Warranty_Banner.jpg

Informacija apie „Canon“ Europos garantijų sistemą

Toliau išsamiai aptariamos grąžinimo į gamyklą bei garantinio aptarnavimo vietoje nuostatos ir sąlygos.

Informacija apie garantinį aptarnavimą

Jeigu „Canon“ gaminys sugenda, mūsų klientai turi teisę naudotis „Canon“ Europos garantijų sistema (EWS), pagal kurią gedimai šalinami nemokamai tam tikrą laiką po gaminio įsigijimo (taikomos nuostatos ir sąlygos).

EWS sudaro dviejų skirtingų rūšių paslaugos; jums tinkamos paslaugos parenkamos atisžvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą bei įsigytą gaminį.

Grąžinimo į gamyklą EWS:
Didžiajai daliai „Canon“ buitinių gaminių taikoma grąžinimo į gamyklą paslauga. Jeigu garantiniu laikotarpiu gaminyje atsiranda gamybinio pobūdžio gedimas, jis turi būti grąžintas į „Canon“ patvirtintą remonto įstaigą, kurioje jį nemokamai sutaisys „Canon“ įgalioti technikai. Atlikus remonto darbus, gaminys bus grąžintas jums.

Aptarnavimo vietoje EWS:
Tam tikriems lazeriniams ir rašaliniams gaminiams (tik tam tikrose šalyse) siūlomos aptarnavimo vietoje paslaugos. Tam tinkamų gaminių sąrašą rasite toliau pateiktose garantinio aptarnavimo vietoje nuostatose ir sąlygose.

Jeigu garantiniu laikotarpiu atitinkamame gaminyje atsiranda gamybinio pobūdžio gedimas, „Canon“ įgaliotas technikas apsilankys pas jus ir nemokamai suremontuos gaminį jo buvimo vietoje. Jeigu garantinio aptarnavimo vietoje nuostatos ir sąlygos toliau nepateiktos, tai reiškia, jog jūsų šalyje aptarnavimo vietoje paslauga neteikiama. Tokiu atveju teikiamos tik grąžinimo į gamyklą garantinio aptarnavimo paslaugos.

Norėdami išsamiai susipažinti su vieno ar kito tipo garantijos nuostatomis ir sąlygomis, spustelėkite pageidaujamą garantinio aptarnavimo tipą žemiau –


Standartinės Europos garantijos sistemos (EGS) sąlygos

Canon ir EGS nariai garantuoja, kad šio gaminio mechaninė įranga tinkamai veiks visą garantijos laikotarpį. Jeigu garantijos galiojimo laikotarpiu nustatoma, kad mechaninė įranga turi defektų, tokios mechaninės įrangos remontas bus atliktas nemokamai Canon aptarnavimo centruose valstybėse, kuriose yra EGS nariai.

Prekės garantinis grąžinimas oficialiam prekybos atstovui arba gamintojui taikomas tiems Canon produktams,  kurie yra skirti ir yra įsigyti Europos ekonominėje erdvėje („EEA“) arba Šveicarijoje.

Nemokamos EGS paslaugos gali biūti suteiktos tik pateikus šią garantijos kortelę ir mažmeninio prekybininko užsakovui išduotą originalią sąskaitą/kasos čekį, ir tik tuo atveju, jeigu garantijos kortelėje nurodomas (a) pirkėjo vardas, pavardė/pavadinimas, (b) mažmeninio prekybininko pavadinimas ir adresas, (c) pirkto gaminio modelio pavadinimas ir serijos numeris, jei toks yra, bei (d) gaminio pirkimo data. Canon pasilieka teisę atsisakyti suteikti garantines paslaugas, jei garantijos kortelėje nenurodyta visa reikalaujama informacija arba ji buvo išbraukta ar pakeista po to, kai vartotojas nupirko gaminį iš mažmeninio prekybininko. Taip pat Canon pasilieka teisę pakeisti gaminį su defektais kitu tokios pat ar aukštesnės kokybės gaminiu be defektų, ir netaisyti gaminio su defektais.

