Warranty_Banner.jpg

Upplýsingar um Evrópuábyrgð á Canon vörum

Neðangreindar upplýsingar kveða á um mismunandi ábyrgðaskilmála, viðskiptvinur kemur með búnað til viðgerðar á verkstæði „carry in“, ábyrgðavinna unnin hjá viðskiptvini „on site“.

Upplýsingar um ábyrgðaskilmála

Á ábyrgðatíma Canon tækja gildir Evrópuábyrgð Canon (EWS), komi upp bilun sem rekja má til galla í vörunni og ekki er um ranga meðhöndlun að ræða, er gert við vöruna viðskiptavini að kostnaðarlausu. Gildir um Canon vörur á ábyrgðatíma viðkomandi vöru, talið frá kaupdegi vörunar (gildandi skilmálar og skilyrði).

Evrópuábyrgð Canon (EWS) samanstendur af tveimur þjónustuleiðum og ákvarðast þær leiðir af því hvaða þjónustu er boðið upp á í hverju landi fyrir sig og hvaða vöru er um að ræða.

Viðskiptvinur kemur með vöru til viðgerðar „carry in“(EWS):
Um flest allar Canon vörur gilda ábyrgðaskilmálar „carry in“ komi upp bilun á ábyrgðatíma sem rekja má til framleiðslugalla þá þarf viðskiptvinur að fara með búnaðinn til viðurkennds þjónustuaðila Canon í því landi þar sem gert verður við vöruna viðskiptavini að kostnaðarlausu.

Ábyrgðarþjónusta veitt í húsakynnum viðskiptvinar „on site“:
Á ákveðna geisla- og bleksprautuprentara (aðeins í ákveðnum löndum) er boðið upp á „on site“ ábyrgðarþjónustu hjá viðskiptvini. Vinsamlegast skoðaðu ábyrgðarþjónustulistan hér að neðan fyrir þitt tæki.

Komi upp bilun sem rekja má til framleiðslugalla og tækið fellur undir ábyrgðaskilmála „on site“ ábyrgðaþjónustu, þá mun viðurkenndur Canon þjónustuaðili heimsækja viðskiptavin og gera við vöruna á staðnum viðskiptavini að kostnaðarlausu. Ef ekki er boðið upp á „on site“ þjónustu í því landi sem viðskiptavinur ert staddur í eða varan ber ekki þá ábyrgðaskilmála þá ber viðskiptavini að fara með vöruna til viðurkennds þjónustuaðila Canon.

Smelltu á meðfylgjandi link til að skoða nánar skilmála og skilyrði ábyrgðarþjónustu fyrir þitt tæki.

Ljósmyndavörur í Evrópska ábyrgðarkerfinu

Canon og aðildarlönd að Evrópska ábyrgðarkerfinu (e. European Warranty System - EWS) ábyrgjast að harðbúnaðurinn í þessari vöru sé í fullkomnu lagi út allt ábyrgðartímabilið. Ef vélbúnaðurinn reynist gallaður innan ábyrgðartímabilsins, þá verður viðgerðarþjónusta á vélbúnaði veitt án endurgjalds hjá viðurkenndri þjónustumiðstöð(um) Canon í aðildarlöndunum að Evrópska ábyrgðarkerfinu.

Þessi ábyrgð gildir um Canon vörur, sem ætlaðar eru fyrir og eru keyptar innan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“) ásamt Sviss & Bretlands.  

Hægt er að fá þjónusta frá Evrópska ábyrgðarkerfinu án endurgjalds en aðeins gegn framsetningu þessa ábyrgðarskírteinis ásamt upprunalegum reikningi / kassanótu sem gefin er út af söluaðila til viðskiptavinarins og ef ábyrgðarskírteinið  sýnir (a) nafn kaupanda, (b) nafn söluaðila og heimilisfang, (c) heiti á vörutegund og raðnúmer, ef einhvert er, af keyptum vörum og (d) kaupdegi vörunnar. Canon áskilur sér rétt til að neita um ábyrgðarþjónustu ef þessar upplýsingar eru ekki fullkomnar eða hefur verið eytt eða breytt eftir upprunaleg kaup vörunnar af kaupanda frá söluaðila.

Canon kann gera við eða skipta út Canon-vörum með nýjum eða uppgerðum hlutum eða vörum í jafngildi nýrra hvað varðar frammistöðu og áreiðanleika. Canon getur einnig skipt út fyrir vörur með samsvarandi gerðum þar sem upprunalega vara er ekki lengur framleidd. Uppgerðir hlutir eða vörur verða því aðeins notaðir ef það er leyfilegt að gera það samkvæmt lögum lands þar sem ábyrgð er beitt. 

1. Ábyrgðartímabil

Þessi ábyrgð gildir í eitt ár frá kaupdegi neytandans (þriggja ára fyrir skjávarpa og nítján daga fyrir skjávarpa), eins og fram kemur í framangreindum skjölum.

* PIXMA G raðir : eitt ár eða 30000 prentanir, hvort sem gerist fyrr.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 ár eða 6000 klukkustundir notkun, hvort sem gerist fyrr. / XEED 4K600STZ: 5 ár eða 12000 klukkustundir notkun, hvort sem gerist fyrr.

2. Til að fá ábyrgðarþjónustu

Ábyrgðarþjónusta er tiltæk hjá viðurkenndum þjónustumiðstöðvum Canon. 

Allur kostnaður við öruggan flutning á vörum til og frá þjónustumiðstöð Canon lendir á endanlegum notanda. Ef varan er flutt inn í land sem ekki hefur aðild að að Evrópska ábyrgðarkerfinu og sem tekur ekki við ábyrgðarkortinu, þarf að skila vörunni til landsins þar sem hún var keypt til að njóta góðs af ábyrgðinni.

3. Aðilar að Evrópska ábyrgðarkerfinu:

Nánari upplýsingar um ábyrgðina í einstökum löndum er að finna í viðkomandi Aðildarríki að Evrópska ábyrgðarkerfinu.

4. Takmarkanir

Canon og aðilar að Evrópska ábyrgðarkerfinu ábyrgjast ekki eftirfarandi
- Reglulegt eftirlit, viðhald og viðgerðir eða skipti á hlutum vegna eðlilegs slits
- Rekstrarvörur.
- Neinn hugbúnað.
- Varahlutir sem slitna með notkun (t.d. myndbandshausar, skjávarpahlutar og leiðarúllur) sem og rekstrarvörur og fylgihlutir (t.d. rafhlöður og upptökumiðlar), þ.m.t., þó ekki takmarkað við, upptökubönd, DVD-diskar, minniskort og aftengjanlegur HDD búnaður sem notað með þessari vöru er ekki fjallað um í þessari ábyrgð.
- Galla sem koma til vegna breytinga sem eru gerðar án samþykkis Canon.
- Kostnað þjónustuveitenda við að gera einhverjar aðlögun eða breytingar á vöru sem eru nauðsynlegar fyrir einstök lönd vegna tækni- eða öryggisstaðla eða forskrifta eða öðrum kostnaði til að aðlaga vöruna vegna hvers konar tæknilýsinga sem hafa breyst frá afhendingu vöru.
- Skemmdir sem stafa af því að vara er ekki í samræmi við sérstakar kröfur lands eða forskriftir í öðru landi en því landi sem kaup voru gerð. 

Ábyrgðarviðgerð er undanskilin ef skemmdir eða gallar hafa stafað af:
- Óviðeigandi notkunar, óhóflegrar notkunar, meðhöndlunar eða notkun á vörunni sem um getur í handbókum notenda eða rekstraraðila og/eða viðeigandi skjölum notanda, þ.m.t. án takmörkunar, rangrar geymslu, falls, óhóflegs hristings, tæringar, óhreininda, vatns- eða sandtjóns;
- Viðgerða, breytinga eða hreinsunar sem framkvæmdar voru á þjónustumiðstöð sem ekki var með vottun Canon.
- Skemmdir sem stafa beint frá notkun varahluta, hugbúnaðar eða rekstrarvöru (t.d. Blek, pappír, prentduft eða rafhlöður), sem eru ekki samhæfar vörunni. Samhæfni við sérstaka Canon vöruna þína ætti að vera sýnd á umbúðunum en er tryggð þegar notaðar eru ósviknir Canon-varahlutir, hugbúnaður eða rekstrarvörur eins og þær hafa verið prófaðir. Þér er ráðlagt að athuga samhæfni fyrir notkun.
- Tengingar á vörunni við búnað sem er ekki samþykktur fyrir tengingu við Canon.
- Ófullnægjandi pökkunar vörunnar þegar hún var send til baka til viðurkenndrar þjónustumiðstöðvar Canon.
- Slysa eða hamfara eða einhverra ástæðna utan áhrifasviðs Canon, þar á meðal en ekki takmarkað við eldingar, vatn, eld, opinberar truflanir og óviðeigandi loftræstingu. 

5. Annað

Viðgerðarþjónusta getur tafist þegar hún er framkvæmt utan upprunalandsins þar sem varan er ekki seld í því landi eða seld í skilgreindi hönnun fyrir viðeigandi land. Samkvæmt því er ekki víst að tilteknir varahlutir fyrir vöruna séu til á lager í viðgerðarlandinu. 

Það er á ábyrgð viðskiptavinar að taka afrit og vista allar hugbúnaðarskrár og forrit áður viðgerð fer fram og til að endurheimta það sama eftir slíka viðgerð. 

