Canoni võrgukaamera garantiiteave

Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni võrgukaameratele kehtib Canoni võrgukaamerate garantii. Canon garanteerib, et kui ostetud tootel esineb defekt garantiiaja jooksul, lahendatakse probleem tasuta (rakenduvad tingimused – vaadake alt).

Canoni võrgukaamerate garantii koosneb erinevatest teenusepakkumistest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast, toote ostmise ajast ja teie ostetud tootest. Teenusepakkumised on järgmised:

  • • 1-aastane remondiks tagastamise garantii
  • • 3-aastane remondiks tagastamise garantii
  • • 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii

Nende toodete jaoks, millele garantiitingimused või -aeg ei kehti ning garantii alla mittekuuluvate kahjustuste või paranduste jaoks on saadaval tasuline parandusteenus, mida on võimalik kasutada, viies toote volitatud Canoni võrgukaamera teenindusasutusse.

Tasuta garantiiteenuseid osutatakse ainult ostutšeki või muu ostutõendi esitamise korral. Canon jätab endale õiguse keelduda garantiiteenuste osutamisest, kui esitatud teave ei ole täielik või kui lõppkasutaja on seda pärast ostutehingut muutnud või selle eemaldanud.

Canoni võrgukaamera garantii KKK


K: Milline garantii kehtib Euroopast ostetud Canoni võrgukaamerale?

V: Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni võrgukaameratele kehtib Canoni võrgukaamerate garantii.

Canoni võrgukaamerate garantii koosneb erinevatest teenusepakkumistest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast, toote ostmise ajast ja teie ostetud tootest. Teenusepakkumised on järgmised:

  • • 1-aastane remondiks tagastamise garantii
  • • 3-aastane remondiks tagastamise garantii
  • • 3-aastane kohapeal väljavahetamise garantii

Palun tutvuge selle garantii tingimustega.


K: Millist dokumentatsiooni on vaja võrgukaamera parandamiseks või väljavahetamiseks garantiitingimuste alusel?

V: Kui soovite kasutada garantiitingimuste alusel parandusteenust või toote Canoni võrgukaamera garantii alusel välja vahetada, peate teie (või peab teie süsteemiintegraator) esitama Canoni esindusele toote ostutõendi (koos ostukuupäevaga).


K: Minu toode on kaetud remondiks tagasisaatmise garantiiga. Kuhu pean selle vea tekkimise korral saatma?

V: Kui teie toode on kaetud 1- või 3-aastase remondiks tagastamise garantiiga, siis tuleb teil toode saata volitatud Canoni teenindusse koos ostutõendiga, et esitada nõue garantiitingimuste alusel.


K: Kes võib esitada nõude võrgukaamera kohapeal väljavahetamise garantii alusel?

V: Seda teenust saab taotleda klient või tema süsteemiintegraator pärast tootevea avastamist. Asendustoode saadetakse pärast defektse toote diagnoosimist (kooskõlas tingimustega).


K: Kellega pean toote probleemide korral ühendust võtma, et esitada nõue võrgukaamera kohapeal väljavahetamise garantii alusel?

V: Kliendid või nende süsteemiintegraatorid peaksid helistama kohalikule tugiliinile (kontaktide vahekaardi link). Esimese taseme tuge pakub ettevõte AXIS Communications, mis kogub vajaliku teabe (nt veakirjeldus) ja viib läbi esmase võimaliku veapõhjuse analüüsi. Vea püsimisel viib AXIS Communications kliendi või süsteemintegraatori ühendusse Canoni teise astme tugiliiniga. Kui Canon on veadiagnoosi kinnitanud ja toode tuleb välja vahetada, pakutakse asenduseks samaväärset toodet (või paremate tehniliste näitajatega toodet).


K: Kui kaua võtab vahetustoote kohaletoimetamine aega?

V: Võimaluse korral pakutakse kliendile asendustoodet päev pärast seda, kui kinnitatakse toote asendamise vajalikkust, juhul kui veadiagnoos teostatakse enne 11:00. Kui diagnoos kinnitatakse pärast 11:00, nädalavahetusel või riigipühal pakutakse asendustoodet pärast kahte päeva.


K: Kuhu asendustoode saadetakse?

V:: Asendustoote võib saata kas süsteemiintegraatorile või otse kliendile (kui kliendil on tehnilised teadmised paigaldustööde tegemiseks).


K: Mis juhtub pärast asendustoote kättesaamist?

V:: Pärast asendustoote kättesaamist peab süsteemiintegraator või klient tagama, et defektne toode saadetakse Canonile. Defektse toote saatmiseks antakse saadetise sildid. Peate ühendust võtma tarnimisettevõttega, et korraldada 5 päeva jooksul katkise toote pealevõtmine. Tavatingimustes katab kohaletoimetamiskulud Canon.


K: Kes vastutab defektse võrgukaamera eemaldamise ja uue toote paigaldamise eest?

V: Canon ei vastuta algse toote eemaldamise ega asendustoote paigaldamise eest. Selle eest vastutab klient või tema süsteemiintegraator.

Feedback

Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

Complete the survey No, thank you