Consumer Product Support

  Feedback

  Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

  Complete the survey

  No, thank you

  Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums

  Uz visiem Canon projektoriem, kas paredzēti un iegādāti Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ” — proti, ES, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā) un Šveicē, attiecas Canon 3 gadu Eiropas garantiju sistēma (European Warranty System — EWS). Canon EWS garantē, ka uzņēmums Canon segs visas rezerves daļu un darbaspēka izmaksas, ja produktam būs nepieciešams remonts pirmo 3 gadu laikā. Tomēr standarta EWS noteikumi pieprasa, lai produkts tiktu atgriezts pilnvarotā remonta centrā un transportēšanas izmaksas segtu pats klients. Ja remonts nav ekonomiski pamatots, Canon var izvēlēties aizvietot produktu ar jaunu modeli, kam ir līdzvērtīgi vai labāki tehniskie parametri. Standarta EWS procedūra nenodrošina klientam remonta laikā nekādu papildu atbalstu.

  Papildus iepriekš minētajam, ja iespējams, XEED un LX uzstādāmajiem modeļiem, kas iegādāti EEK un Šveicē, tiek piedāvāts arī bezmaksas 3 gadu projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums, ar kuru tiek nodrošināta projektora aizvietošana nākamajā dienā,* kad klienta produkts atrodas remontā. Šis projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai tālāk uzskaitītajās akcijas valstīs un uzskaitītajiem akcijas modeļiem. Tas paredz, ka atbilstošos gadījumos klients saņem aizvietojošu projektoru ar līdzvērtīgiem vai labākiem tehniskiem parametriem, kamēr bojātā ierīce tiek labota, pirmo 3 gadu laikā pēc pirkuma, uzrādot derīgu pirkuma apliecinājumu. Bojātā ierīce tiks atgriezta pēc remonta — aizvietojošais projektors netiek nodrošināts pastāvīgi.

  * “Nākamā diena” nozīmē, ka, ja tas ir iespējams, aizvietojošais projektors tiks nodrošināts nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā. Uz šo aizvietošanas pakalpojumu pilnībā attiecas noteikumi un nosacījumi.

  Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums

  1. Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums tiek piedāvāts papildus standarta EWS piedāvājumam (EWS noteikumi netiek ietekmēti). Pakalpojums nodrošina klientu ar aizvietojošu projektoru garantijas remonta laikā saskaņā ar īpašiem papildu noteikumiem un nosacījumiem. Pakalpojumu var saņemt tikai trīs gadu laikā no sākotnējā pirkuma datuma.
  2. Šis piedāvājums ir derīgs tikai produktiem, kas paredzēti Canon importam un pārdošanai Eiropas Savienības valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Lai varētu pieteikties projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam, produktam ir jābūt nopirktam kādā no šīm valstīm.
  3. Pakalpojums attiecas uz XEED modeļiem WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST, kā arī projektoriem LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z un LX-MU800Z, ietverot arī medicīniskajām vajadzībām paredzētos variantus. To nevar piemērot citiem produktiem, un netiek piedāvāts to izmantot, saņemot naudu.
  4. Pakalpojums ir pieejams tikai šādās akcijas valstīs: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste. 
  5. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai akcijas projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 01.01.2016. 
  6. Lai pieteiktu projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu, jāuzrāda pirkuma apliecinājums. Canon patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu (vai atteikt projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma pieteikumu), ja nav sagatavoti atbilstošie dokumenti vai tajos sniegtā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
  7. Projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu var pieteikt lietotājs vai sistēmas integrētājs, kurš ir uzstādījis produktu.
  8. Lai saņemtu šo pakalpojumu, visi pieprasījumi jāiesniedz, zvanot pa tālruni vietējam Canon palīdzības dienestam.
  9. Pirms aizvietojošā produkta nosūtīšanas Canon palīdzības dienesta pārstāvis var pieprasīt papildu informāciju, lai noteiktu kļūmes iemeslu.
  10. “Nākamā diena” nozīmē, ka, ja tas ir iespējams, aizvietojošais produkts tiks nodrošināts nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā.
  11. Klientam vai sistēmas integrētājam jānodrošina bojātās ierīces paņemšana, tiklīdz ir saņemts aizvietojošais produkts.
  12. Klienta vai sistēmas integrētāja atbildība ir nodrošināt, ka aizvietojošais projektors tiek atgriezts uzņēmumam Canon 5 dienu laikā pēc saremontētās ierīces atgriešanas.
  13. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.
  14. Canon nebūs atbildīgs ne par sākotnējā projektora, ne aizvietojošās ierīces noņemšanu vai atkārtotu uzstādīšanu.
  15. Canon piedāvā aizvietojošos projektorus klientiem vai to sistēmu integrētājiem saskaņā ar Canon standarta aizvietošanas noteikumiem, kuriem viņiem jāpiekrīt, ja viņi pieņem aizvietojošā projektora piedāvājumu, izmantojot projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem jānodrošina, ka visas aizvietojošās iekārtas tiek atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas, un viņi ir atbildīgi par jebkādiem aizvietojošo iekārtu zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kā arī viņiem var tikt pieprasīts atlīdzināt uzņēmumam Canon to remonta vai nomaiņas izmaksas. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem ir ieteicams apsvērt atbilstošu jebkādu viņiem izsniegto aizvietojošo iekārtu apdrošināšanu.
  16. Piedāvājums neietekmē ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem noteiktās tiesības.
  17. Šo piedāvājumu nodrošina Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande.
  18. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī piedāvājums tiek regulēts un ir izveidots saskaņā ar atbilstošiem tās valsts tiesību aktiem, kurā produkts tiek lietots un pakalpojumi tiek nodrošināti. Jebkādi strīdi saistībā ar projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu tiek izskatīti šīs jurisdikcijas kompetento tiesu ekskluzīvajā jurisdikcijā.