Garantinis laikotarpis

Ši garantija galioja vienerius metus* nuo pirkimo dienos (projektoriams** garantija suteikiama trims metams, projektoriaus lempoms - devyniasdešimt dienų), įrodomos aukščiau paminėtais dokumentais.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: vienerius metus ar 30000 spaudų, kas įvyksta anksčiau.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 metams ar 6000 valandų naudojimo, kas įvyksta anksčiau. / XEED 4K600STZ: 5 metams ar 12000 valandų naudojimo, kas įvyksta anksčiau.

Garantinių paslaugų teikimas

Garantinės paslaugos teikiamos įgaliotuose Canon paslaugų centruose.

Užsakovas apmoka bet kokias gaminio saugaus transportavimo į Canon paslaugų centrą arba iš jo išlaidas. Jeigu gaminys įvežamas į valstybę, kurioje netaikoma EGS ir joje nepriimama garantijos kortelė, gaminys turi biūti grąžintas į tą valstybę, kurioje jis buvo nupirktas, kad biūtų galima pasinaudoti garantija.

EGS nariai: 

Dėl išsamesnės informacijos suteikiamos garantijos klausimais, prašome kreiptis į Jūsų šalyje esantį garantinio aptarnavimo centrą.“

Apribojimai

Canon ir EGS nariai nesuteikia garantijos dėl:

 • periodinės patikros, priežiiūros ir remonto arba dalių keitimo dėl normalaus nusidėvėjimo;
 • sunaudojamų dalių;
 • bet kokios programinės įrangos;
 • ši garantija netaikoma su šiuo gaminiu naudojamoms nusidėvinčioms dalims (pvz. video galvutėms, Projektoriaus optnės dalys, atliekamų dažų įdėklas ir kreipiamiesiems velenėliams), taip pat atsarginėms dalims irpriedams (pvz. baterijoms ir įrašymo laikmenoms (įskaitant,bet neapsiribojant, juostelėmis, skaitmeniniais universaliaisiais diskais (DVD), atmintiems kortomis ir nuimamais standžiaisiais diskais (HDD)));
 • defektų, atsiradusių dėl modifikacijų, atliktų be Canon sutikimo;
 • išlaidų, kurias patiria Canon paslaugų centrai atlikdami bet kokius gaminio pritaikymus ar modifikacijas, reikalingas tam, kad gaminys atitiktų konkrečius šalyje galiojančius technikos ar saugumo standartus ar specifikacijas, arba bet kokių kitų išlaidų, patiriamų norint suderinti gaminį del bet kokių nuo
 • gaminio pristatymo pakitusių specifikacijų;
 • žalos, atsirandančios dėl to, kad gaminys neatitinka konkrečių šalies standartų ar specifikacijų kitoje šalyje negu ta šalis, kurioje gaminys nupirktas.

Garantinės remonto paslaugos nesuteikiamos, jeigu žalos ar defektų priežastis yra: 

 • netinkamas naudojimas, pernelyg didelis naudojimas, gaminio priežiiūra ar eksploatavimas ne pagal naudotojo ar operatoriaus instrukcijas ir/arba atitinkamuose naudotojui skirtuose dokumentuose, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingas saugojimas, numetimas ir per dideli sukrėtimai;
 • korozija, nešvarumai, vanduo ar smėlis;
 • remontas, modifikacijos arba valymas ne įgaliotame Canon paslaugų centre;
 • Gedimas, sukeltas atsarginių dalių, programinės įrangos ar eksplotacinių medžiagų (tokių kaip rašalas,  popierius, rašalų kasetė ar maitinimo elementas), kurios produktui nėra pritaikytos. Canon produktų suderinamumas turėtų būti nurodytas ant produkto pakuotės. Canon užtikrina autentiškų atsarginių dalių, programinės įrangos ir eksplotacinių medžiagų suderinamumą, kadangi jos buvo patikrintos gamykliškai. Rekomenduotina patikrinti produktų suderinamumą, prieš juos naudojant.
 • gaminio prijungimas prie įrangos, prijungimo prie kurios Canon nėra patvirtinusi;
 • netinkamas gaminio supakavimas, grąžinant jį į įgaliotą Canon paslaugų centrą;
 • nelaimingi atsitikimai ar nelaimės, arba bet kokia kita priežastis, kurios Canon negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, žaibas, vanduo, gaisras, viešieji neramumai ir netinkama ventiliacija.

