Evrópuábyrgð Canon á skjávarpa

Þetta er ábyrgð endanotenda á almennun markaði í boði frá Canon Europa NV, Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollandi („Canon“) til endanlegra viðskiptavina, sem kaupa Canon skjávarpa til eigin nota en virka ekki sem neytendur samkvæmt staðbundunum lögum í því landi þar sem skjávarparnir eru keyptir.

Ef þú ert neytandi hefur þú ekki rétt á þessari ábyrgð, en lögbundin réttindi neytandans samkvæmt gildandi landslögum gilda um þig.

Þessar skilmálar og skilyrði og tilboðið hér að neðan gilda undir lögum Englands og Wales og skulu vera háð eingöngu lögsögu dómstóla Englands og Wales.

Þessi evrópska ábyrgð Canon á skjávarpa er samsett af mismunandi tilboðum varðandi þjónustu og tilboðið sem á við um þig ræðst af staðsetningu þinni; skjávarðanum sem þú keyptir og þegar þú keyptir vöruna. Tilboð um þjónustu eru sem hér segir:


Ábyrgð skil til þjónustuaðila

Aukin ábyrgð skjávarpa með lánsþjónustu


Canon skjávarpar sem ætlaðir eru til sölu og keyptir innan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“ – það er að segja Evrópusambandið, Ísland, Liechtenstein, Noregur) ásamt Sviss & Bretlands, falla undir Evrópska Canon ábyrgð á skjávörpum. Canon ábyrgist það að ef nýi skjávarpinn er talin vera gallaður innan gildandi ábyrgðartíma, verður leyst úr gallanum ókeypis (skilmálar og skilyrði gilda - sjá hér að neðan). Aukin ábyrgð Canon á skjávarpa með lánsþjónustu hefur frekari takmarkanir á svæðum og á skjávarpa. Nánari upplýsingar er að finna í kaflanum um aukna ábyrgðarlánsþjónustu á Canon skjávarpa hér að neðan.

Fyrir allar vörur utan gildandi skilmála ábyrgðar eða tímabils og varðandi skemmdir eða viðgerðir sem ekki falla undir ábyrgð, er gjaldskyld viðgerðarþjónusta í boði og er hægt að nálgast með því að skila vöru til hvaða viðurkennds þjónustuaðila Canon sem er.

Þessi ábyrgð verður þín eina og einstaka úrlausn og hvorki Canon né dótturfélög þess eða aðrir evrópskir skjávarpaábyrgðarmenn skulu bera ábyrgð á neinum tilfellum eða afleiðingum tjóns vegna brota á neinni hugsanlegri eða óbeinni ábyrgð á þessari vöru.

Til viðbótar við evrópska ábyrgð Canon á skjávarpa er þriggja ára viðaukaábyrgð á peru í boði. Vinsamlegast farðu á kynningarsíðu yfir skjávarpa varðandi frekari upplýsingar.

Skilmálar og skilyrði

Fyrir alla skilmála og skilyrði fyrir allar tegundir ábyrgðar skaltu smella á viðeigandi ábyrgðartilboð hér að neðan -

Return To Base Warranty

Projector Enhanced Warranty Loan Service


Ábyrgð skila til þjónustuaðila

Canon ábyrgist að vélbúnaður þessa skjávarpa sé í góðu lagi á ábyrgðartímabilinu. Ef vélbúnaðurinn reynist gallaður innan ábyrgðartímabilsins, þá verður viðgerðarþjónusta á vélbúnaði veitt án endurgjalds hjá viðurkenndri þjónustumiðstöð(um) Canon í aðildarlöndunum.

Þessi ábyrgð gildir um Canon vörur, sem ætlaðar eru fyrir og eru keyptar innan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“) ásamt Sviss & Bretlands.

Þessa endurgjaldslausu þjónustu er aðeins hægt að fá gegn framlagningu upphaflegra reiknings/greiðslustrimils sem gefinn er út til endanlegs notanda af seljanda.

Canon áskilur sér rétt til að skipta um gallaða skjávarpann með öðrum jafngildum skjávarpa sem hefur sömu eða betri gæði miðað við gölluðu vöruna, í stað þess að gera við gallaða vöru.

1. Ábyrgðartímabil

Það fer eftir skjávarpa, þessi ábyrgð gildir í 3 ár eða 5 ár frá kaupdegi (varðandi upplýsingar, vinsamlegast sjá hér að neðan). Til viðbótar kunna ákveðnar gerðir að vera með takmarkanir varðandi notkun. Allar perur koma með níutíu (90) daga ábyrgð. Vinsamlegast sjá Flipa fyrir réttindi varðandi frekari upplýsingar.

