Гаранционна информация за мрежова камера на Canon

Всички мрежови камери на Canon, които са предназначени за и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от гаранцията за мрежова камера на Canon. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия продукт, неизправността се отстранява безплатно (съгласно общите условия – вижте по-долу).

Гаранцията за мрежова камера на Canon включва различни оферти за сервизно обслужване, а офертата, която е приложима за Вас, се определя от Вашето местоположение при закупуването на продукта и от продукта, който сте закупили. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:

  • • 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
  • • 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
  • • 3-годишна гаранция със замяна на място

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срок, или за повреда или ремонт, които не са покрити от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на продукта на всеки упълномощен доставчик на услуги за мрежови камери на Canon.

Безплатни гаранционни услуги могат да бъдат получени само при представяне на оригиналната фактура/касова бележка/доказателство за покупката, издадени на името на крайния потребител. Canon си запазва правото да откаже гаранционна услуга, ако тази информация е непълна, премахната или променена след оригиналната покупка на продукта от крайния потребител.

Преглед на гаранцията за мрежова камера на Canon – Често задавани въпроси


В: Каква гаранция е приложима за мрежовите камери на Canon, закупени в рамките на Европа?

О: Всички мрежови камери на Canon, които са предназначени за и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от гаранцията за мрежова камера на Canon.

Гаранцията за мрежова камера на Canon включва различни оферти за сервизно обслужване, а офертата, която е приложима за Вас, се определя от Вашето местоположение при закупуването на продукта и от продукта, който сте закупили. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:

  • • 1-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
  • • 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя
  • • 3-годишна гаранция със замяна на място

Моля, прегледайте пълните Общи условия на тази гаранция.


В: Каква документация се изисква, за да се направи искане за ремонт или замяна съгласно гаранцията за мрежова камера?

О: Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт или замяна на място съгласно гаранцията за мрежова камера, тогава винаги ще бъде необходимо Вие (или Вашият системен интегратор) да предоставите на Canon оригиналното валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния продукт.


В: Моят продукт се покрива от гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя. Къде да го изпратя, ако покаже неизправност?

О: Ако Вашият продукт се покрива от 1-годишна или 3-годишна гаранция с връщане за ремонт в сервиз на производителя, ще трябва да изпратите продукта на упълномощен доставчик на услуги на Canon и да предоставите Вашето доказателство за покупка, за да предявите искане съгласно гаранцията.


В: Кой може да инициира процеса по гаранцията за мрежова камера със замяна на място?

О: Потребителят или съответният системен интегратор може да инициира процеса при откриване на неизправност на продукта. Продуктът за замяна ще бъде изпратен, след като даден неизправен продукт се диагностицира (предмет на пълните общи условия).


В: С кого да се свържа, за да инициирам процеса на гаранцията за мрежова камера със замяна на място, ако моят продукт покаже неизправност?

О: Потребителите или системните им интегратори трябва да се свържат със съответния местен помощен център (връзка към раздел "Контакти"). Поддръжката на първо ниво се осигурява от AXIS Communications, която ще събере цялата съответна информация (т.е. подробни данни за неизправността) и ще извърши изследване на първо ниво на възможната причина. Ако неизправността не бъде отстранена, AXIS Communications ще уреди помощният център на второ ниво на Canon да се свърже с потребителя или със системния интегратор. Ако диагностиката на неизправността се потвърди от Canon и се изисква замяна на продукта, тогава ще се изпрати сходен продукт (или продукт, който е с по-висока спецификация).


В: Колко време ще отнеме доставянето на продукта за замяна?

О: Където това е възможно, продуктът за замяна ще бъде предоставен в деня, след като замяната е потвърдена като изисквана, когато такава диагностика на неизправността е направена преди 11:00 часа, и два дни, след като е направена такава диагностика на неизправността след 11:00 часа през уикенда или на официален празник.


В: Къде ще бъде доставен продуктът за замяна?

О: Продуктите за замяна са налични за доставка или на системния интегратор, или директно на потребителя (където потребителят има техническите познания за извършване на монтажните работи).


В: Какво става след получаването на продукта за замяна?

О: След получаването на продукта за замяна системният интегратор или потребителят носи отговорност да се гарантира, че неизправният продукт се връща на Canon. За връщането на неизправния продукт ще бъдат предоставени етикети за експедиране. Трябва да се свържете с транспортната компания, за да се уреди взимането на неизправния продукт в рамките на 5 дни. При нормални условия разходите за доставката ще бъдат покрити от Canon.


В: Кой носи отговорност за свалянето на неизправната мрежова камера и монтирането на новия продукт?

О: Canon няма да носи отговорност нито за свалянето на оригиналния продукт, нито за монтажа на продукта за замяна. За това е отговорен потребителят или съответният системен интегратор.

Feedback

Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

Complete the survey No, thank you