Warranty_Page_Image

Evrópska ábyrgð Canon á Remote PTZ myndavélum

Þetta er ábyrgð endanotenda á almennum markaði í boði frá Canon Europa NV, Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollandi („Canon“) til endanlegra viðskiptavina, sem kaupa Canon Remote PTZ myndavélar til eigin nota en virka ekki sem neytendur samkvæmt staðbundunum lögum í því landi þar sem Remote PTZ myndavélarnar eru keyptar. Ef þú ert neytandi hefur þú ekki rétt á þessari ábyrgð, en lögbundin réttindi neytandans samkvæmt gildandi landslögum gilda um þig. Þessar skilmálar og skilyrði og tilboðið hér að neðan gilda undir lögum Englands og Wales og skulu vera háð eingöngu lögsögu dómstóla Englands og Wales.

Þjónustan sem boðið er upp á er sem eftirfarandi:

 

Ábyrgð skil til þjónustuaðila

 

Canon Remote PTZ myndavélar sem ætlaðir eru til sölu og keyptir innan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“ – það er að segja Evrópusambandið, Ísland, Liechtenstein, Noregur) ásamt Sviss, falla undir evrópska ábyrgð Canon á Remote PTZ myndavélum. Canon ábyrgist það að ef nýja Remote PTZ myndavélin er talin vera gölluð innan gildandi ábyrgðartíma, verður leyst úr gallanum ókeypis (skilmálar og skilyrði gilda - sjá hér að neðan). 

 

Fyrir allar vörur utan gildandi skilmála ábyrgðar eða tímabils og varðandi skemmdir eða viðgerðir sem ekki falla undir ábyrgð, er gjaldskyld viðgerðarþjónusta í boði og er hægt að nálgast með því að skila Remote PTZ myndavélinni til hvaða viðurkennds þjónustuaðila Canon sem er.
Þessi ábyrgð verður þín eina og einstaka úrlausn og hvorki Canon né dótturfélög þess eða aðrir evrópskir ábyrgðarmenn á Remote PTZ myndavélum skulu bera ábyrgð á neinum tilfellum eða afleiðingum tjóns vegna brota á neinni hugsanlegri eða óbeinni ábyrgð á þessari vöru.

 

Skilmálar og skilyrðiÁbyrgð skila til þjónustuaðila

Canon ábyrgist að vélbúnaður þessarar Remote PTZ myndavél sé í góðu lagi á ábyrgðartímabilinu. Ef vélbúnaðurinn reynist gallaður innan ábyrgðartímabilsins, þá verður viðgerðarþjónusta á vélbúnaði veitt án endurgjalds hjá viðurkenndri þjónustumiðstöð(um) Canon í aðildarlöndunum.
Þessi ábyrgð skila til þjónustuaðila gildir um Canon vörur, sem ætlaðar eru fyrir og eru keyptar innan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“) ásamt Sviss og Bretlandi.
Þessa endurgjaldslausu þjónustu er aðeins hægt að fá gegn framlagningu upphaflegra reiknings/greiðslustrimils sem gefinn er út til endanlegs notanda af seljanda.
Canon áskilur sér rétt til að skipta um gölluðu Remote PTZ myndavélinni með annarri jafngildri Remote PTZ myndavél sem hefur sömu eða betri gæði miðað við gölluðu vöruna, í stað þess að gera við gallaða vöru.

1. Ábyrgðartímabil
Ábyrgð gildir í 1 ár frá kaupdegi, eins og sönnun þess um kaup.

2. Til að fá ábyrgðarþjónustu
Ábyrgðarþjónusta er aðeins tiltæk hjá viðurkenndum þjónustumiðstöðvum Canon.
Allur kostnaður við öruggan flutning á Remote PTZ myndavélinni til og frá viðurkenndri þjónustumiðstöð Canon lendir á endanlegum notanda. Ef Remote PTZ myndavélin er flutt til lands sem er ekki meðlimur Evrópuábyrgðar Remote PTZ myndavélinni, þá verður að senda Remote PTZ myndavélina til baka til þess lands sem hann var keyptur til að njóta þessarar ábyrgðar.

3. Meðlimir Evrópuábyrgðar Canon Remote PTZ
Meðlimir Evrópuábyrgðar Canon Remote PTZ eru þau lönd þar sem hægt er að fá ábyrgðarþjónustu á staðnum.
Hafðu vinsamlegast samband við viðeigandi meðlim Evrópuábyrgðar Canon Remote PTZ ef þú þarfnast frekari upplýsinga varðandi þessa ábyrgð.

4. Takmarkanir

Þessi ábyrgð nær ekki yfir eftirfarandi:

 • Rekstrarvörur (rafhlaða); 
 • Neinn tengdan hugbúnað; 
 • Hlutir sem eru slitnir auk fylgihluta (t.d. rafhlöður, fjarstýring, sviga o.s.frv.) sem notaðir eru með þessari vöru.
 • Galla af völdum breytinga sem gerðar eru án samþykkis Canon eða viðgerðir / breytingar / hreinsun sem gerðar eru á þjónustumiðstöð sem er ekki viðurkennd af Canon; 
 • Kostnað viðurkenndrar þjónustumiðstöðvar Canon við að gera einhverja aðlögun eða breytingar á Remote PTZ myndavél sem eru nauðsynlegar fyrir einstök lönd vegna tækni- eða öryggisstaðla eða forskrifta eða öðrum kostnaði til að aðlaga Remote PTZ myndavélina vegna hvers konar tæknilýsinga sem hafa breyst frá afhendingu vöru. 
 • Skemmdir sem stafa af því að Remote PTZ myndavél vara er ekki í samræmi við sérstakar kröfur lands eða forskriftir í öðru landi en því landi sem kaup voru gerð;  
Ábyrgðarviðgerð er undanskilin ef skemmdir eða gallar hafa stafað af:
 • Óviðeigandi notkun, þ.e meðhöndlun vörunnar sem ekki er í samræmi við notendahandbókina eða notendahandbókina, óhófleg notkun (fyrir nánari upplýsingar vinsamlegast sjáðu notendahandbók notendanna), þar með talin án takmarkana, rangt geymslu, sleppa, of mikið áfall, tæringu óhreinindi, vatn eða sandskemmdir; 
 • Skemmdir sem stafa beint frá notkun varahluta, hugbúnaðar eða rekstrarvöru sem eru ekki samhæfar vörunni. Samhæfni við sérstöku Remote PTZ myndavél þína ætti að vera sýnd á umbúðunum en er tryggð þegar notaðar eru ósviknir Canon varahlutir, hugbúnaður eða rekstrarvörur eins og þær hafa verið prófaðir. Þér er ráðlagt að athuga samhæfni fyrir notkun; 
 • Tengingu á Remote PTZ myndavél við búnað sem er ekki samþykktur fyrir tengingu við Canon. 
 • Ófullnægjandi pökkun Remote PTZ myndavélar þegar hann var sendur til baka til viðurkenndrar þjónustumiðstöðvar Canon. 
 • Slysa eða hamfara eða einhverra ástæðna utan áhrifasviðs Canon, þar á meðal en ekki takmarkað við eldingar, vatn, eld, opinberar truflanir og óviðeigandi loftræstingu.

Ábyrgðarviðgerðir samkvæmt þessari ábyrgð innifela ekki reglubundnar skoðanir eða aðra staðlaða viðhaldsþjónustu við Remote PTZ myndavél;

5. Annað

Viðgerðarþjónusta getur tafist þegar hún er framkvæmt utan upprunalandsins þar sem varan er ekki enn seld í því landi eða seld í skilgreindi hönnun fyrir viðeigandi land.. Samkvæmt því er ekki víst að tilteknir varahlutir fyrir Remote PTZ myndavél séu til á lager í viðgerðarlandinu.
Canon tekur enga ábyrgð á neinum öðrum kröfum, þar á meðal, en ekki takmarkað við, tap á upptöku miðla og tap á gögnum o.fl., sem ekki er sérstaklega tekið fram í þessari ábyrgð.
Þegar Remote PTZ myndavél er send vegna ábyrgðarþjónustu skal pakka henni mjög vandlega, vátryggja hana, láta sölunótu og lýsingu á bilun fylgja með.

 

Algengar spurningarSp: Hvaða ábyrgð á við um Canon Remote PTZ myndavélar sem keyptar eru innan Evrópu?

Sv: Almennt séð býður Canon upp á evrópska WG Series ábyrgð fyrir vörur sem eru keyptar í:- Austurríki, Belgíu, Búlgaríu, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi, Íslandi, Kýpur, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Noregi, Póllandi, Portúgal, Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spáni, Svíþjóð, Sviss, Tékklandi, Ungverjalandi og Þýskalandi og Bretlandi. Vinsamlegast skoðið Skilmála og skilyrði í heild varðandi þessa ábyrgð.

Sp: Hvaða upplýsingar um ábyrgð ætti ég að finna í kassanum þegar ég kaupi Canon-vöru? 

Sv: Fyrir Evrópulönd þar sem Remote PTZ ábyrgðin gildir mun hver kassi yfirleitt innihalda evrópska Remote PTZ ábyrgðarviðurkenningu. Þetta mun líta út svipað og eftirfarandi dæmi:

 

Sp: Er nauðsynlegt fyrir mig að fylla út og skila skjölum til Canon til að skrá evrópsku ábyrgðina?

Sv: Það er ekki nauðsynlegt fyrir þig að skila skjölum til Canon til að skrá evrópsku Remote PTZ ábyrgðina. Ef þú vilt sérstaklega biðja um ábyrgðarviðgerð samkvæmt evrópuábyrgð Remote PTZ þá mun það alltaf vera nauðsynlegt fyrir þig að láta Canon í té upprunalegu kvittunina (þ.m.t. með kaupdegi) fyrir vöruna sem um ræðir.

Sp.: Hvaða skjöl eru nauðsynleg til að gera kröfu um ábyrgðarviðgerð samkvæmt evrópskri Remote PTZ ábyrgð?

Sv: Ef þú vilt sérstaklega biðja um ábyrgðarviðgerð samkvæmt evrópskri Remote PTZ ábyrgð þá mun það alltaf vera nauðsynlegt fyrir þig að láta Canon í té upprunalegu kvittunina (þ.m.t. með kaupdegi) fyrir Remote PTZ vöruna sem um ræðir. Kynningarábyrgðartilboð geta einnig tilgreint frekari kröfur, vinsamlegast sjá sérstöku skilmálana og skilyrði fyrir kynningartilboð (ef við á).

Sp: Hve lengi er dæmigerð evrópsk Remote PTZ ábyrgð Canon í gildi?

Sv: Almennt er ábyrgðartímabilið fyrir Canon Remote PTZ vörur 1 ár.

Sp: Ef ég kaupi Canon Remote PTZ vöru utan landanna þar sem Canon býður upp á evrópska Remote PTZ ábyrgð, mun þá Remote PTZ varan mín samt sem áður falla undir evrópsku Remote PTZ ábyrgðina ef ég á heima í evrópsku Remote PTZ ábyrgðarlandi?

Sv:Almennt munu vörur falla undir ábyrgð sem gildir um tiltekið sölusvæði og það verður nauðsynlegt fyrir endanlega viðskiptavini að skila vöru til viðkomandi lands til að geta krafist ábyrgðarviðgerðar. Canon býður almennt ekki alþjóðlega ábyrgð nema það sé sérstaklega tekið fram fyrir tilteknar vörur / svæði.

 

Upplýsingar varðandi tengiliðiTaflan hér að neðan inniheldur lönd sem bjóða upp á evrópuábyrgð Canon á Remote PTZ, varðandi frekari upplýsingar vinsamlegast skoðið skilmála og skilyrði evrópuábyrgðar Canon á Remote PTZ í heild.

Hér á eftir má finna tengiliðaupplýsingar fyrir hvert land fyrir sig.

Land Upplýsingar varðandi tengiliði þjónustuborðs
Austurríki +43 1 360 277 45 67

Canon Austurríki
Belgía +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgía (hollenska)
Canon Belgía (franska)
Búlgaría Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Búlgaríu
Kýpur +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Tékkland +420 296 335 619

Canon Tékklandi
Danmörk +45 70 20 55 15

Canon Danmörku
Eistland +372 630 0530

overall@overall.ee

Overall
Finnland +358 (020) 366 466
(Rukkað er fyrir símtöl 0,15 cent / mín ef þú hringir frá landlínu. Gjöld vegna símtala geta verið mismunandi eftir þjónustuveitu farsímafyrirtækis. Hafðu samband við þitt símafyrirtæki varðandi frekari upplýsingar)

Canon Finnlandi
Frakkland +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frakklandi
Þýskaland 069 2999 3680

Canon Þýskalandi
Grikkland Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Greece
Ungverjaland  +36 (06)1 235 53 15

Canon Ungverjalandi
Ísland +354 533 34 11

Beco
Írland +353 16 990 990

Canon Írlandi
Ítalía +39 02 3859 2000

Canon Ítalíu
Lettland +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Litháen +370 5 239 5510

Orgsis
Luxembourg +352 27 302 054

Canon Luxembourg
Malta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Noregur +47 23 50 01 43

Canon Noregi
Pólland +48 22 583 4307

Canon Póllandi
Portúgal +351 21 424 51 90

Canon Portúgal
Rúmenía +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon Rúmenía
Slóvakía +421 (0)250 102 612

Canon Slóvakía
Slóvenía (+386 1) 5461 000
3A Servis
Spánn +34 91 375 45 55

Canon Spáni
Svíþjóð +46 (0)8 519 923 69

Canon Svíþjóð
Sviss +41 22 567 58 58

Canon Sviss (franska)
Canon Sviss (þýska)
Holland +31 (0)20 721 91 03

Canon Hollandi
Bretland +44 (0)207 660 0186

Canon Bretlandi

Feedback