Canon tīkla kameru garantijas informācija

Uz visām Canon tīkla kamerām, kuras paredzētas Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ” — proti, ES, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas) un Šveices tirgum, kā arī tiek nopirktas šajā tirgū, attiecas Canon tīkla kameru garantija. Canon garantē, ka gadījumā, ja jaunam produktam tiek konstatēts defekts piemērojamā garantijas perioda laikā, kļūme tiek novērsta bez maksas (attiecas noteikumi un nosacījumi — skatīt tālāk).

Canon tīkla kameru garantija ietver dažādu pakalpojumu piedāvājumus, un jums piemērojamais piedāvājums ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas, produkta iegādes laika un iegādātā produkta. Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:

 • • 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā;
 • • 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā;
 • • 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas.

Produkti, kuri neatbilst piemērojamās garantijas noteikumiem vai laikam, kā arī gadījumos, ja bojājumu vai remontu nesedz garantija, ir pieejams maksas remonts, kuru var veikt, nododot produktu jebkuram Canon pilnvarotam tīklu kameru servisa pakalpojumu sniedzējam.

Bezmaksas garantijas pakalpojumus var saņemt, tikai uzrādot oriģinālo rēķinu/čeku/pirkuma apliecinājumu, kas izsniegts gala lietotājam. Canon patur tiesības atteikt garantijas pakalpojumus, ja šī informācija nav pilnīga, ir dzēsta vai mainīta pēc gala lietotāja veiktā sākotnējā produkta pirkuma.

Canon tīkla kameru garantijas noteikumi un nosacījumi


Uz visām Canon tīkla kamerām, kuras paredzētas Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ” — proti, ES, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas) un Šveices tirgum, kā arī tiek nopirktas šajā tirgū, attiecas Canon tīkla kameru garantija. Canon garantē, ka gadījumā, ja jaunam produktam tiek konstatēts defekts piemērojamā garantijas perioda laikā, kļūme tiek novērsta bez maksas (attiecas noteikumi un nosacījumi).


Canon tīkla kameru garantija ietver dažādu pakalpojumu piedāvājumus, un jums piemērojamais piedāvājums ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas, produkta iegādes laika un iegādātā produkta. Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:

 • 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā: ja jauns produkts tika nopirkts EEZ vai Šveicē PIRMS 2012. gada 1. janvāra vai uz konkrēto valsti neattiecas 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā (Return-to-Base, RTB) vai 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas, tiek nodrošināta 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā. 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā ļauj klientam par saviem līdzekļiem nodot produktu 1 gada laikā no pirkuma datuma (nepieciešams pirkuma apliecinājums) Canon pilnvarotā servisa pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā, lai tiktu veikta tā pārbaude. Atbilstošos gadījumos Canon pilnvarotais servisa pakalpojumu sniedzējs produktu salabos vai nomainīs. Nomaiņas produkts var būt jauns vai atjaunots. Ja saskaņā ar garantijas noteikumiem pirmā gada laikā produktam būs nepieciešams remonts, visas detaļu un darba izmaksas, kā arī atpakaļ nosūtīšanas transporta izmaksas segs uzņēmums Canon.

 • 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā: ja atbilstošs jauns produkts tika nopirkts EEZ vai Šveicē PĒC 2012. gada 1. janvāra (vai 2016. gada 1. janvāra Igaunijā, Latvijā un Lietuvā), atbilstošajās valstīs tiek nodrošināta 3 gadu garantija. 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā tiek piedāvāta ar tādiem pašiem noteikumiem kā iepriekš minētā, bet 3 gadus no pirkuma datuma (nepieciešams pirkuma apliecinājums).

 • 3 gadu garantija ar ar nomaiņu uz vietas: ja atbilstošajās valstīs atbilstoši jauni produkti tika nopirkti EEZ vai Šveicē PĒC 2012. gada 1. janvāra (vai 2016. gada 1. janvāra Igaunijā, Latvijā un Lietuvā), ir pieejama 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas. Ja būs 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas, Canon, konstatējot produkta kļūmi, gala lietotājam vai sistēmas integrētājam nodrošinās nomaiņas produktu. Nomaiņas produkts var būt jauns vai atjaunots. Gala lietotāja vai sistēmas integrētāja atbildība būs nodrošināt bojātās tīkla kameras nodošanu uzņēmumā Canon, kad būs saņemts nomaiņas produkts. Gadījumā, ja bojātais produkts netiks atgriezts vai tiks konstatēts, ka defektu izraisījis kāds apstāklis, kas nav ietverts garantijā, Canon patur tiesības atgūt nomainīto preci un/vai izmaksas no gala lietotāja vai sistēmas integrētāja.