  Apkopotie bieži uzdotie jautājumi un atbildes par projektoru uzlabotās garantijas aizvietošanas pakalpojumu


  Jautājums. Kur ir pieejams projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums?

  Atbilde. Pakalpojums ir pieejams tikai šādās akcijas valstīs: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste.

  No 01.01.2016. projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu var izmantot klienti Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šajās valstīs pakalpojumu var pieprasīt tikai akcijas projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 01.01.2016.


  Jautājums. Kurš var uzsākt pieprasījuma procedūru projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam?

  Atbilde. Klients vai viņa sistēmas integrētājs var uzsākt procedūru, ja produktam tiek konstatēta kļūme. Aizvietojošais produkts tiks nosūtīts, kad bojātajam produktam būs veikta diagnostika (atbilstoši pilniem noteikumiem un nosacījumiem) un būs apstiprināts aizvietojošās iekārtas piedāvājums.

  Jautājums. Ar ko jāsazinās, lai uzsāktu izmantot projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu?

  Atbilde. Klientiem vai sistēmas integrētājiem jāsazinās ar atbilstošo vietējo Canon palīdzības dienestu. Canon iegūs visu atbilstošo informāciju (t.i., informāciju par bojājumu) un veiks iespējamā iemesla pirmā līmeņa izmeklēšanu. Ja būs bojājums, Canon otrā līmeņa atbalsta dienesta pārstāvis sazināsies klientu vai sistēmas integrētāju. Ja diagnostikā būs apstiprināts bojājums un būs ieteicams remonts, tad līdzīgs produkts (vai produkts ar labākiem tehniskiem parametriem) tiks piedāvāts kā aizvietojošā iekārta.

  Jautājums. Cik ilgs laiks nepieciešams aizvietojošā projektora piegādei?

  Atbilde. Ja tas būs iespējams, aizvietojošais projektors tiks nodrošināts nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā.

  Jautājums. Kur tiks nogādāts aizvietojošais projektors?

  Atbilde. Aizvietojošos projektorus var nogādāt sistēmas integrētājam vai tieši klientam (ja klientam ir tehniskās zināšanas par uzstādīšanas darbiem).

  Jautājums. Kas notiek, kad aizvietojošais projektors ir saņemts?

  Atbilde. Kad aizvietojošais projektors ir saņemts, sistēmas integrētāja vai klienta atbildība ir nodrošināt, lai bojātais projektors tiktu atgriezts uzņēmumam Canon. Tiks nodrošinātas transportēšanas uzlīmes bojātā projektora atgriešanai, un tas jāievieto nodrošinātajā kartona kastē. Jāsazinās ar transportēšanas uzņēmumu, lai vienotos par bojātā produkta savlaicīgu paņemšanu. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.

  Jautājums. Kas notiek, kad bojātais projektors ir salabots?

  Atbilde. Sistēmas integrētāja vai klienta atbildība ir nodrošināt, ka aizvietojošais projektors tiek atgriezts uzņēmumam Canon 5 dienu laikā pēc saremontētās ierīces atgriešanas. Tiks nodrošinātas transportēšanas uzlīmes aizvietojošā projektora atgriešanai, un tas jāievieto nodrošinātajā kartona kastē. Jāsazinās ar transportēšanas uzņēmumu, lai vienotos par aizvietojošā produkta paņemšanu. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.

  Jautājums. Kurš ir atbildīgs par bojātā projektora noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu pēc remonta pabeigšanas?

  Atbilde. Canon nebūs atbildīgs par sākotnējā projektora noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu. Par to ir atbildīgs klients vai sistēmas integrētājs.

  Jautājums. Kurš ir atbildīgs par aizvietojošā projektora uzstādīšanu un noņemšanu pēc remonta pabeigšanas?

  Atbilde. Canon nebūs atbildīgs par aizvietojošā projektora uzstādīšanu un noņemšanu. Par to ir atbildīgs klients vai sistēmas integrētājs.

  Jautājums. Kādas ir sekas, ja aizvietojošā iekārta tiek pazaudēta, sabojāta vai nozagta?

  Atbilde. Canon piedāvā aizvietojošos projektorus klientiem vai to sistēmu integrētājiem saskaņā ar Canon standarta aizvietošanas noteikumiem, kuriem viņiem jāpiekrīt, ja viņi pieņem aizvietojošā projektora piedāvājumu, izmantojot projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem jānodrošina, ka visas aizvietojošās iekārtas tiek atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas, un viņi ir atbildīgi par jebkādiem aizvietojošo iekārtu zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kā arī viņiem var tikt pieprasīts atlīdzināt uzņēmumam Canon to remonta vai nomaiņas izmaksas. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem ir ieteicams apsvērt atbilstošu jebkādu viņiem izsniegto aizvietojošo iekārtu apdrošināšanu.

  Tālāk tabulā ir valstis, kurās tiek piedāvāts projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums. Papildu informāciju, lūdzu, skatiet pilnajos noteikumos un nosacījumos. Tālāk varat atrast kontaktinformāciju katrā valstī.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums pieejamās vietās tiek nodrošināts tikai akcijas produktiem.

  ValstsPalīdzības dienesta kontaktinformācija
  Austrija

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Austrija

  Beļģija

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Beļģija (holandiešu valoda)
  Canon Beļģija (franču valoda)

  Čehija

  +420 296 335 619

  Canon Čehija

  Dānija

  +45 70 20 55 15

  Canon Dānija

  Igaunija

  +372 630 0530
  Kopā

  Somija

  +358 (020) 366 466
  (Maksa par zvaniem ir 0,15 centi/min, ja zvanāt no fiksētās tālruņa līnijas. Zvanu maksa var atšķirties atkarībā no mobilā tālruņa operatora. Lūdzu, sazinieties ar savu operatoru, lai iegūtu papildu informāciju.)

  Canon Somija

  Francija

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Francija

  Vācija

  069 2999 3680

  Canon Vācija

  Ungārija

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Ungārija

  Īrija

  +353 16 990 990

  Canon Īrija

  Itālija

  +39 02 3859 2000

  Canon Itālija

  Latvija

  +371 67 38 75 10
  I B Serviss

  Lietuva

  +370 5 215 9966

  Orgsis

  Luksemburga

  +352 27 302 054

  Canon Luksemburga

  Norvēģija

  +47 23 50 01 43

  Canon Norvēģija

  Polija

  +48 22 583 4307

  Canon Polija

  Portugāle

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugāle

  Slovākija

  +421 (0)250 102 612

  Canon Slovākija

  Spānija

  +34 91 375 45 55

  Canon Spānija

  Zviedrija

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Zviedrija

  Šveice

  +41 22 567 58 58

  Canon Šveice (franču valoda)
  Canon Šveice (vācu valoda)

  Nīderlande

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Nīderlande

  Lielbritānija

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Apvienotā Karaliste

  Zvanu maksa atbilstoši vietējiem ģeogrāfiskajiem izcenojumiem atkarībā no lietotās mobilās vai fiksētās tālruņa līnijas zvanu plāna/pakalpojumu sniedzēja. Lūdzu, vispirms sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu precīzu maksu.


  Projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma akcijas valstis

  Šādas Eiropas garantiju sistēmas (European Warranty System — EWS) dalībvalstis piedāvā projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu:


  Austrija
  Beļģija
  Čehija
  Dānija Igaunija*
  SomijaFrancijaVācijaUngārijaĪrija
  ItālijaLatvija*Lietuva*LuksemburgaNīderlande
  NorvēģijaPolijaPortugāleŠveiceSlovākija
  SpānijaZviedrijaLielbritānija

   
  *Igaunijā, Latvijā un Lietuvā projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai norādītajiem projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 01.01.2016.

  Projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma akcijas modeļi

  Tālāk norādītajiem modeļiem tiek piedāvāts projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums:

  XEED


  XEED WUX400ST  
  XEED WX450ST
  XEED WUX450ST 
  XEED WUX450
  XEED WUX4000 
  XEED WX520
  XEED WUX500      
  XEED WUX5000 
  XEED SX6000 XEED WX6000
  XEED WUX6000

  XEED WUX6010

  XEED 4K500STVisi uzskaitīto modeļu medicīniskajām vajadzībām paredzētie varianti

  LX 

  LX-MU500LX-MU600Z
  LX-MU700LX-MU800Z 
  LX-MW500Visi uzskaitīto modeļu medicīniskajām vajadzībām paredzētie varianti