Canon tekur enga ábyrgð á neinum öðrum kröfum, þar á meðal, en ekki takmarkað við, tap á upptöku miðla og tap á gögnum o.fl., sem ekki er sérstaklega tekið fram í þessari ábyrgð. Þegar vöru er skilað vegna ábyrgðarþjónustu, vinsamlegast pakkið henni mjög vel, vátryggið hana, látið fylgja sölureikning og ábyrgðarskírteini, leiðbeiningar varðandi viðgerðir og (ef við á) upptökumiðil með myndum sem teknar voru af vörunni þar sem hún er geymd. Þessi ábyrgð hefur ekki áhrif á lögbundin réttindi neytandans samkvæmt gildandi ákvæðum landslaga í gildi, né á réttindi neytandans gagnvart söluaðila sem koma upp vegna sölu-/kaupsamnings. Ef ekki er um að ræða viðeigandi landslög, mun þessi ábyrgð vera einvörðungu einkaréttar neytenda og hvorki Canon né dótturfélög þess eða aðrir aðilar að Evrópska ábyrgðarkerfinu skulu bera ábyrgð á neinum tilfellum eða afleiðingum af tjóni vegna brota á hvers kyns beinni eða óbeinni ábyrgð á þessari vöru.

 

Ef þú hefur einhverjar frekari fyrirspurnir varðandi Evrópu Ábyrgð System, vinsamlegast hafðu samband við okkur með tölvupósti stuðning eða síma stuðning valkost.

 

Listi yfir aðila er annast viðgerðarþjónstu á verkstæði, „carry in“

„Carry in“ ábyrgðarþjónusta er veitt í löndum á neðangreindum lista og er hluti af Canon European Warranty System (EWS).
Skilmálar Canon varðandi „carry in“ þjónustu og EWS.


Land Þjónustuborð Vefsíða
Austurríki 810081009 http://www.canon.at/Support/consumer_products/index.aspx
Belgía (hollenska) 02 6200197 http://nl.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgía (franska) 02 6200197 http://fr.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgía (þýska) 02 6200197 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Búlgaría service@canon.bg
+35928079260
http://www.canon.bg/
Kýpur Support_Nic@demstargroup.com
(+357 2) 274 2222
http://www.demstargroup.com/
Tékkland +420296335619 http://www.canon.cz/Support/consumer_products/index.aspx
Danmörk 70 20 55 15 http://www.canon.dk/Support/consumer_products/index.aspx
Eistland overall@overall.ee
+372 630 0500
http://www.overall.ee/
Finnland 020 366 466 http://www.canon.fi/Support/consumer_products/index.aspx
Frakkland 170480500 http://www.canon.fr/Support/consumer_products/index.aspx
Þýskaland 069 2999 3680 http://www.canon.de/Support/consumer_products/index.aspx
Grikkland Photo / Video Products: +302 10 364 0777
Printer / Scanner Products: +302 11 999 1260
Camera Repair
Info Quest Technologies
Ungverjaland 612355315 http://www.canon.hu/Support/consumer_products/index.aspx
Ísland (354)5697600 http://www.nyherji.is/
Írland (353) 1890 200 563 http://www.canon.ie/Support/consumer_products/index.aspx
Ítalía 848 800 519 http://www.canon.it/Support/consumer_products/index.aspx
Lettland info@ibs.canon.lv
+371 67 20 40 80
http://www.ibserviss.lv/
Litháen csc@sergita.lt
+370 (5)2756629
http://www.sergita.lt/
Lúxemborg (franska) 27 302 054 http://www.canon.lu/Support/consumer_products/index.aspx
Lúxemborg (þýska) 27 302 054 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Malta Avantech Ltd - +35621486899 – info@avantech.com.mt http://www.avantech.com.mt/
Noregur 23 50 01 43 http://www.canon.no/Support/consumer_products/index.aspx
Pólland 225834307 http://www.canon.pl/Support/consumer_products/index.aspx
Portúgal (+351) 214245190 http://www.canon.pt/Support/consumer_products/index.aspx
Rúmenía cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
+402 13246281
http://www.canon.ro
Slóvakía (+421)250 102 612 http://www.canon.sk/Support/consumer_products/index.aspx
Slóvenía (+386 1) 546 1000 http://www.3a-servis.si/
Spánn 901 900 012 http://www.canon.es/Support/consumer_products/index.aspx
Svíþjóð 08 519 923 69 http://www.canon.se/Support/consumer_products/index.aspx
Sviss (franska) 0848 833 838 http://fr.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Sviss (þýska) 0848 833 838 http://de.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Sviss (ítalska) 0848 833 838 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Holland 020 7219 103 http://www.canon.nl/Support/consumer_products/index.aspx
England 0844 369 0100 http://www.canon.co.uk/Support/consumer_products/index.aspx

Upplýsingar um aðila er veita þjónustu hjá viðskiptavin

Þjónusta sem er veitt hjá viðskiptavini (on-site) er veitt í neðangreindum löndum sem hluti af Canon European Warranty System (EWS).

Vinsamlegast athugið að þjónusta á staðnum (on-site) er aðeins í boði fyrir vörur á meðfylgjandi lista. applicable products(PDF)

Skilmálar um þjónustu hjá viðskiptavin (on-site) skv. EWS gilda
Ef varan þín er ekki gjaldgeng hvað varðar þjónustu hjá viðskiptavin (on-site) þá er þjónusta veitt á verkstæði (carry in).


Landssvæði Upplýsingar Lýsing
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

Feedback