Produkti, kuri neatbilst piemērojamās garantijas noteikumiem vai laikam, kā arī gadījumos, ja bojājumu vai remontu nesedz garantija, ir pieejams maksas remonts, kuru var veikt, nododot produktu jebkuram Canon pilnvarotam tīklu kameru servisa pakalpojumu sniedzējam.

Bezmaksas garantijas pakalpojumus var saņemt, tikai uzrādot oriģinālo rēķinu/čeku/pirkuma apliecinājumu, kas izsniegts gala lietotājam. Canon patur tiesības atteikt garantijas pakalpojumus, ja šī informācija nav pilnīga, ir dzēsta vai mainīta pēc gala lietotāja veiktā sākotnējā produkta pirkuma.

 1. 1. Garantija ir spēkā vienu vai trīs gadus — tas atkarīgs no gala lietotāja pirkuma datuma un instalācijas vietas saskaņā ar iepriekš sniegto aprakstu. Ja produkti instalēti valstīs, kurās vēl nav spēkā 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā vai 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas, tiek piemērota 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā.

 2. 2. Šī garantija attiecas tikai uz Canon tīkla kameru produktiem, kas paredzēti lietošanai Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ” — proti, ES, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas) un Šveicē, kā arī tur iegādāti.

 3. 3. Atbilstošo garantijas pakalpojumu sniedz tikai Canon pilnvarotais servisa pakalpojumu sniedzējs, un tas notiek tālāk aprakstītajā veidā.
  • a. Garantija ar nodošanu darbnīcā: produkts jānosūta Canon pilnvarotajam servisa pakalpojumu sniedzējam. Atbilstošos gadījumos Canon pilnvarotais servisa pakalpojumu sniedzējs produktu salabos vai nomainīs. Nomaiņas produkts var būt jauns vai atjaunots. Ja saskaņā ar garantijas noteikumiem pirmā gada laikā produktam būs nepieciešams remonts, visas detaļu un darba izmaksas, kā arī atpakaļ nosūtīšanas transporta izmaksas segs uzņēmums Canon.
  • b. Garantija ar nomaiņu uz vietas: par produkta nomaiņu jāvienojas ar sistēmas integrētāju vai tieši ar vietējo palīdzības dienestu (skatiet kontaktinformāciju). Atbilstošos gadījumos Canon pilnvarotais servisa pakalpojumu sniedzējs produktu nomainīs. Nomaiņas produkts var būt jauns vai atjaunots. Ja garantijas perioda laikā produkts būs jānomaina, nomaiņas preces transporta izmaksas no Canon pilnvarotā servisa pakalpojumu sniedzēja, kā arī bojātās preces nosūtīšanas izmaksas uzņemas pilnībā segt uzņēmums Canon.
 4. 4. Atbilstošiem produktiem, kas iegādāti EEZ vai Šveicē, 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā vai 3 gadu garantija ar ar nomaiņu pašlaik ir pieejama šādās valstīs: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija*, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija*, Lietuva*, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste.

  *Tikai Canon tīkla kameru produktiem, kas iegādāti pēc 2016. gada 1. janvāra.

 5. 5. Tikai atbilstošās valstīs šādiem tīkla kameru produktiem ir 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā: VB-C300; VB-C500D un VB-C500VD.

