„Canon“ tinklo kamerų garantijos informacija

Visoms „Canon“ tinklo kameroms, kurios yra skirtos parduoti ir įsigyjamos Europos ekonominėje erdvėje (EEE – tai yra ES, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijoje, taikoma „Canon“ tinklo kamerų garantija. „Canon“ garantuoja, kad nustačius naujo produkto gedimą per galiojantį garantijos laikotarpį, gedimas bus pašalintas nemokamai (pagal nuostatas ir sąlygas – žr. toliau).

„Canon“ tinklo kamerų garantiją sudaro skirtingų paslaugų pasiūlymai, o jums taikomą pasiūlymą lemia jūsų vieta, produkto įsigijimo data ir įsigytas produktas. Siūlomos tokios paslaugos:

 • • 1 metų grąžinimo gamintojui garantija
 • • 3 metų grąžinimo gamintojui garantija
 • • 3 metų pakeitimo vietoje garantija

Visiems produktams, kuriems netaikomos galiojančios garantijos sąlygos arba laikotarpis, taip pat pažeidimams ir remontui, kuriems netaikoma garantija, galima užsakyti mokamas remonto paslaugas, grąžinus produktą į bet kurią „Canon“ įgaliotą tinklo kamerų techninės priežiūros įmonę.

Nemokamas garantines paslaugas galima gauti tik galutiniam naudotojui pateikus originalią sąskaitą / kvitą / pirkimo įrodymą. „Canon“ pasilieka teisę atsisakyti teikti garantines paslaugas, jei ši informacija yra nepilna, buvo pašalinta arba pakeista galutiniam naudotojui pirmą kartą įsigijus gaminį.

„Canon“ tinklo kamerų garantijos nuostatos ir sąlygos


Visoms „Canon“ tinklo kameroms, kurios yra skirtos parduoti ir įsigyjamos Europos ekonominėje erdvėje (EEE – tai yra ES, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijoje, taikoma „Canon“ tinklo kamerų garantija. „Canon“ garantuoja, kad nustačius naujo produkto gedimą per galiojantį garantijos laikotarpį, gedimas bus pašalintas nemokamai (pagal nuostatas ir sąlygas).


„Canon“ tinklo kamerų garantiją sudaro skirtingų paslaugų pasiūlymai, o jums taikomą pasiūlymą lemia jūsų vieta, produkto įsigijimo data ir įsigytas produktas. Siūlomos tokios paslaugos:

 • 1 metų grąžinimo gamintojui garantija: jei naujas produktas buvo įsigytas EEE arba Šveicarijoje iki 2012 m. sausio 1 d. arba šalyje netaikoma 3 metų grąžinimo gamintojui garantija arba 3 metų pakeitimo vietoje garantija, galioja „1 metų grąžinimo gamintojui garantija“. Pagal „1 metų grąžinimo gamintojui garantiją“ per 1 metus nuo įsigijimo datos (reikalingas pirkimo įrodymas) pirkėjas savo sąskaita gali grąžinti produktą „Canon“ įgaliotai techninės priežiūros įmonei patikrinti. Prireikus „Canon“ įgaliota techninės priežiūros įmonė produktą sutaisys arba pakeis. Bet koks pakaitinis produktas gali būti arba naujas, arba atnaujintas. Jei produktą reikės remontuoti pirmais metais pagal garantijos sąlygas, visas išlaidas už detales ir darbą padengs „Canon“.

 • 3 metų grąžinimo gamintojui garantija: jei atitinkamas naujas produktas buvo įsigytas EEE arba Šveicarijoje po 2012 m. sausio 1 d. (arba 2016 m. sausio 1 d. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje), reikalavimus atitinkančiose šalyse galioja „3 metų grąžinimo gamintojui garantija“. „3 metų grąžinimo gamintojui garantija“ siūloma tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nurodyta pirmiau, bet 3 metams nuo pirkimo datos (reikalingas pirkimo įrodymas).

 • 3 metų pakeitimo vietoje garantija: reikalavimus atitinkančiose šalyse atitinkamiems naujiems EEE arba Šveicarijoje po 2012 m. sausio 1 d. (arba 2016 m. sausio 1 d. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) įsigytiems produktams galima pasinaudoti „3 metų pakeitimo vietoje garantija“. Pagal „3 metų pakeitimo vietoje garantiją“, nustačius produkto gedimą, „Canon“ galutiniam naudotojui arba sistemos sudarytojui pateiks pakaitinį produktą. Bet koks pakaitinis produktas gali būti arba naujas, arba atnaujintas. Galutinis naudotojas arba sistemos sudarytojas bus atsakingas už tai, kad gavus pakaitinį produktą sugedusi tinklo kamera būtų grąžinta į „Canon“. Negrąžinus sugedusio produkto arba nustačius, kad dėl gedimo priežasties garantijos sąlygos netaikomos, „Canon“ pasilieka teisę susigrąžinti pakaitinį įrenginį ir (arba) išlaidas iš galutinio naudotojo arba sistemos sudarytojo.

