Canoni võrgukaamera garantiiteave

Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni võrgukaameratele kehtib Canoni võrgukaamerate garantii. Canon garanteerib, et kui ostetud tootel esineb defekt garantiiaja jooksul, lahendatakse probleem tasuta (rakenduvad tingimused – vaadake alt).

Canoni võrgukaamerate garantii koosneb erinevatest teenusepakkumistest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast, toote ostmise ajast ja teie ostetud tootest. Teenusepakkumised on järgmised:

 • • 1-aastane remondiks tagastamise garantii
 • • 3-aastane remondiks tagastamise garantii
 • • 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii

Nende toodete jaoks, millele garantiitingimused või -aeg ei kehti ning garantii alla mittekuuluvate kahjustuste või paranduste jaoks on saadaval tasuline parandusteenus, mida on võimalik kasutada, viies toote volitatud Canoni võrgukaamera teenindusasutusse.

Tasuta garantiiteenuseid osutatakse ainult ostutšeki või muu ostutõendi esitamise korral. Canon jätab endale õiguse keelduda garantiiteenuste osutamisest, kui esitatud teave ei ole täielik või kui lõppkasutaja on seda pärast ostutehingut muutnud või selle eemaldanud.

Canoni võrgukaamera garantii tingimused


Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni võrgukaameratele kehtib Canoni võrgukaamerate garantii. Canon garanteerib, et kui ostetud tootel esineb defekt garantiiaja jooksul, lahendatakse probleem tasuta (rakenduvad tingimused).


Canoni võrgukaamerate garantii koosneb erinevatest teenusepakkumistest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast, toote ostmise ajast ja teie ostetud tootest. Teenusepakkumised on järgmised:

 • 1-aastane remondiks tagastamise garantii: kui toode osteti Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist ENNE 1. jaanuari 2012 või kui osturiigile ei rakendu 3-aastane remondiks tagastamise garantii või 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii, kehtib 1-aastane remondiks tagastamise garantii. „1-aastane remondiks tagastamise garantii“ pakub toote tagastamist ülevaatamiseks volitatud Canoni teeninduskeskusesse kliendi kulul ühe aasta jooksul alates ostust (ostutõendi esitamine on vajalik). Kui garantiitingimused rakenduvad, siis volitatud Canoni teenusepakkuja parandab toote või vahetab selle välja. Asendustoode võib olla uus või taastatud. Kui toode vajab garantiitingimuste alusel parandamist esimese aasta jooksul alates ostust, siis varuosade, töö ja tagasisaatmise kulud katab täies mahus Canon.

 • 3 aastane remondiks tagastamise garantii: kui selle alla kuuluv toode osteti uuena Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist PÄRAST 1. jaanuari 2012 (pärast 1. jaanuari 2016 Eestis, Lätis ja Leedus), siis kehtib vastavates riikides „3-aastane remondiks tagastamise“ garantiiteenus. „3-aastast remondiks tagastamise garantiid“ pakutakse samadel ülaltoodud tingimustel, kuid kolmeks aastaks alates ostukuupäevast (ostutõendi esitamine on kohustuslik).

 • 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii: riikides, kus see kehtib, kohaldub uutele toodetele, mis on ostetud Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist PÄRAST 1. jaanuari 2012 (pärast 1. jaanuari 2016 Eestis, Lätis ja Leedus), „3-aastase kohapeal väljavahetamise garantii“ teenus. „3-aastase kohapeal väljavahetamise garantii“ alusel pakub Canon lõppkasutajale või süsteemiintegraatorile pärast defektse toote tuvastamist vahetustoodet. Asendustoode võib olla uus või taastatud. Lõppkasutaja või süsteemintegraator on vastutav selle eest, et defektne võrgukaamera tagastatakse Canonile pärast asendustoote kättesaamist. Juhul kui defektset toodet ei tagastata või vea põhjus ei kuulu garantiitingimuste alla, jätab Canon endale õiguse nõuda lõppkasutajalt või süsteemiintegraatorilt tagasi asendustoode ja/või tekkinud kulud.