 6. 6. Tikai atbilstošās valstīs šādiem tīkla kameru produktiem ir 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas:
  • a.VB-C sērija: VB-C60 un VB-C60B;
  • b.VB-H sērija: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE un VB-H761LVE;
  • c.VB-M sērija: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E un VB-M741LE;
  • d.VB-R sērija: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 un VB-R13VE;
  • e.VB-S sērija: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F un VB-S905F.
 7. 7. Canon tīkla kameru garantija (ne 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā, ne 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā, ne 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas) neattiecas uz tālāk minēto:
  • - periodiskas pārbaudes, apkope un tādu detaļu nomaiņa, kas dabiski nolietojušās un saplīsušas;
  • - jebkāda programmatūra;
  • - garantija neattiecas uz detaļām, kas nolietojas (piemēram, PTRZ mehānisms kamerās VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE un VB-H610D vai soļdzinēji un slīdgredzeni kamerās VB-R11VE, VB-R10VE un VB-R11); 
  • - defektu novēršana, ja tos izraisījušas modifikācijas, kas veiktas bez uzņēmuma Canon apstiprinājuma;
  • - izmaksas, kas radušās Canon servisa pakalpojumu sniedzējiem, veicot produkta adaptēšanu vai modificēšanu valstij specifisku tehnisku vai drošības standartu vai specifikāciju dēļ vai jebkādas citas produkta pielāgošanas izmaksas saistībā ar specifikācijām, kas ir mainījušās kopš produkta piegādes;
  • - bojājumi, kas radušies tādēļ, ka produkts neatbilst valsts specifiskajiem standartiem vai specifikācijām citā valstī, kas nav valsts, kurā veikts pirkums.
 8. 8. Canon tīkla kameru garantija (ne 1 gada garantija ar nodošanu darbnīcā, ne 3 gadu garantija ar nodošanu darbnīcā, ne 3 gadu garantija ar nomaiņu uz vietas) nav spēkā, ja bojājumus vai defektu iemesls ir:
  • - nepareiza lietošana, pārmērīga lietošana, tāda apiešanās ar produktu vai tā darbināšana, kas minēta operatora rokasgrāmatās un/vai atbilstošos dokumentos, bez ierobežojuma iekļaujot nepareizu glabāšanu, nomešanu, pārmērīgus triecienus, koroziju, netīrumu, ūdens vai smilšu izraisītus bojājumus;
  • - remonti, modifikācijas vai tīrīšana, kuru veicis servisa centrs, kuru nav pilnvarojis Canon;
  • - tādu rezerves daļu, programmatūras vai izlietojamo materiālu lietošana, kas nav saderīgi ar produktu;
  • - produkta savienošana ar aprīkojumu, ko uzņēmums Canon nav apstiprinājis kā piemērotu savienošanai;
  • - neatbilstošs produkta iepakojums, kad to nosūta pilnvarotajam Canon servisa centram;
  • - jebkāda iemesla negadījumi un katastrofas, ko uzņēmums Canon nevar kontrolēt, tostarp (bet ne tikai) zibens, ūdens, uguns, sabiedriski nemieri un neatbilstoša ventilācija.
 9. 9. Ja tiek piemērota garantija ar nomaiņu uz vietas un uzņēmums Canon ir apstiprinājis nomaiņas produkta pieprasījumu, mēs centīsimies nodrošināt nomaiņas preci nākamajā dienā. Nākamā diena nozīmē, ka gadījumos, kad tas ir iespējams, nomaiņas produkts tiks nodrošināts:
  • - nākamajā darba dienā, ja nomaiņas pieprasījumu uzņēmums Canon ir apstiprinājis pirms 11:00 pēc vietējā laika (izņemot nedēļas nogales un valsts svētkus);
  • - divu darba dienu laikā, ja nomaiņas pieprasījumu uzņēmums Canon ir apstiprinājis pēc 11:00 pēc vietējā laika (izņemot nedēļas nogales un valsts svētkus).
 10. 10. Canon var labot vai nomainīt Canon produktus ar jaunām vai atjaunotām detaļām vai produktiem, kuru darbība un uzticamība ir līdzvērtīga jauniem. Atjaunotas detaļas vai produkti tiks lietoti tikai tādā gadījumā, ja tas ir pieļaujams atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā garantija tiek piemērota.

 11. 11. Klients ir vienpersoniski atbildīgs par programmatūras failu un programmu dublēšanu un saglabāšanu pirms remonta un to atjaunošanu pēc šāda remonta.

 12. 12. Canon neuzņemas atbildību par citām pretenzijām, tostarp (bet ne tikai) par datu nesēju un datu zudumu u.c., kas nav īpaši norādīts šajā garantijā. Lūdzu, ļoti rūpīgi iepakojiet produktu, apdrošiniet to, pievienojiet pirkuma čeku, remonta norādījumus un (ja piemērojams) tāda datu nesēja paraugu, kādā produkts glabā uzņemtos attēlus. Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar piemērojamo spēkā esošo valsts likumdošanu, kā arī tās patērētāja tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no pārdošanas/pirkšanas līguma.

 13. 13. Ja nav piemērojamas valsts likumdošanas, kas piešķir papildu tiesības, šī garantija būs vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis un Canon neuzņemsies atbildību par nejaušu vai izrietošu bojājumu ar tiešu vai netiešu šī produkta garantijas nosacījumu pārkāpumu.

 14. 14. Visas šeit aprakstītās garantijas piedāvā Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Nīderlande, un to izpildi nodrošina pilnvaroti servisa pakalpojumu uzņēmumi.

 15. 15. Nekas no šeit ietvertā neietekmē nekādas likumīgās tiesības, kas jums var būt saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Feedback