Visiems produktams, kuriems netaikomos galiojančios garantijos sąlygos arba laikotarpis, taip pat pažeidimams ir remontui, kuriems netaikoma garantija, galima užsakyti mokamas remonto paslaugas, grąžinus produktą į bet kurią „Canon“ įgaliotą tinklo kamerų techninės priežiūros įmonę.

Nemokamas garantines paslaugas galima gauti tik galutiniam naudotojui pateikus originalią sąskaitą / kvitą / pirkimo įrodymą. „Canon“ pasilieka teisę atsisakyti teikti garantines paslaugas, jei ši informacija yra nepilna, buvo pašalinta arba pakeista galutiniam naudotojui pirmą kartą įsigijus gaminį.

 1. 1. Ši garantija galioja vieniems arba trejiems metams, atsižvelgiant į galutinio naudotojo pirkimo datą ir pirmiau aprašytą įrengimo vietą. Produktams, įrengtiems šalyse, kuriose dar netaikoma 3 metų grąžinimo gamintojui garantija arba 3 metų pakeitimo vietoje garantija, taikoma 1 metų grąžinimo gamintojui garantija.

 2. 2. Ši garantija galioja tik „Canon“ tinklo kameroms, kurios yra skirtos parduoti ir įsigyjamos Europos ekonominėje erdvėje (EEE – tai yra ES, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijoje.

 3. 3. Atitinkamą garantinę paslaugą teikia tik „Canon“ įgaliota techninės priežiūros įmonė ir ji turėtų būti organizuojama toliau nurodytu būdu.
  • a. Grąžinimo gamintojui garantija: produktas turėtų būti nusiųstas į „Canon“ įgaliotą techninės priežiūros įmonę. Prireikus „Canon“ įgaliota techninės priežiūros įmonė produktą sutaisys arba pakeis. Bet koks pakaitinis produktas gali būti arba naujas, arba atnaujintas. Jei produktą reikės remontuoti pirmais metais pagal garantijos sąlygas, visas išlaidas už detales ir darbą padengs „Canon“.
  • b. Pakeitimo vietoje garantija: produkto pakeitimą reikėtų organizuoti per jūsų sistemos sudarytoją arba tiesiogiai per vietos pagalbos tarnybą (žr. kontaktinius duomenis). Prireikus „Canon“ įgaliota techninės priežiūros įmonė produktą pakeis. Bet koks pakaitinis produktas gali būti arba naujas, arba atnaujintas. Jei garantijos laikotarpiu produktą reikėtų pakeisti, visas pakaitinio produkto transportavimo ir sugedusio produkto grąžinimo „Canon“ įgaliotai techninės priežiūros įmonei išlaidas prisiims „Canon“.
 4. 4. Atitinkamiems produktams, įsigytiems EEE arba Šveicarijoje, 3 metų grąžinimo gamintojui arba 3 metų pakeitimo vietoje garantija šiuo metu taikoma šiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje*, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje*, Lietuvoje*, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

  *Tik po 2016 01 01 įsigytiems „Canon“ tinklo kamerų produktams.

 5. 5. Tik reikalavimus atitinkančiose šalyse 3 metų grąžinimo gamintojui garantija taikoma šiems tinklo kamerų produktams: VB-C300; VB-C500D ir VB-C500VD