2. Til að fá ábyrgðarþjónustu

Ábyrgðarþjónusta er aðeins tiltæk hjá viðurkenndum þjónustumiðstöðvum Canon.

Allur kostnaður við öruggan flutning á skjávarpa til og frá viðurkenndri þjónustumiðstöð Canon lendir á endanlegum notanda. Ef skjávarpinn er fluttur til lands sem er ekki meðlimur evrópuábyrgðar skjávarpa Canon, þá verður að senda skjávarpann til baka til þess lands sem hann var keyptur til að njóta þessarar ábyrgðar.

3. Meðlimir evrópuábyrgðar skjávarpa Canon: Meðlimir evrópuábyrgðar skjávarpa Canon eru löndin þar sem hægt er að innleysa þjónustu ábyrgð skila til þjónustuaðila.

Hafðu vinsamlegast samband við viðeigandi meðlim evrópuábyrgðar skjávarpa ef þú þarfnast frekari upplýsinga varðandi þessa ábyrgð.

4. Takmarkanir

Þessi ábyrgð nær ekki yfir eftirfarandi:

- Rekstrarvörur;
- Neinn tengdan hugbúnað;
- Hlutir sem slitna (t.d. stjórnborð, sjónræna síu, perur, loftsíur) og birgðir og fylgihlutir (t.d. linsur, rafhlöður, fjarstýringu, festingar o.s.frv.) sem notaðir við þessa vöru;.
- Galla af völdum breytinga sem gerðar eru án samþykkis Canon eða viðgerðir / breytingar / hreinsun sem gerðar eru á þjónustumiðstöð sem er ekki viðurkennd af Canon;
- Kostnað viðurkenndrar þjónustumiðstöðvar Canon við að gera einhverja aðlögun eða breytingar á skjávarpanum sem eru nauðsynlegar fyrir einstök lönd vegna tækni- eða öryggisstaðla eða forskrifta eða öðrum kostnaði til að aðlaga skjávarpann vegna hvers konar tæknilýsinga sem hafa breyst frá afhendingu vöru.
- Skemmdir sem stafa af því að skjávarpinn er ekki í samræmi við sérstakar kröfur lands eða forskriftir í öðru landi en því landi sem kaup voru gerð.

Ábyrgðarviðgerð er undanskilin ef skemmdir eða gallar hafa stafað af:
- Óviðeigandi notkunar, óhóflegrar notkunar, meðhöndlunar eða notkun á skjávarpanum sem um getur í handbókum notenda eða rekstraraðila og/eða viðeigandi skjölum notanda, þ.mt án takmörkunar, rangrar geymslu, falls, óhóflegs hristings, tæringar, óhreininda, vatns- eða sandtjóns;
- Skemmdir sem stafa beint frá notkun varahluta, hugbúnaðar eða rekstrarvöru (t.d. perur, linsur eða rafhlöður), sem eru ekki samhæfar vörunni. Samhæfni við sérstaka Canon skjávarpann þinn ætti að vera sýnd á umbúðunum en er tryggð þegar notaðar eru ósviknir Canon-varahlutir, hugbúnaður eða rekstrarvörur eins og þær hafa verið prófaðir. Þér er ráðlagt að athuga samhæfni fyrir notkun;
- Tengingar á skjávarpanum við búnað sem er ekki samþykktur fyrir tengingu af Canon.
- Ófullnægjandi pökkun skjávarpans þegar hann var sendur til baka til viðurkenndrar þjónustumiðstöðvar Canon.
- Slysa eða hamfara eða einhverra ástæðna utan áhrifasviðs Canon, þar á meðal en ekki takmarkað við eldingar, vatn, eld, opinberar truflanir og óviðeigandi loftræstingu.

Ábyrgðarviðgerðir samkvæmt þessari ábyrgð innifela ekki reglubundnar skoðanir eða aðra staðlaða viðhaldsþjónustu við skjávarpa;

5. Annað

Viðgerðarþjónusta getur tafist þegar hún er framkvæmt utan upprunalandsins þar sem varan er ekki enn seld í því landi eða seld í skilgreindi hönnun fyrir viðeigandi land.. Samkvæmt því er ekki víst að tilteknir varahlutir fyrir skjávarpann séu til á lager í viðgerðarlandinu.

Canon tekur enga ábyrgð á neinum öðrum kröfum, þar á meðal, en ekki takmarkað við, tap á upptöku miðla og tap á gögnum o.fl., sem ekki er sérstaklega tekið fram í þessari ábyrgð.

Þegar skjávarpi er sendur vegna ábyrgðarþjónustu skal pakka honum mjög vandlega, vátryggja hann, láta sölunótu og lýsingu á bilun fylgja með.


