betrekking tot de geüploade foto.

4.2 Van alle foto's moet het oorspronkelijke bestand worden gegeven indien Canon dit vraagt.

4.3 Foto's worden ongeldig (en komen niet in aanmerking voor een prijs) beschouwd als ze niet voldoen aan de volgende vereisten. U mag geen foto's uploaden die het volgende bevatten:

4.3.1 Herkenbare personen, tenzij u kunt aantonen dat die personen toestemming hebben gegeven voor het gebruik en de publicatie van zijn/haar foto door Canon volgens deze Voorwaarden; of

4.3.2 Kunstwerken, tenzij u kunt aantonen dat u toestemming hebt om deze kunstwerken te gebruiken en te laten publiceren door Canon onder deze Voorwaarden;

4.3.3 Logo's en merknamen, tenzij u kunt aantonen dat u toestemming hebt om deze logo's of merknamen te gebruiken en te laten publiceren door Canon onder deze Voorwaarden;

4.4.4 Alles wat illegaal is of inbreuk kan betekenen op de rechten van Canon of derden;

4.4.5 Alles wat het imago, de persoonlijke reputatie of commerciële reputatie van een persoon kan schaden.

4.4.6 Alles wat als obsceen, zedeloos of op andere wijze aanstootgevend of onaangenaam kan worden beschouwd, waaronder naaktheid, geweld, enzovoort.

4.5 U mag de foto digitaal bewerken om deze te optimaliseren, maar het toevoegen of verwijderen van belangrijke elementen is niet toegestaan. Samengestelde foto's of collages bestaande uit meer dan één foto gelden niet als geldige inzending voor deze Wedstrijd.

4.6 U moet alle auteursrechten en andere bedragen betalen die eventueel verschuldigd zijn aan een persoon als gevolg van het uploaden een foto door u voor deze Wedstrijd.

Licentie - Door uw foto te uploaden naar de Canon-galerij en deel te nemen aan deze Wedstrijd geeft u Canon (en aangesloten ondernemingen van de Canon-groep, dochterondernemingen, sublicentiehouders en geautoriseerde vertegenwoordigers) een in Europa, Rusland, Centraal-Azië en het Midden-Oosten en Afrika ('EMEA') geldige auteursrechtvrije, toewijsbare en niet-exclusieve licentie ('Licentie') voor het gebruik, de reproductie, publicatie en heruitgave (in zijn geheel of in een bijgesneden of bewerkte lay-out) van de door u geüploade foto('s) met het oog op het organiseren en promoten van deze Wedstrijd, zowel op internet (waaronder maar niet beperkt tot, Facebook- of Twitter-pagina's van Canon) en op elke website van Canon-website als op een website van een geautoriseerde derde partij en door middel van sociale media, zonder tijdsbeperkingen. Winnende foto's mogen ook worden gebruikt op mediasites van derden, binnen EMEA en zonder tijdsbeperkingen. U verklaart hierbij dat u over alle benodigde rechten beschikt en gerechtigd bent om akkoord te gaan met deze overeenkomst en Canon en de dochterondernemingen, sublicentiehouders en vertegenwoordigers van Canon een dergelijke licentie te verschaffen. U neemt hierbij expliciet afstand van eventuele morele rechten die u en/of een andere persoon heeft op de foto die u inzendt.

4.7 U gaat er daarnaast mee akkoord dat Canon contact met u opneemt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd of in het geval dat Canon andersoortig gebruik wil bespreken van de foto's die voor de Wedstrijd zijn ingezonden.

4.8 Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige en onleesbare inzendingen te diskwalificeren, alsmede inzendingen die op andere wijze niet voldoen aan de hierboven genoemde vereisten.

4.9 U moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden en/of beleidsregels van Canon en de Canon-galerij.

5. PRIVACY

5.1 Canon zal uw foto alleen gebruiken in overeenstemming met de hierboven beschreven licentie en zal eventuele persoonlijke gegevens die u bij uw foto hebt opgegeven alleen gebruiken voor de organisatie van de Wedstrijd, inclusief maar niet beperkt tot het opnemen van contact met u en het aankondigen van de Genomineerden, Finalisten en Winnaar en om u te identificeren als eigenaar van de Foto.

5.2 U staat toe dat Canon uw afbeelding opneemt in de Galerij, Content Library en op de social media-platformen van Canon in EMEA, met een vermelding van uw naam en zonder kosten.