 6. 6. Tik reikalavimus atitinkančiose šalyse 3 metų pakeitimo vietoje garantija taikoma šiems tinklo kamerų produktams:
  • a.VB-C serija: VB-C60 ir VB-C60B
  • b.VB-H serija: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE ir VB-H761LVE
  • c.VB-M serija: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E ir VB-M741LE
  • d.VB-R serija: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 ir VB-R13VE
  • e.VB-S serija: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F ir VB-S905F
 7. 7. „Canon“ tinklo kamerų garantija (tiek 1 metų grąžinimo gamintojui, 3 metų grąžinimo gamintojui arba 3 metų pakeitimo vietoje) netaikoma:
  • – periodiniams patikrinimams, priežiūrai ir remontui arba detalių keitimui dėl normalaus jų nusidėvėjimo;
  • – jokiai programinei įrangai;
  • – nusidėvinčioms dalims (pvz., PTRZ mechaniniams elementams modeliuose VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE ir VB-H610D arba žingsniniams varikliams ir kontaktiniams žiedams modeliuose VB-R11VE, VB-R10VE ir VB-R11); 
  • – defektams, kilusiems dėl be „Canon“ leidimo atliktų modifikacijų;
  • – išlaidoms, kurių patiria „Canon“ techninės priežiūros įmonė, pritaikydama arba keisdama produktą pagal specifinius šalies techninius arba saugos standartus ar specifikacijas, ar bet kokioms kitoms išlaidoms, kurių reikia produktui pritaikyti dėl pasikeitusių specifikacijų po produkto pristatymo;
  • – žalai, kilusiai dėl to, kad produktas neatitiko specifinių šalies standartų ar specifikacijų ne produkto įsigijimo šalyje.
 8. 8. „Canon“ tinklo kamerų garantija (1 metų grąžinimo gamintojui, 3 metų grąžinimo gamintojui arba 3 metų pakeitimo vietoje) netaikoma, jei žala arba defektai kilo dėl:
  • – netinkamo produkto naudojimo, perteklinio naudojimo arba valdymo, kaip nurodyta naudotojo arba operatoriaus vadove ir (arba) susijusiuose dokumentuose, įskaitant, be apribojimų, pažeidimus dėl netinkamo laikymo, numetimo, per stipraus sukrėtimo, korozijos, purvo, vandens ar smėlio;
  • – remonto, modifikacijų ar valymo, kurį vykdė „Canon“ neįgaliotas techninės priežiūros centras;
  • – produktui netinkamų atsarginių dalių, programinės įrangos ar eksploatacinių medžiagų naudojimo;
  • – produkto prijungimo prie „Canon“ nepatvirtintų sujungimui įrenginių;
  • – netinkamo produkto supakavimo jį grąžinant įgaliotam „Canon“ paslaugų centrui;
  • – nelaimių ar nelaimingų atsitikimų, ar kitų priežasčių, kurių „Canon“ negali kontroliuoti, įskaitant, bet ne tik, žaibą, vandenį, gaisrą, viešuosius neramumus ar netinkamą vėdinimą.
 9. 9. Jei galioja pakeitimo vietoje garantija ir „Canon“ patvirtina, kad pakaitinis produktas yra reikalingas, mes pasistengsime pateikti pakaitinį produktą „kitą dieną“. „Kitą dieną“ reiškia, kad esant galimybei pakaitinis produktas jums bus pateiktas:
  • – kitą darbo dieną, jei „Canon“ pakeitimo būtinumą patvirtina iki 11:00 val. vietos laiku (išskyrus savaitgalius ir valstybines šventes);
  • – per dvi darbo dienas, jei „Canon“ pakeitimo būtinumą patvirtina po 11:00 val. vietos laiku (išskyrus savaitgalius ir valstybines šventes);
 10. 10. „Canon“ gali suremontuoti arba pakeisti „Canon“ produktus naujais arba atnaujintais produktais arba dalimis, kurių našumas ir patikimumas prilygsta naujo produkto našumui ir patikimumui. Atnaujintos detalės arba produktai bus naudojami tik tuo atveju, jei juos naudoti leidžiama pagal atitinkamos šalies, kurioje taikoma garantija, teisės aktus.

 11. 11. Klientas yra pats atsakingas už programinės įrangos failų ir programų atsarginių kopijų sukūrimą ir išsaugojimą prieš remontą ir už jų atkūrimą po tokio remonto.

 12. 12. „Canon“ neprisiima atsakomybės dėl jokių kitų pretenzijų, įskaitant, bet ne tik, įrašymo laikmenos ir duomenų praradimą ar pan., jei tai nėra konkrečiai nurodyta šioje garantijoje. Grąžindami produktą garantinei techninei priežiūrai, labai kruopščiai jį supakuokite, apdrauskite, pridėkite pardavimo dokumentą, remonto instrukcijas ir (jei taikytina) įrašymo laikmenos, kurioje laikomi produkto padaryti vaizdai, pavyzdį. Garantija neturi įtakos vartotojo teisėms pagal galiojančius teisės aktus ir vartotojo teisėms pardavėjo atžvilgiu, kylančioms iš pirkimo ir pardavimo sutarties.

 13. 13. Jei nėra galiojančių nacionalinių teisės aktų, užtikrinančių papildomas teises, ši garantija yra vienintelė ir išskirtinė teisių gynimo priemonė ir „Canon“ nelaikoma atsakinga už jokią netyčinę ar pasekminę žalą už aiškų ar numanomą šio produkto garantijos pažeidimą.

 14. 14. Visas čia aprašytas garantijas teikia „Canon Europa NV“, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Nyderlandai, ir jos įgyvendinamos per įgaliotus techninės priežiūros centrus.

 15. 15. Jokios šio dokumento nuostatos neturi įtakos jūsų teisėms, kurios gali galioti pagal nacionalinius teisės aktus.

Feedback

Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

Complete the survey No, thank you