Aukin ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa

 1. 1. Aukin ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa er boðin á viðeigandi ábyrgðartíma, til viðbótar við ábyrgð skila til þjónustuaðila. Þjónustan veitir endanlega viðskiptavini skjávarpa til láns á ábyrgðarviðgerð stendur, samkvæmt þessum sérstökum viðbótarskilmálum og skilyrðum.

 2. 2. Canon býður upp á skjávarpa til láns að beiðni endanlegra viðskiptavina sem eru með þessa ábyrgð eða seljenda þeirra, með fyrirvara um staðal lánsskilyrði Canon, eins og kveðið er á um hér. Þessir skilmálar teljast samþykktar af endanlegum viðskiptavinum við samþykki á skjávarpa til láns.

 3. 3. Endanlegir viðskiptavinir eða seljendur þeirra verða að tryggja að hver hlutur sem er lánaður sé skilað í sama ástandi og hann var afhentur og ber ábyrgð á tapi, tjóni eða þjófnaði á lánshlut og kann að vera krafinn um endurgreiðslu til Canon fyrir viðgerð eða skipti. Endanlegum viðskiptavinum eða seljendum þeirra er ráðlagt að íhuga að taka viðeigandi tryggingar til að ná til alls búnaðar sem lánaður er til þeirra.

 4. 4. Þjónustan nær aðeins yfir XEED og LX skjávarpa (innifaldar eru læknisfræðilegar gerðir og sérsniðnar einingar eru undanskildar). Vinsamlegast sjá Flipa fyrir réttindi varðandi frekari upplýsingar. Það er ekki hægt að flytja hana til annarra skjávarpa og reiðufé verður ekki í boði.

 5. 5. Þetta tilboð gildir aðeins um vörur sem ætlaðar eru til innflutnings og sölu hjá Canon í Evrópusambandslöndum ásamt Íslandi, Lichtenstein, Noregi og Sviss. Til að geta krafist samkvæmt aukinni ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa þarf skjávarpinn að hafa verið keyptur í einu af þessum löndum.

 6. 6. Aukin ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa er aðeins í boði í eftirfarandi viðeigandi löndum: Austurríki, Belgíu, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Írlandi, Ítalíu, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Hollandi, Noregi, Póllandi, Portúgal, Slóvakíu, Spáni, Svíþjóð, Sviss og Bretlandi. Innan Eistlands, Lettlands og Litháen, er aukin ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa aðeins fáanleg á viðeigandi gerðum skjávarpa sem eru keyptar á eða eftir 01.01.2016.

 7. 7. Til þess að hefja aukin ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa þarf að leggja fram sönnun um kaup. Canon áskilur sér rétt til að hafna gjaldfrjálst ábyrgðarþjónustu (eða til að hefja aukna ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa) ef ekki er hægt að leggja fram viðkomandi skjal (skjöl) eða ef upplýsingarnar sem þar eru að finna eru ófullnægjandi eða vanhæfar.

 8. 8. Aukna ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa er hægt að gangsetja annaðhvort af endanlegum viskiptavini eða af seljanda sem setti upp vöruna.

 9. 9. Allar beiðnir um að innleysa þessa þjónustu verður að gangsetja með símtali til staðbundins Þjónustuborðs Canon

 10. 10. Fulltrúi þjónustuborðs Canon getur beðið um viðbótarupplýsingar til að ákvarða orsök bilunar, áður en hlutur til láns er sendur.

 11. 11: ‘Næsti dagur’ þýðir þar sem það er hægt verður skjávarpi til láns látinn í té daginn eftir að beðið er um lán, þar sem slík beiðni er gerð fyrir klukkan 11:00 fyrir hádegi og eftir tvo daga þegar slík beiðni er móttekin eftir 11:00, um helgi eða á opinberum frídegi.

 12. 12. Endanlegur viðskiptavinur eða seljandi verður að gera ráðstafanir til að sækja biluðu eininguna um leið og lánsmyndavarpi hefur borist.

 13. 13. Endanlegur viðskiptavinur eða seljandi ber ábyrgð á því að tryggja að lánsmyndvarpa sé skilað til Canon innan 5 daga frá því að viðgerðu einingunni er skilað.

 14. 14. Undir venjulegum kringumstæðum mun allur sendingarkostnaður falla undir Canon.

 15. 15. Canon mun ekki bera ábyrgð á að fjarlægja eða setja upp upprunalega skjávarpann eða lánseininguna.

 16. 16. Þessir skilmálar og skilyrði og tilboðið hér að framan skulu stjórnast af og túlkuð í samræmi við lög Englands og Wales og allar deilur í tengslum við aukna ábyrgð með lánsþjónustu á skjávarpa falla undir lögsögu dómstóla Englands og Wales.