Canon tīkla kameru garantijas informācija

Uz visām Canon tīkla kamerām, kuras paredzētas Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ” — proti, ES, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas) un Šveices tirgum, kā arī tiek nopirktas šajā tirgū, attiecas Canon tīkla kameru garantija. Canon garantē, ka gadījumā, ja jaunam produktam tiek konstatēts defekts piemērojamā garantijas perioda laikā, kļūme tiek novērsta bez maksas (attiecas noteikumi un nosacījumi — skatīt tālāk).

Canon tīkla kameru garantija ietver dažādu pakalpojumu piedāvājumus, un jums piemērojamais piedāvājums ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas, produkta iegādes laika un iegādātā produkta. Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:

  • • 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā;
  • • 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā;
  • • 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas.

Produkti, kuri neatbilst piemērojamās garantijas noteikumiem vai laikam, kā arī gadījumos, ja bojājumu vai remontu nesedz garantija, ir pieejams maksas remonts, kuru var veikt, nododot produktu jebkuram Canon pilnvarotam tīklu kameru servisa pakalpojumu sniedzējam.

Bezmaksas garantijas pakalpojumus var saņemt, tikai uzrādot oriģinālo rēķinu/čeku/pirkuma apliecinājumu, kas izsniegts gala lietotājam. Canon patur tiesības atteikt garantijas pakalpojumus, ja šī informācija nav pilnīga, ir dzēsta vai mainīta pēc gala lietotāja veiktā sākotnējā produkta pirkuma.

Bieži uzdoti jautājumi par Canon tīkla kameru garantiju


Jautājums. Kāda garantija ir piemērojama Canon tīkla kameru produktiem, kas iegādāti Eiropā?

Atbilde. Uz visām Canon tīkla kamerām, kuras paredzētas Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ” — proti, ES, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas) un Šveices tirgum, kā arī tiek nopirktas šajā tirgū, attiecas Canon tīkla kameru garantija.

Canon tīkla kameru garantija ietver dažādu pakalpojumu piedāvājumus, un jums piemērojamais piedāvājums ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas, produkta iegādes laika un iegādātā produkta. Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:

  • • 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā;
  • • 3 gada garantija ar nodošanu darbnīcā;
  • • 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas.

Lūdzu, skatiet pilnus šīs garantijas noteikumus un nosacījumus.


Jautājums. Kādi dokumenti nepieciešami, lai iesniegtu tīkla kameru garantijas remonta vai nomaiņas pieprasījumu?

Atbilde. Ja vēlaties īpaši pieprasīt garantijas remontu vai nomaiņas produktu saskaņā ar tīkla kameru garantiju, jums (vai sistēmas integrētājam) vienmēr jāiesniedz uzņēmumam Canon derīgs attiecīgā produkta pirkuma apliecinājuma oriģināls (kurā ietverts sākotnējā pirkuma datums).


Jautājums. Manam produktam ir garantija ar nodošanu darbnīcā. Kur tas jāsūta, ja rodas darbības kļūme?

Atbilde: Ja jūsu produktam ir 1 gada vai 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā, produkts būs jānosūta uzņēmuma Canon pilnvarotā servisa pakalpojumu sniedzējam, nodrošinot pirkuma apliecinājumu, lai iesniegtu pieprasījumu saskaņā ar garantiju.


Jautājums. Kurš tīkla kamerai var uzsākt garantijas procedūru ar nomaiņu uz vietas?

Atbilde. Klients vai viņa sistēmas integrētājs var uzsākt procedūru, ja produktam tiek konstatēta darbības kļūme. Nomaiņas produkts tiks izsūtīts, tiklīdz tiks noteikts, ka produkts ir bojāts (attiecas pilni noteikumi un nosacījumi).


Jautājums. Ar ko man jāsazinās, lai uzsāktu tīkla kameras garantijas procedūru ar nomaiņu uz vietas, ja manam produktam ir darbības kļūme?

Atbilde. Klientiem vai sistēmas integrētājiem jāsazinās ar atbilstošo vietējo palīdzības dienestu (saite uz cilni Kontaktpersonas). Pirmā līmeņa atbalstu nodrošina AXIS Communications, kas apkopo visu nepieciešamo informāciju (piemēram, informāciju par darbības kļūmi) un veic pirmā līmeņa iespējamā iemesla izpēti. Ja darbības kļūme netiek novērsta, AXIS Communications noorganizē, ka Canon otrā līmeņa palīdzības dienests sazinās ar klientu vai sistēmas integrētāju. Ja uzņēmums Canon apstiprina kļūmi un ir nepieciešama produkta nomaiņa, tiek nosūtīts līdzīgs produkts (vai produkts ar labākiem tehniskajiem datiem).


Jautājums. Cik ilgs laiks ir nepieciešams nomaiņas produkta piegādei?

Atbilde. Ja vien tas ir iespējams, nomaiņas produkts tiek piegādāts nākamajā dienā pēc nomaiņas apstiprināšanas, ja kļūmes noteikšana tiek veikta pirms 11:00, un pēc divām dienām, ja kļūmes noteikšana tiek apstiprināta pēc 11:00, brīvdienā vai valsts svētkos.


Jautājums. Kur tiks nogādāts nomaiņas produkts?

Atbilde. Nomaiņas produktus var nogādāt sistēmas integrētājam vai tieši klientam (ja klientam ir tehniskās zināšanas par instalēšanas darbiem).


Jautājums. Kas notiek, kad nomaiņas produkts ir saņemts?

Atbilde. Kad nomaiņas produkts ir saņemts, sistēmas integrētāja vai klienta atbildība ir nodrošināt, lai bojātais produkts tiktu atgriezts uzņēmumam Canon. Tiks nodrošinātas bojātā produkta transportēšanas uzlīmes. Jāsazinās ar transportēšanas uzņēmumu, lai vienotos par bojātā produkta paņemšanu 5 dienu laikā. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.


Jautājums. Kurš ir atbildīgs par bojātā tīkla kameras produkta noņemšanu un nomaiņas produkta instalēšanu?

Atbilde. Canon nav atbildīgs ne par sākotnējā produkta noņemšanu, ne par nomaiņas produkta instalēšanu. Par to ir atbildīgs klients vai sistēmas integrētājs.

Feedback