Informacije o garanciji za omrežno kamero Canon

Za vse omrežne kamere Canon, ki so naprodaj v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP", in sicer EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška) in Švici, velja garancija za omrežno kamero Canon. V primeru okvare novega izdelka v garancijskem roku Canon zagotavlja brezplačno popravilo okvare (v okviru pogojev in določil – glejte spodaj).

Garancijo za omrežno kamero Canon sestavljajo različni paketi storitev, ki so odvisni od vašega kraja in datuma nakupa ter od izdelka, ki ste ga kupili. Na voljo so naslednji paketi storitev:

 • • 1-letna garancija z vračilom izdelka
 • • 3-letna garancija z vračilom izdelka
 • • 3-letna garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta

Za vse izdelke, ki ne izpolnjujejo garancijskih pogojev, ali izdelke, za katere se je garancijski rok iztekel, in za škodo ter popravila, ki jih garancija ne zajema, je na voljo plačljivo servisno popravilo, do katerega pridete tako, da izdelek vrnete pooblaščenemu serviserju omrežnih kamerCanon.

Brezplačna garancijska popravila so mogoča samo ob predložitvi originalnega računa/dokazila o plačilu z gotovino, izdanega končnemu uporabniku. Canon si pridržuje pravico, da zavrne garancijsko popravilo, če podatki niso popolni ali če jih je končni uporabnik odstranil oziroma spremenil po nakupu izdelka.

Garancijski pogoji in določila za omrežno kamero Canon


Za vse omrežne kamere Canon, ki so naprodaj v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP", in sicer EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška) in Švici, velja garancija za omrežno kamero Canon. V primeru okvare novega izdelka v garancijskem roku Canon zagotavlja brezplačno popravilo okvare (v okviru pogojev in določil).


Garancijo za omrežno kamero Canon sestavljajo različni paketi storitev, ki so odvisni od vašega kraja in datuma nakupa ter od izdelka, ki ste ga kupili. Na voljo so naslednji paketi storitev:

 • Enoletna garancija z vračilom izdelka: če ste kupili nov izdelek v članici EGP ali Švici PRED 1. januarjem 2012 ali če v državi ne velja 3-letna garancija z vračilom izdelka (RTB) oziroma 3-letna garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta, velja "enoletna garancija z vračilom izdelka". "Enoletna garancija z vračilom izdelka" omogoča vračilo izdelka na stroške kupca do enega leta po datumu nakupa (priložiti je treba dokazilo o nakupu) pooblaščenemu serviserju izdelkov Canon, kjer izdelek pregledajo. Če so vsi pogoji izpolnjeni, bo pooblaščeni serviser izdelkov Canon popravil ali zamenjal izdelek. Nadomestni izdelek je lahko nov ali obnovljen. Če je izdelek v prvem letu garancijskega roka potreben popravila v okviru garancijskih pogojev, Canon v celoti krije stroške delov, storitev in povratnega pošiljanja.

 • 3-letna garancija z vračilom izdelka: če ste kupili nov ustrezen izdelek v članici EGP ali Švici PO 1. januarju 2012 (ali 1. januarju 2016 za Estonijo, Latvijo in Litvo), velja "3-letna garancija z vračilom izdelka" v ustreznih državah. "3-letna garancija z vračilom izdelka" je na voljo pod enakimi pogoji kot zgoraj, toda 3 leta od datuma nakupa (priložiti je treba dokazilo o nakupu).

 • 3-letna garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta: v ustreznih državah je za ustrezne nove izdelke, kupljene v članici EGP ali Švici PO 1. januarju 2012 (ali 1. januarju 2016 za Estonijo, Latvijo in Litvo), na voljo "3-letna garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta". V okviru garancijskih pogojev "3-letne garancije z zamenjavo izdelka na licu mesta" bo Canon končnemu uporabniku ali sistemskemu integratorju po diagnozi okvarjenega izdelka priskrbel nadomestni izdelek. Nadomestni izdelek je lahko nov ali obnovljen. Končni uporabnik ali sistemski integrator mora zagotoviti, da bo okvarjeno omrežno kamero vrnil Canonu ob prejemu nadomestnega izdelka. Če okvarjen izdelek ni vrnjen ali če vzroka okvare garancija ne krije, si Canon pridržuje pravico do vračila nadomestnega izdelka in/ali stroškov s strani končnega uporabnika ali sistemskega integratorja.