Kita

Remonto paslaugos gali užtrukti, jeigu jos teikiamos ne toje šalyje, kurioje gaminys nupirktas, jei šioje šalyje jis dar neparduodamas arba parduodamas tai šaliai pritaikyto dizaino. Atitinkamai toje šalyje, kurioje gaminys remontuojamas, gali nebiūti tam tikrų atsarginių tokio gaminio dalių.

Užsakovas yra pats atsakingas už atsarginių kopijų pasidarymą ir bet kokių programinės įrangos bylų bei programų išsaugojimą prieš remontą bei jų atkiūrimą po remonto.

Canon neprisiima atsakomybės už šioje garantijoje aiškiai nenurodytus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimais dėl įrašymo laikmenų, duomenų praradimo ir pan. Grąžindami produktą garantiniam aptarnavimui, jį labai atsargiai supakuokite, apdrauskite, pridėkite pirkimo kvitą ir garantijos kortelę, remonto instrukcijas ir (priklausomai nuo aplinkybių) įrašymo laikmenų, kuriose saugomos produktų padarytos nuotraukos, pavyzdį.Ši garantija neturi jokios įtakos vartotojo įstatyminėms teisėms pagal atitinkamus galiojančius nacionalinius įstatymus arba vartotojo teisėms mažmeninio prekybininko atžvilgiu pagal pirkimo/pardavimo sutartį. Jeigu nėra tai reglamentuojančių atitinkamų nacionalinių įstatymų, ši garantija bus vienintelė ir išskirtinė vartotojo teisių gynimo priemonė, o Canon arba jos antrinės įmonės, arba kiti EGS nariai neatsako už jokius atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius pažeidus bet kokią aiškią ar numanomą šio gaminio garantijos sąlygą.

Šie garantijos terminai ir sąlygos yra pasiūlyti jums Canon be išankstinio nusistatymo bet kokioms statutinėms teisėms, kurias jūs galite papildomai turėti dėl produktų, apimtų šitų terminų ir sąlygų.


 

Jei turite daugiau klausimų dėl Europos garantijų sistemos, kreipkitės į mus per aptarnavimo el. paštu arba aptarnavimo telefonu paslaugas.

Grąžinimo į gamyklą garantijos narių sąrašas

Grąžinimo į gamyklą garantinės paslaugos teikiamos toliau išvardytose šalyse, įtrauktose į „Canon“ Europos garantijų sistemą (EWS).
Taikomos „Canon“ grąžinimo į gamyklą EWS nuostatos ir sąlygos.


