Гаранционна информация за мрежова камера на Canon

Всички мрежови камери на Canon, които са предназначени за и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от гаранцията за мрежова камера на Canon. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия продукт, неизправността се отстранява безплатно (съгласно общите условия – вижте по-долу).

Гаранцията за мрежова камера на Canon включва различни оферти за сервизно обслужване, а офертата, която е приложима за Вас, се определя от Вашето местоположение при закупуването на продукта и от продукта, който сте закупили. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:

 • • 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
 • • 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
 • • 3-годишна гаранция със замяна на място

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срок, или за повреда или ремонт, които не са покрити от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на продукта на всеки упълномощен доставчик на услуги за мрежови камери на Canon.

Безплатни гаранционни услуги могат да бъдат получени само при представяне на оригиналната фактура/касова бележка/доказателство за покупката, издадени на името на крайния потребител. Canon си запазва правото да откаже гаранционна услуга, ако тази информация е непълна, премахната или променена след оригиналната покупка на продукта от крайния потребител.

Общи условия на гаранцията за мрежова камера на Canon


Всички мрежови камери на Canon, които са предназначени за и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от гаранцията за мрежова камера на Canon. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия продукт, неизправността се отстранява безплатно (съгласно общите условия).


Гаранцията за мрежова камера на Canon включва различни оферти за сервизно обслужване, а офертата, която е приложима за Вас, се определя от Вашето местоположение при закупуването на продукта и от продукта, който сте закупили. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:

 • 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя: Където продуктът е бил закупен нов в рамките на ЕИП или Швейцария ПРЕДИ 1 януари 2012 г. или страната не отговаря на условията за 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя (RTB) или 3-годишна гаранция със замяна на място, е валидна услугата "1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя". "1-годишната гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя" позволява връщането на продукта за сметка на клиента в рамките на 1 година от датата на закупуване (изисква се доказателство за покупката) на упълномощен доставчик на услуги на Canon за проверка. Където това е приложимо, даден упълномощен доставчик на услуги на Canon ще ремонтира или замени продукта. Всеки продукт за замяна може да бъде или нов, или обновен. Ако продуктът изисква ремонт съгласно гаранционните условия през първата година, пълните разходи за части, труд и връщане на продукта ще бъдат покрити от Canon.

 • 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя: Където даден приложим продукт е бил закупен нов в рамките на ЕИП или Швейцария СЛЕД 1 януари 2012 г. (или 1 януари 2016 г. за Естония, Латвия и Литва), е валидна услуга "3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя" в рамките на отговарящите на условията страни. "3-годишната гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя" се предлага при същите условия като по-горе, но за 3 години от датата на закупуване (изисква се доказателство за покупката).

 • 3-годишна гаранция със замяна на място: В рамките на отговарящите на условията страни за приложими нови продукти, закупени в рамките на ЕИП или Швейцария СЛЕД 1 януари 2012 г. (или 1 януари 2016 г. за Естония, Латвия и Литва), се предлага услуга "3-годишна гаранция със замяна на място". Съгласно "3-годишната гаранция със замяна на място" Canon ще предостави продукт за замяна на крайния потребител или на системния интегратор при диагностициране на неизправен продукт. Всеки продукт за замяна може да бъде или нов, или обновен. Крайният потребител или системният интегратор ще носи отговорност да гарантира, че дефектната мрежова камера се връща на Canon при получаване на продукта за замяна. В случай че дефектният продукт не се върне или се установи, че дефектът е бил причинен от нещо, което не се покрива от гаранцията, Canon си запазва правото да възстанови заменения модул и/или разходите от крайния потребител или системния интегратор.

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срок, или за повреда или ремонт, които не се покриват от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на продукта на всеки упълномощен доставчик на услуги за мрежови камери на Canon.

Безплатни гаранционни услуги могат да бъдат получени само при представяне на оригиналната фактура/касова бележка/доказателство за покупката, издадени на името на крайния потребител. Canon си запазва правото да откаже гаранционна услуга, ако тази информация е непълна, премахната или променена след оригиналната покупка на продукта от крайния потребител.

 1. 1. Тази гаранция е валидна за една или за три години в зависимост от датата на закупуване от крайния потребител и от мястото на монтаж, както е описано по-горе. За продукти, монтирани в страни, където все още не се предлага 3-годишната гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя или 3-годишната гаранция със замяна на място, е приложима 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя.

 2. 2. Тази гаранция е валидна само за продукти, които са мрежови камери на Canon, предназначени за и закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария.

 3. 3. Съответната гаранционна услуга се предоставя само от упълномощен доставчик на услуги на Canon и се урежда, както следва:
  • а. Гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя: Продуктът следва да се изпрати на упълномощен доставчик на услуги на Canon. Където това е приложимо, даден упълномощен доставчик на услуги на Canon ще ремонтира или замени продукта. Всеки продукт за замяна може да бъде или нов, или обновен. Ако продуктът изисква ремонт съгласно гаранционните условия през първата година, пълните разходи за части, труд и връщане на продукта ще бъдат покрити от Canon.
  • б. Гаранция със замяна на място: Замяната на продукта следва да се уреди чрез Вашия системен интегратор или директно чрез Вашия местен помощен център (– вижте "Информация за контакт"). Където това е приложимо, даден упълномощен доставчик на услуги на Canon ще замени продукта. Всеки продукт за замяна може да бъде или нов, или обновен. Ако продуктът се нуждае от замяна по време на гаранционния срок, пълните разходи за транспортиране на модула за замяна от и връщане на дефектния модул на упълномощен доставчик на услуги на Canon ще се поемат от Canon.
 4. 4. За приложими продукти, закупени в рамките на ЕИП или Швейцария, понастоящем е валидна 3-годишната гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя или 3-годишната гаранция със замяна на място в следните страни: Австрия, Белгия, Чешка република, Дания, Естония*, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия*, Литва*, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

  *Само за продукти, които са мрежови камери на Canon, закупени след 1.1.2016 г.