Za vse izdelke, ki ne izpolnjujejo garancijskih pogojev, ali izdelke, za katere se je garancijski rok iztekel, in za škodo ter popravila, ki jih garancija ne zajema, je na voljo plačljivo servisno popravilo, do katerega pridete tako, da izdelek vrnete pooblaščenemu serviserju omrežnih kamer Canon.

Brezplačna garancijska popravila so mogoča samo ob predložitvi originalnega računa/dokazila o plačilu z gotovino, izdanega končnemu uporabniku. Canon si pridržuje pravico, da zavrne garancijsko popravilo, če podatki niso popolni ali če jih je končni uporabnik odstranil oziroma spremenil po nakupu izdelka.

 1. 1. Ta garancija velja eno leto ali tri leta, odvisno od datuma nakupa s strani končnega uporabnika in od mesta namestitve, kot je opisano zgoraj. Za izdelke, ki so nameščeni v državah, v katerih 3-letna garancija z vračilom izdelka ali 3-letna garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta še ni na voljo, velja enoletna garancija z vračilom izdelka.

 2. 2. Ta garancija velja samo za omrežne kamere Canon, ki so naprodaj v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP", in sicer EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška) in Švica.

 3. 3. Ustrezno garancijsko storitev lahko nudi samo pooblaščeni serviser izdelkov Canon in jo je treba organizirati na naslednji način:
  • a. Garancija z vračilom izdelka: izdelek je treba poslati pooblaščenemu serviserju izdelkov Canon. Če so vsi pogoji izpolnjeni, bo pooblaščeni serviser izdelkov Canon popravil ali zamenjal izdelek. Nadomestni izdelek je lahko nov ali obnovljen. Če je izdelek v prvem letu garancijskega roka potreben popravila v okviru garancijskih pogojev, Canon v celoti krije stroške delov, storitev in povratnega pošiljanja.
  • b. Garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta: zamenjavo izdelka je treba organizirati prek vašega sistemskega integratorja ali neposredno prek najbližjega centra za pomoč uporabnikom (- glejte Kontaktni podatki). Če so vsi pogoji izpolnjeni, bo pooblaščeni serviser izdelkov Canon zamenjal izdelek. Nadomestni izdelek je lahko nov ali obnovljen. Če je v garancijskem roku potrebna zamenjava izdelka, bo stroške dostave nadomestnega izdelka in stroške vračila okvarjenega izdelka pooblaščenemu serviserju izdelkov Canon v celoti kril Canon.
 4. 4. Za ustrezne izdelke, kupljene v članici EGP ali Švici, je trenutno na voljo 3-letna garancija z vračilom izdelka oziroma 3-letna garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta v teh državah: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija*, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija*, Litva*, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo.

  *Velja samo za omrežne kamere Canon, kupljene po 1. 1. 2016

 5. 5. Samo v ustreznih državah velja 3-letna garancija z vračilom izdelka za te omrežne kamere: VB-C300; VB-C500D in VB-C500VD

