Гаранционна информация за мрежова камера на Canon

Всички мрежови камери на Canon, които са предназначени за и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от гаранцията за мрежова камера на Canon. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия продукт, неизправността се отстранява безплатно (съгласно общите условия – вижте по-долу).

Гаранцията за мрежова камера на Canon включва различни оферти за сервизно обслужване, а офертата, която е приложима за Вас, се определя от Вашето местоположение при закупуването на продукта и от продукта, който сте закупили. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:

  • • 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
  • • 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
  • • 3-годишна гаранция със замяна на място

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срок, или за повреда или ремонт, които не са покрити от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на продукта на всеки упълномощен доставчик на услуги за мрежови камери на Canon.

Безплатни гаранционни услуги могат да бъдат получени само при представяне на оригиналната фактура/касова бележка/доказателство за покупката, издадени на името на крайния потребител. Canon си запазва правото да откаже гаранционна услуга, ако тази информация е непълна, премахната или променена след оригиналната покупка на продукта от крайния потребител.

Гаранция за мрежова камера на Canon – Информация за контакт

Таблицата по-долу съдържа страните, които предлагат гаранцията за мрежова камера на Canon. За повече информация, моля, прегледайте пълните Общи условия на гаранцията за мрежова камера на Canon

Можете да намерите информацията за контакт за всяка посочена по-долу страна и нивото на обслужване, което е достъпно. 

Моля да имате предвид, че, където е налична, гаранцията със замяна на място се предоставя само за отговарящи на условията продукти.

ДържаваИнформация за контакт с помощния центърНалични гаранционни услуги за мрежови камери на Canon
АвстрияAXIS AustriaВръщане в сервиз/Замяна на място
Белгия

AXIS Belgium (холандски)
AXIS Belgium (френски)

Връщане в сервиз/Замяна на място
България
AXIS България
Връщане в сервиз
Кипър
AXIS Cyprus
Връщане в сервиз
Чехия

Axis Czech

Връщане в сервиз/Замяна на място
Дания

AXIS Denmark

Връщане в сервиз/Замяна на място
Естония
AXIS Estonia
Връщане в сервиз/Замяна на място
Финландия

AXIS Finland

Връщане в сервиз/Замяна на място
Франция

AXIS France

Връщане в сервиз/Замяна на място
Германия

AXIS Germany

Връщане в сервиз/Замяна на място
Гърция
AXIS Greece
Връщане в сервиз
Унгария

AXIS Hungary

Връщане в сервиз/Замяна на място
Исландия
AXIS Iceland
Връщане в сервиз
Ирландия

AXIS Ireland

Връщане в сервиз/Замяна на място
Италия

AXIS Italy

Връщане в сервиз/Замяна на място
Латвия
AXIS Latvia
Връщане в сервиз/Замяна на място
Литва
AXIS Lithuania
Връщане в сервиз/Замяна на място
ЛюксембургAXIS LuxembourgВръщане в сервиз/Замяна на място
Малта
AXIS MaltaВръщане в сервиз
Норвегия

AXIS Norway

Връщане в сервиз/Замяна на място
Полша

AXIS Poland

Връщане в сервиз/Замяна на място
Португалия

AXIS Portugal

Връщане в сервиз/Замяна на място
Румъния
AXIS RomaniaВръщане в сервиз
Словакия

AXIS Slovakia

Връщане в сервиз/Замяна на място
СловенияAXIS SloveniaВръщане в сервиз
Испания

AXIS Spain

Връщане в сервиз/Замяна на място
Швеция

AXIS Sweden

Връщане в сервиз/Замяна на място
Швейцария

AXIS Switzerland (френски)
AXIS Switzerland (немски)
AXIS Switzerland (италиански)


Връщане в сервиз/Замяна на място    
Нидерландия

AXIS Netherlands

Връщане в сервиз/Замяна на място  
Обединено кралство

AXIS UK

Връщане в сервиз/Замяна на място

Feedback

Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

Complete the survey No, thank you