Nende toodete jaoks, millele garantiitingimused või -aeg ei kehti ning garantii alla mittekuuluvate kahjustuste või paranduste jaoks on saadaval tasuline parandusteenus, mida on võimalik kasutada, viies toote volitatud Canoni võrgukaamera teenindusasutusse.

Tasuta garantiiteenuseid osutatakse ainult ostutšeki või muu ostutõendi esitamise korral. Canon jätab endale õiguse keelduda garantiiteenuste osutamisest, kui esitatud teave ei ole täielik või kui lõppkasutaja on seda pärast ostutehingut muutnud või selle eemaldanud.

 1. 1. See garantii kehtib üks või kolm aastat, olenevalt lõppkasutaja ostukuupäevast ja paigalduskohast, nagu ülalpool kirjeldatud. Riikides, kus ei ole veel 3-aastane remondiks tagastamise garantii või 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii saadaval, kehtib 1-aastane remondiks tagastamise garantii.

 2. 2. See garantii kehtib ainult Canoni võrgukaameratoodetele, mis on mõeldud kasutamiseks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – Euroopa Liit, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis ja mis on nendest riikidest ostetud.

 3. 3. Seda garantiiteenust pakutakse ainult volitatud Canoni teenusepakkuja poolt ja see peaks olema korraldatud järgmiselt.
  • a. Remondiks tagastamise garantii: toode tuleb tagastada volitatud Canoni teenusepakkujale. Kui garantiitingimused rakenduvad, siis volitatud Canoni teenusepakkuja parandab toote või vahetab selle välja. Asendustoode võib olla uus või taastatud. Kui toode vajab garantiitingimuste alusel parandamist esimese aasta jooksul alates ostust, siis varuosade, töö ja tagasisaatmise kulud katab täies mahus Canon.
  • b. Kohapeal väljavahetamise garantii: toote väljavahetamine tuleks korraldada läbi teie süsteemiintegraatori või otse läbi teie kohaliku tugiliini (vaadake kontaktide nimekirja). Kui garantiitingimused kehtivad, siis vahetatakse toode välja volitatud Canoni teenusepakkuja poolt. Asendustoode võib olla uus või taastatud. Kui toode tuleb garantiiaja jooksul välja vahetada, siis katab Canon täies ulatuses asendustoote kliendile saatmise ja defektse toote volitatud Canoni teenusepakkujale saatmise kulud.
 4. 4. Praegu kehtib tingimustele vastavatele toodetele Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis 3-aastane remondiks tagastamise või 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii järgmistes riikides: Austria, Belgia, Tšehhi, Taani, Eesti*, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti*, Leedu*, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriigid.

  * Ainult Canoni võrgukaameratoodetele, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2016

 5. 5. Tingimustele vastavates riikides kehtib 3-aastane remondiks tagastamise garantii järgmistele mudelitele: VB-C300; VB-C500D & VB-C500VD

 6. 6. Tingimustele vastavates riikides kehtib 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii järgmistele võrgukaameratoodetele:
  • a.VB-C-seeria: VB-C60 ja VB-C60B
  • b.VB-H-seeria: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE ja VB-H761LVE
  • c.VB-M-seeria: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E ja VB-M741LE
  • d.VB-R-seeria: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 ja VB-R13VE
  • e.VB-S-seeria: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F ja VB-S905F
 7. 7. Canoni võrgukaamera garantii (1-aastane remondiks tagastamine, 3-aastane remondiks tagastamine või 3-aastane kohapeal väljavahetamine) alla ei kuulu alljärgnev.
  • - Perioodiline kontroll, hooldus ja osade vahetamine loomuliku kulumise tõttu.
  • - Tarkvara.
  • - Kuluvad osad (PTRZ mehaanika mudelites VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE ja VB-H610D või samm-mootorid ja kontaktrõngad mudelites VB-R11VE, VB-R10VE ja VB-R11) ei kuulu selle garantii alla. 
  • - Vead, mis on põhjustatud Canoni poolt heakskiitmata muudatuste tegemisest.
  • - Canoni teenusepakkujate kantud kulud, mis hõlmavad toodete kohandusi või muudatusi, mis on vajalikud, et tooted oleksid kooskõlas riigispetsiifiliste tehnika- ja ohutusstandardite või -nõuetega, või muud kulud, mis on seotud vajadusega toodet muuta pärast toote kättesaamist muutunud tehniliste nõuete tõttu.
  • - Vead, mis on põhjustatud toote mittevastavusest riigispetsiifilistele standarditele või standarditele, mis erinevad algse osturiigi omadest.
 8. 8. Canoni võrgukaamera garantii (1-aastane remondiks tagastamine; 3-aastane remondiks tagastamine või 3-aastane kohapeal väljavahetamine) kaotab kehtivuse alljärgnevatest põhjustest tekkinud vigade korral.
  • - Vale või ülekoormav kasutamine, toote kasutamine või käsitsemine kasutusjuhendit ja muud seotud dokumentatsiooni eirates, vale hoiustamine, kukkumise, tugeva põrutuse, korrosiooni-, mulla-, vee- või liivakahjustused.
  • - Parandused, muudatused või puhastamine, mis on läbi viidud Canoni poolt volitamata teenindusasutuses.
  • - Tootega sobimatute varuosade, tarkvara või kulutarvikute kasutamine.
  • - Toote ühendamine seadmetega, mida Canon ei ole heaks kiitnud.
  • - Toote ebapiisav pakendamine selle Canoni teeninduskeskusesse saatmisel.
  • - Õnnetused, katastroofid või muud Canoni kontrolli alt väljasolevad põhjused, sh (kuid mitte ainult) äike, vesi, tuli, avaliku korra rikkumised ja halb ventilatsioon.
 9. 9. Kui kohapeal väljavahetamise garantii kehtib ja Canon on kinnitanud, et toode tuleb välja vahetada, püüame teha vahetustoote kättesaadavaks „järgmisel päeval“. „Järgmine päev“ tähendab, et võimaluse korral pakutakse asendustoodet alljärgnevatel tingimustel.
  • - Järgmisel tööpäeval, kui Canon on toote väljavahetamise nõude kinnitatud enne 11.00 kohaliku aja järgi (väljaarvatud nädalavahetused ja riigipühad).
  • - Kahe tööpäeva jooksul, kui Canon on toote väljavahetamise nõude kinnitatud pärast 11:00 kohaliku aja järgi (v.a nädalavahetused ja riigipühad).
 10. 10. Canon võib Canoni tooted parandada või asendada need uute või taastatud osade või toodetega, mis on võimsuse ja töökindluse poolest uutega võrdsed. Taastatud osi või tooteid kasutatakse ainult juhul, kui see on kooskõlas nende riigi seadustega, kus garantii kehtib.

 11. 11. Ainult klient vastutab failide ja tarkvara varundamise ja salvestamise eest enne parandustöid ning nende taastamise eest pärast parandamist.

 12. 12. Canon ei võta vastutust seoses muude kaebustega, sh (kuid mitte ainult) seoses andmete või meedia kaotamise ja muuga, mis ei ole selles garantiis sõnaselgelt sätestatud. Tagastades toote garantiiremondiks, pakkige see väga hoolikalt, kindlustage see, lisage ostutšekk, parandusjuhised ja (kui otstarbekas) salvestusmeedium, kuhu on salvestatud tootega tehtud pildid. Garantii ei mõjuta tarbija seaduslikke õigusi kooskõlas riiklike õigusaktidega ega kliendi õigusi edasimüüja suhtes vastavalt ostu/müügi lepingule.

 13. 13. Kui täiendavaid õigusi pakkuvad riiklikud seadused puuduvad, on see garantii ainuke hüvitamise alus ning Canon ei ole vastutav ühegi juhusliku või tahtliku kahju eest, mis on põhjustatud käesoleva garantii nõuete rikkumisest.

 14. 14. Kõiki siin kirjeldatud garantiisid pakub ettevõte Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, The Netherlands, ning rakendatakse selle volitatud esindajate poolt.

 15. 15. Miski käesolevas dokumendis sisalduv ei mõjuta teie riiklikest seadustest tulenevaid õigusi.

Feedback

Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

Complete the survey No, thank you