 6. 6. Samo v ustreznih državah velja 3-letna garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta za te omrežne kamere:
  • a.VB-C -Serija: VB-C60 in VB-C60B
  • b.VB-H -Serija: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE in VB-H761LVE
  • c.VB-M -Serija: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E in VB-M741LE
  • d.VB-R -Serija: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 in VB-R13VE
  • e.VB-S -Serija: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F in VB-S905F
 7. 7. Garancija za omrežno kamero Canon (enoletna z vračilom izdelka, 3-letna z vračilom izdelka ali 3-letna z zamenjavo izdelka na licu mesta) ne zajema:
  • - rednih pregledov, vzdrževanja in popravil ali zamenjav delov zaradi običajne obrabe;
  • - programske opreme;
  • - delov, ki se obrabijo (npr. mehanike PTRZ v VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE in VB-H610D ali koračnih motorjev in drsnih obročev v VB-R11VE, VB-R10VE in VB-R11), garancija ne krije; 
  • - okvar, do katerih bi prišlo zaradi sprememb na izdelku, opravljenih brez Canonovega dovoljenja;
  • - stroškov, ki bi jih serviserji izdelkov Canon imeli s prilagoditvami ali spreminjanjem izdelka zaradi tehničnih ali varnostnih standardov oziroma zahtev v določenih državah, ali drugih stroškov spreminjanja izdelka zaradi specifikacij, ki so se od dostave izdelka spremenile.
  • - škode, ki bi bila posledica dejstva, da izdelek ni skladen s standardi ali zahtevami v določeni državi, ki ni država, v kateri je bil izdelek kupljen.
 8. 8. Garancija za omrežno kamero Canon (enoletna z vračilom izdelka, 3-letna z vračilom izdelka ali 3-letna z zamenjavo izdelka na licu mesta) ne velja v primeru škode ali okvar, ki bi jih povzročili ti dejavniki:
  • - neustrezna ali prekomerna uporaba, rokovanje ali delovanje izdelka, kot je navedeno v uporabniškem priročniku ali navodilih za uporabo in/ali ustrezni uporabniški dokumentaciji, vključno z, vendar ne omejeno na škodo, ki je posledica neustreznega shranjevanja, padca z višine, prekomernih udarcev, korozije, umazanije, vode ali peska;
  • - popravila, spremembe ali čiščenje, ki jih ne izvede pooblaščeni serviser izdelkov Canon;
  • - uporaba nadomestnih delov, programske opreme ali potrošnega materiala, ki niso združljivi z izdelkom;
  • - povezovanje izdelka z opremo, ki ni odobrena za povezavo s strani Canona;
  • - neustrezna embalaža ob vračanju izdelka pooblaščenemu serviserju izdelkov Canon;
  • - nezgode ali katastrofe ali drugi vzroki, na katere Canon ne more vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na udare strel, poplave, požare, družbene nemire in neustrezno prezračevanje.
 9. 9. V primerih, za katere velja garancija z zamenjavo izdelka na licu mesta in pri katerih Canon potrdi, da je zamenjava potrebna, se bomo potrudili, da vam priskrbimo nadomestni izdelek "naslednji dan". "Naslednji dan" pomeni, da bo, če bo to mogoče, nadomestni izdelek na voljo:
  • - naslednji delovni dan, če Canon potrdi, da je zamenjava potrebna, pred 11. uro po krajevnem času (ne velja za vikende in državne praznike);
  • - v dveh delovnih dneh, če Canon potrdi, da je zamenjava potrebna, po 11. uri po krajevnem času (ne velja za vikende in državne praznike).
 10. 10. Canon lahko popravi ali zamenja izdelke Canon z novimi ali obnovljenimi deli ali izdelki, ki so enakovredni novim po zmogljivostih in zanesljivosti. Obnovljeni deli ali izdelki bodo uporabljeni samo v primerih, ko to dovoljujejo zakoni države, v kateri je garancija uveljavljena.

 11. 11. Stranka je odgovorna za varnostno kopiranje in shranjevanje programskih datotek in programov pred popravilom in za obnovitev teh datotek in programov po popravilu.

 12. 12. Canon ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne druge zahtevke, vključno z, vendar ne omejeno na izgubo medijev za snemanje, izgubo podatkov in drugih stvari, ki niso izrecno omenjene v tej garanciji. Ko vrnete izdelek v okviru garancije, ga zelo previdno zapakirajte, zavarujte, priložite račun, navodila za popravilo in (po potrebi) vzorec medija za snemanje, na katerem so shranjene fotografije, ki ste jih posneli z izdelkom. Ta garancija ne vpliva niti na potrošnikove zakonske pravice v okviru ustrezne notranje zakonodaje niti na potrošnikove pravice, ki jih določa kupoprodajna pogodba med potrošnikom in prodajalcem.

 13. 13. V primeru odsotnosti ustrezne notranje zakonodaje, ki bi podeljevala dodatne pravice, je ta garancija edino in izključno pravno sredstvo in Canon ne bo prevzel odgovornosti za morebitno naključno ali posledično škodo ali za kršitev katerih koli izrecnih ali nakazanih garancij tega izdelka.

 14. 14. Vse garancije, ki so opisane v tej dokumentaciji, ponuja podjetje Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Nizozemska, in sicer prek svojih pooblaščenih servisnih delavnic.

 15. 15. Nič v tej dokumentaciji ne bo vplivalo na vaše zakonske pravice po vaši notranji zakonodaji.

Feedback

Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

Complete the survey No, thank you