 5. 5. Само в отговарящи на условията страни следните продукти, които са мрежови камери, се покриват от 3-годишната гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя: VB-C300; VB-C500D и VB-C500VD

 6. 6. Само в отговарящи на условията страни следните продукти, които са мрежови камери, се покриват от 3-годишната гаранция със замяна на място:
  • a.Серия VB-C: VB-C60 и VB-C60B
  • б.Серия VB-H: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE и VB-H761LVE
  • в.Серия VB-M: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E и VB-M741LE
  • г.Серия VB-R: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 и VB-R13VE
  • д.Серия VB-S: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F и VB-S905F
 7. 7. Гаранцията за мрежова камера на Canon (независимо дали е 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя, 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя, или 3-годишна гаранция със замяна на място) не гарантира, както следва:
  • – Периодични проверки, поддръжка и ремонт или замяна на части поради нормално износване.
  • – Всякакъв софтуер.
  • – Части, подложени на износване (напр. механиката на PTRZ във VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE и VB-H610D или стъпковите електродвигатели и контактните пръстени във VB-R11VE, VB-R10VE и VB-R11), не се покриват от тази гаранция. 
  • – Дефекти, които са причинени от модификации, извършени без одобрението на Canon.
  • – Разходи, направени от доставчиците на услуги на Canon при извършването на адаптации или модификации на даден продукт, които са необходими във връзка със специфичните за страната технически норми или стандарти за безопасност или спецификации, или всякакви други разходи за настройване на продукта в резултат на каквито и да е спецификации, които са се променили след доставката на продукта.
  • – Повреда, произтичаща от факта, че даден продукт не е в съответствие със специфичните за страната стандарти или спецификации в друга страна, която не е страната на закупуване.
 8. 8. Гаранцията за мрежова камера на Canon (независимо дали е 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя, 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя, или 3-годишна гаранция със замяна на място) се изключва, ако повредата или дефектите са причинени от:
  • – Неправилна употреба, прекомерна употреба, боравене с или експлоатация на продукта, както е посочено в ръководствата за потребителя или оператора и/или съответните документи на потребителя, включително, но без ограничение, неправилно съхранение, повреди от изпускане, прекомерни удари, корозия, нечистотии, вода или пясък.
  • – Ремонти, модификации или почистване, извършени в сервизен център, който не е упълномощен от Canon.
  • – Използване на резервни части, софтуер или консумативи, които не са съвместими с продукта.
  • – Свързване на продукта към оборудване, което не е одобрено за свързване от Canon.
  • – Неподходящо опаковане на продукта при връщането му в упълномощен сервизен център на Canon.
  • – Инциденти, произшествия или каквато и да е причина, която е извън контрола на Canon, включително, но не само, мълния, вода, пожар, нарушения на обществения ред и неправилна вентилация.
 9. 9. Когато е приложима гаранцията със замяна на място и се потвърди, че даден продукт за замяна се изисква от Canon, ние ще положим всички усилия да предоставим модула за замяна на "следващия ден". "Следващият ден" означава, че, където това е възможно, продуктът за замяна ще бъде осигурен или:
  • – На следващия работен ден, ако искането за замяна се потвърди от Canon преди 11:00 часа местно време (без уикендите и официалните празници).
  • – В рамките на два работни дни, ако искането за замяна се потвърди от Canon след 11:00 часа местно време (без уикендите и официалните празници).
 10. 10. Canon може да ремонтира или да замени продукти на Canon с нови или рециклирани части или продукти с еквивалентни на нови характеристики и надеждност. Рециклираните части или продукти ще бъдат използвани само ако това е допустимо съгласно законодателството на дадена страна, където гаранцията е приложима.

 11. 11. Потребителят единствен носи отговорност за архивиране и записване на каквито и да е софтуерни файлове и програми преди ремонта и за тяхното възстановяване след такъв ремонт.

 12. 12. Canon не поема отговорност за каквито и да е искове, включително, но не само, загуба на записващи носители и загуба на данни и т.н., които не са изрично посочени в тази гаранция. При връщането на продукта за гаранционно обслужване, моля, пакетирайте го много внимателно, застраховайте го, приложете документа за покупко-продажба, инструкциите за ремонт и (ако е приложимо) извадка от записващия носител, на който се съхраняват кадрите, заснети от продукта. Настоящата гаранция не засяга законоустановените права на потребителя съгласно приложимото национално законодателство, нито правата на потребителя срещу търговеца на дребно, произтичащи от договора за покупко-продажба.

 13. 13. При липсата на каквото и да е приложимо национално законодателство, предоставящо допълнителни права, настоящата гаранция ще бъде единственото и изключително правно средство за обезщетение и Canon няма да носи отговорност за каквито и да е случайни или последващи щети за нарушаване на каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция на този продукт.

 14. 14. Всички гаранции, описани в настоящия документ, се предлагат от Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Нидерландия и се предоставят чрез нейните упълномощени сервизни центрове.

 15. 15. Нищо, което се съдържа в настоящия документ, няма да засегне каквото и да е законоустановено право, което може да е приложимо съгласно националното законодателство.

Feedback