5.3 U bent de eigenaar van de afbeelding en u wilt als eigenaar en auteur van de afbeelding bekendstaan.

5.4 U hebt van alle personen op de afbeelding toestemming tot inzending, evenals van eventuele andere houders van rechten met betrekking tot deze afbeelding.

5.5 U erkent dat Canon alle afbeeldingen controleert voordat deze worden weergegeven in de Galerij, Content Library en op Social Media-platformen van Canon.

5.6 Canon mag contact met u opnemen om aanvullende informatie over uw afbeelding op te vragen.

5.7 U geeft hierbij expliciet toestemming dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven en verwerkt binnen de Europese Unie door Canon (en aangesloten ondernemingen van de Canon-groep of vertegenwoordigers die door Canon zijn geautoriseerd om namens Canon op te treden) met betrekking tot deze Wedstrijd en het gebruik van de Foto's zoals hierin beschreven.

5.8 Voor deze wedstrijd is de beheerder van uw persoonlijke gegevens Canon Europa N.V. geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721 gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland; en Canon Europe Limited geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 4093977 gevestigd te 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk.

6.DISCLAIMER

6.1 Canon is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze Voorwaarden van de Wedstrijd wanneer dit het gevolg is van force majeure. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld ernstige weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlogen, aardbevingen, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, natuurrampen of gebeurtenissen die van invloed zijn op de toelevering van een product dat als Prijs dient of gebeurtenissen die zonder schuld van enige partij uitvoering onmogelijk maken.

6.2 Door deel te nemen aan de Wedstrijd vrijwaart u Canon van claims of gedingen die voortvloeien uit deelname aan de Wedstrijd of ontvangst van een Prijs.

7. OVERIG

7.1 Als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet toe te schrijven zijn aan Canon en alleen in gevallen waar dit onvermijdelijk is, behoudt Canon zich het recht voor om in elk stadium de Wedstrijd of deze Voorwaarden te annuleren of aan te passen, maar Canon zal er altijd naar streven om de gevolgen voor u tot een minimum te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

7.2 Als consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt, van toepassing op deze Wedstrijd en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn. Als u geen consument bent volgens uw lokale wetten, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze Wedstrijd en gaan partijen akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Algemene voorwaarden voor 10% korting op G Adventures-reizen

1. Passagiers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen 10% korting per persoon op gegarandeerde vertrekdatums van bepaalde reizen met kleine groepen. Dit werkt als volgt:

1.1. De reis moet worden geboekt tussen 1 december 2015 en 8 januari 2016 om 00:00 EST voor G Adventures-reizen met de volgende codes en een vertrekdatum die vóór 30 juni 2016 valt.

1.2. De aanbieding is geldig voor alle YOLO-reizen in Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië, maar niet voor ONNZ (Nieuw-Zeeland), OAAE (Australië) en JCS (Midden-Amerika).

2. Alleen geldig voor nieuwe boekingen; op het moment van boeking moet de vereiste actiecode worden opgegeven. Boekingen moeten worden uitgevoerd door G Adventures te bellen, naar gadventures.com te gaan of door contact op te nemen met uw lokale reisbureau.

3. Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland.

4. Mag niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, acties of kortingen en is afhankelijk van de beschikbaarheid.

5. Is niet van toepassing op FIT,Independent-reizen, verblijf voorafgaand aan of na afloop van de reis, verzekering, vluchtkosten niet opgenomen in het reisschema, upgrades, extra's, 'Mijn eigen kamer' of 'Mijn eigen tent', transfers, themapakketten of andere diensten op locatie of aan boord.

6. G Adventures behoudt het recht voor om deze aanbieding zonder voorafgaande kennisgeving uit de verkoop te halen, op welk moment dan ook.

7. Eventuele terugbetalingen met betrekking tot producten die in het kader van deze actie zijn geboekt, worden uitgevoerd op basis van het kortingstarief.

8. G Adventures behoudt zich het recht voor boekingen te annuleren bij ongeoorloofd, gewijzigd, onjuist of frauduleus gebruik van de korting. Dit geldt ook voor, maar blijft niet beperkt tot, reizigers die wel gebruikmaken van de korting, maar niet hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

9. G Adventures is niet verantwoordelijk voor technische of systeemfouten die het gebruik van de aanbieding verhinderen of op een andere manier onmogelijk maken.

10. Op alle G Adventures-reizen zijn de volledige boekingsvoorwaarden van G Adventures van toepassing. Deze zijn hier te vinden: gadventures.com/terms-conditions-policies/