ŠalisPaslaugų biurasŽiniatinklio svetainė
Austria810081009http://www.canon.at/Support/consumer_products/index.aspx
Belgija (olandų k.)02 6200197http://nl.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgija (prancūzų k.)02 6200197http://fr.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgija (vokiečių k.)02 6200197http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Bulgariaservice@canon.bg
+35928079260
http://www.canon.bg/
CyprusSupport_Nic@demstargroup.com
(+357 2) 274 2222
http://www.demstargroup.com/
Czech Republic+420296335619http://www.canon.cz/Support/consumer_products/index.aspx
Danija70 20 55 15http://www.canon.dk/Support/consumer_products/index.aspx
Estijaoverall@overall.ee
+372 630 0500
http://www.overall.ee/
Suomija020 366 466http://www.canon.fi/Support/consumer_products/index.aspx
France170480500http://www.canon.fr/Support/consumer_products/index.aspx
Vokietija069 2999 3680http://www.canon.de/Support/consumer_products/index.aspx
GraikijaFotografijos / vaizdo įrašų produktai: +302 10 364 0777
Spausdintuvų / skaitytuvų produktai: +302 11 999 1260
Camera Repair
Info Quest Technologies
Vengrija612355315http://www.canon.hu/Support/consumer_products/index.aspx
Islandija(354)5697600http://www.nyherji.is/
Ireland(353) 1890 200 563http://www.canon.ie/Support/consumer_products/index.aspx
Italija848 800 519http://www.canon.it/Support/consumer_products/index.aspx
Latvijainfo@ibs.canon.lv
+371 67 20 40 80
http://www.ibserviss.lv/
Lietuvainfo@orgsis.lt
+370 (8 5) 2395510, 2395511
www.orgsis.lt
Liuksemburgas (prancūzų k.)27 302 054http://www.canon.lu/Support/consumer_products/index.aspx
Liuksemburgas (vokiečių k.)27 302 054http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
MaltaAvantech Ltd - +35621486899 – info@avantech.com.mthttp://www.avantech.com.mt/
Norvegija23 50 01 43http://www.canon.no/Support/consumer_products/index.aspx
Lenkija225834307http://www.canon.pl/Support/consumer_products/index.aspx
Portugal(+351) 214245190http://www.canon.pt/Support/consumer_products/index.aspx
Rumunijacristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
+402 13246281
http://www.canon.ro
Slovakija(+421)250 102 612http://www.canon.sk/Support/consumer_products/index.aspx
Slovėnija(+386 1) 546 1000http://www.3a-servis.si/
Ispanija901 900 012http://www.canon.es/Support/consumer_products/index.aspx
Švedija08 519 923 69http://www.canon.se/Support/consumer_products/index.aspx
Šveicarija (prancūzų k.)0848 833 838http://fr.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveicarija (vokiečių k.)0848 833 838http://de.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveicarija (italų k.)0848 833 838http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Olandija020 7219 103http://www.canon.nl/Support/consumer_products/index.aspx
JK0844 369 0100http://www.canon.co.uk/Support/consumer_products/index.aspx

Aptarnavimo vietoje garantijos kontaktiniai duomenys

Aptarnavimo vietoje garantinės paslaugos teikiamos toliau išvardytose šalyse, įtrauktose į „Canon“ Europos garantijų sistemą (EWS).
Turėkite omenyje, jog aptarnavimo vietoje garantinės paslaugos teikiamos tik gaminiams, nurodytiems šiame sąraše On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Taikomos „Canon“ aptarnavimo vietoje EWS nuostatos ir sąlygos.
Jeigu jūsų gaminiui atparnavimo vietoje paslaugos netaikomos, būsite aptarnaujami grąžinant gaminį į gamyklą; žr. Informacija apie grąžinimo į gamyklą garantiją.


TeritorijaIšsami informacijaAprašymas
BELGIËService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk02 6200 197
OpeningstijdenMaandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUEService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel02 6200 197
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKAServisní restrikce
Help desk číslo(+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací dobaPondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickouhttp://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARKService-begrænsningerIkke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
ÅbningstiderMandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLANDEinschränkungenDie Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support linkhttp://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑARestricciones del ServicioDisponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk)901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamientoLa linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canonhttp://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCEService restrictionsPar intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouvertureDu Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internethttp://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELANDService restrictionsFor Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number(353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIARestrizioni al servizioLe richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di aperturaLunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supportohttp://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURGService restrictionsPas de restrictions
Centre d'appel27 302 054
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁGKorlátozásokMunkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhetőHétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linkenhttp://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLANDService uitsluitingenGeen
Canon helpdesk020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
OpeningstijdenVan Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGEService begrensningerFor fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
ÅpningstiderMandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online supporthttp://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICHEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKAOgraniczenia serwisoweWszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinachOd Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Linehttp://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGALRestrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente)Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk)21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de FuncionamentoO serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link)http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZEinschränkungenKeine.
Canon Helpdesk0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKAServisné obmedzenia
Help desk číslo(+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodinyPondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporuhttp://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSEService restrictionsPas de restrictions.
Centre d'appel0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouvertureDu Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internethttp://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMIHuoltorajoituksetJos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
AukioloajatMaanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluunhttp://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGEService-begränsningarFör avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettiderMåndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupporthttp://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOMService restrictionsFor UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hoursMonday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support linkhttp://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx