Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga

Visiems „Canon“ projektoriams, kurie yra skirti parduoti ir įsigyjami Europos ekonominėje erdvėje (EEE – tai yra ES, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijoje, taikoma „Canon“ 3 metų Europinės garantijos sistema (EGS). „Canon“ EGS reiškia, kad prireikus taisyti produktą per pirmuosius 3 metus „Canon“ atlygins visas išlaidas už detales ir darbą. Tačiau, pagal standartinės EGS sąlygas, pirkėjas savo sąskaita turi grąžinti produktą į įgaliotąjį remonto centrą. Paaiškėjus, kad finansiniu požiūriu remontuoti neapsimoka, „Canon“ gali nuspręsti pakeisti produktą nauju tokios pačios arba geresnės specifikacijos modeliu. Pagal standartinę EGS programą papildomos pagalbos vykstant remontui klientas negauna.

Be to, kas jau minėta pirmiau, kai tik įmanoma, EEE ir Šveicarijoje įsigytiems XEED ir LX diegimo modeliams siūloma nemokama „3 metų papildoma projektoriaus garantinio skolinimo paslauga“, kad kol kliento produktas yra remontuojamas, būtų galima gauti „Kitą dieną“* paskolintą projektorių. Ši papildoma garantinio skolinimo paslauga siūloma tik reikalavimus atitinkančiose šalyse ir reikalavimus atitinkantiems modeliams, kurių sąrašas pateikiamas toliau. Kai tinkama, tai suteikia teisę Klientui per pirmuosius 3 metus nuo pirkimo ir pateikus galiojantį pirkimo įrodymą išsinuomoti tokių pačių ar geresnių specifikacijų projektorių, kol jų sugedęs įrenginys yra remontuojamas. Sugedęs įrenginys po remonto bus sugrąžintas – paskolintas projektorius jį pakeičia tik laikinai.

* ‚„Kitą dieną“ reiškia, kad, kai tik įmanoma, skolinamas projektorius pateikiamas kitą dieną po prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas iki 11:00 val., ir per dvi dienas po tokio prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas po 11:00 val., savaitgalį arba per valstybinę šventę. Šiai skolinimo paslaugai taikomos visos nuostatos ir sąlygos.

Kontaktiniai duomenys

Toliau lentelėje nurodytos šalys, kuriose siūloma Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga, daugiau informacijos rasite visose nuostatose ir sąlygose. Toliau pateikta kiekvienos šalies kontaktinė informacija.

Atkreipkite dėmesį, kad Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga teikiama tik reikalavimus atitinkantiems gaminiams.

Šalis Pagalbos tarnybos kontaktinė informacija
Austrija

+43 1 360 277 45 67

„Canon Austria“

Belgija

+32 (0)2 620 01 97

„Canon Belgium“ (olandų k.)
„Canon Belgium“ (prancūzų k.)

Čekija

+420 296 335 619

„Canon Czech“

Danija

+45 70 20 55 15

„Canon Denmark“

Estija

+372 630 0530
„Overall“

Suomija

+358 (020) 366 466
(Skambinant laidine ryšio linija pokalbis kainuoja 0,15 centų už minutę. Pokalbio kaina gali priklausyti nuo mobiliojo telefono operatoriaus įkainio. Daugiau informacijos teiraukitės savo operatoriaus.)

„Canon Finland“

Prancūzija

+33 (0)1 70 48 05 00

„Canon France“

Vokietija

069 2999 3680

„Canon Germany“

Vengrija

+36 (06)1 235 53 15

„Canon Hungary“

Airija

+353 16 990 990

„Canon Ireland“

Italija

+39 02 3859 2000

„Canon Italy“

Latvija

+371 67 38 75 10
„I B Serviss“

Lietuva

+370 5 215 9966

„Orgsis“

Liuksemburgas

+352 27 302 054

„Canon Luxembourg“

Norvegija

+47 23 50 01 43

„Canon Norway“

Lenkija

+48 22 583 4307

„Canon Poland“

Portugalija

+351 21 424 51 90

„Canon Portugal“

Slovakija

+421 (0)250 102 612

„Canon Slovakia“

Ispanija

+34 91 375 45 55

„Canon Spain“

Švedija

+46 (0)8 519 923 69

„Canon Sweden“

Šveicarija

+41 22 567 58 58

„Canon Switzerland“ (prancūzų k.)
„Canon Switzerland“ (vokiečių k.)

Olandija

+31 (0)20 721 91 03

„Canon Netherlands“

JK

+44 (0)207 660 0186

„Canon UK“

Pokalbio kaina priklauso nuo geografinėje vietovėje taikomo mobiliojo arba laidinio ryšio operatoriaus pokalbių plano arba paslaugos teikėjo įkainio. Jei norite sužinoti tikslią kainą, visų pirma pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo.

Papildomos projektorių garantinio skolinimo paslaugos reikalavimus atitinkančios šalys

Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga siūloma šiose Europinės garantijos sistemos (EGS) šalyse:


Austrija
Belgija
Čekija
Danija  Estija*
Suomija Prancūzija Vokietija Vengrija Airija
Italija Latvija* Lietuva* Liuksemburgas Olandija
Norvegija Lenkija Portugalija Šveicarija Slovakija
Ispanija Švedija JK

 
* Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga teikiama tik reikalavimus atitinkantiems projektorių modeliams, įsigytiems nuo 2016 01 01 imtinai.

Papildomos projektorių garantinio skolinimo paslaugos reikalavimus atitinkantys modeliai

Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga taikoma šiems modeliams:

XEED


XEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000

XEED WUX6010

XEED 4K500ST Visi išvardytų modelių medicininiai variantai

LX 

LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Visi išvardytų modelių medicininiai variantai

Papildomos projektorių garantinio skolinimo paslaugos apžvalgos DUK

Kl. Kas gali prašyti Papildomos projektorių garantinio skolinimo paslaugos?

Ats. Nustačius produkto gedimą, paslaugos gali prašyti pirkėjas arba jo sistemos sudarytojas. Paskolintas produktas bus išsiųstas, kai bus nustatytas sugedęs gaminys (pagal visas nuostatas ir sąlygas) ir bus priimtas pasiūlymas dėl įrenginio paskolinimo.

Kl. Į ką reikia kreiptis dėl papildomos projektorių garantinio skolinimo paslaugos?

Ats. Pirkėjai arba jų sistemos sudarytojas turėtų kreiptis į susijusią vietos „Canon“ pagalbos tarnybą. „Canon“ užregistruos visą svarbią informaciją (pvz., gedimo detales) ir atliks pirmojo lygmens patikrinimą dėl galimos priežasties. Jei gedimo pašalinti nepavyks, „Canon“ antrojo lygmens palaikymo darbuotojai kreipsis į pirkėją arba sistemos sudarytoją. Jei gedimas bus patvirtintas ir rekomenduota taisyti, kaip skolinamas įrenginys bus pasiūlytas atitinkamas produktas (arba geresnių specifikacijų gaminys).

Kl. Kiek užtrunka paskolinto projektoriaus pristatymas?

Ats. Kai tik įmanoma, skolinamas projektorius pateikiamas kitą dieną po prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas iki 11:00 val., ir per dvi dienas po tokio prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas po 11:00 val., savaitgalį arba per valstybinę šventę.

Kl. Kur bus pristatytas paskolintas projektorius?

Ats. Skolinami projektoriai gali būti pristatomi sistemos sudarytojui arba tiesiogiai pirkėjui (jei pirkėjas turi techninių žinių įrengimo darbams atlikti).

Kl. Kas nutinka sutaisius sugedusį projektorių?

A: Sistemos sudarytojas arba pirkėjas yra atsakingas už tai, kad paskolintas projektorius būtų grąžintas „Canon“ per 5 dienas nuo tada, kai grąžinamas sutaisytas įrenginys. Paskolinto gaminio gražinimui bus pateiktos siuntimo etiketės ir gaminį reikėtų įdėti į pateiktą siuntimo dėžę. Kuo skubesniam paskolinto gaminio pristatymui reikia kreiptis į siuntų įmonę. Įprastomis sąlygomis visas siuntimo išlaidas padengia „Canon“.

Kl. Kas atsako už sugedusio projektoriaus nuėmimą ir sumontavimą jį sutaisius?

Ats. „Canon“ neatsako už originalaus projektoriaus nuėmimą ar įrengimą iš naujo. Už tai atsako pirkėjas arba jo sistemos sudarytojas.

Kl. Kas atsako už paskolinto projektoriaus sumontavimą ir jo nuėmimą pasibaigus remontui?

Ats. „Canon“ neatsako už paskolinto projektoriaus įrengimą ar nuėmimą. Už tai atsako pirkėjas arba jo sistemos sudarytojas.

Kl. Kokie būtų padariniai praradus, sugadinus paskolintą įrenginį, arba jei jis būtų pavogtas?

A: „Canon“ siūlo pirkėjams ir jų sistemų sudarytojams nuomojamus projektorius pagal „Canon“ standartines skolinimo sąlygas, ir bus laikoma, kad su šiomis sąlygomis yra sutinkama, jei yra priimamas pasiūlymas gauti išnuomotą projektorių pagal Papildomą projektorių garantinio skolinimo paslaugą. Pirkėjai ar jų sistemų sudarytojai privalo užtikrinti, kad visi ir kiekvienas išnuomoti elementai būtų grąžinti tokios pačios būklės, kokios buvo pateikti, ir atsako už bet kokį paskolintos įrangos praradimą, sugadinimą ar vagystę, ir iš jų gali būti reikalaujama atlyginti „Canon“ už remontą arba pakeitimą. Pirkėjams ar jų sistemų sudarytojams patariama apsvarstyti galimybę atitinkamai apsidrausti, kad draudimo sąlygos galiotų ir jiems paskolintai įrangai.

Kl. Kur galima pasinaudoti Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga?

A: Ši paslauga teikiama tik šiose reikalavimus atitinkančiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nuo 2016 01 01 Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga gali naudotis pirkėjai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Šiose šalyse paslaugos galima prašyti tik reikalavimus atitinkantiems projektorių modeliams, įsigytiems nuo 2016 01 01 imtinai.


Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga

1. Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga yra siūloma papildomai prie standartinės EGS (ir neturi įtakos EGS sąlygoms). Teikiant paslaugą pagal šias specialias papildomas nuostatas ir sąlygas, kol vyksta garantinis remontas klientui paskolinamas projektorius. Šia paslauga galima pasinaudoti tik per pirmuosius trejus metus nuo pirminės pirkimo datos.

2. Šis pasiūlymas galioja tik produktams, kurie yra skirti „Canon“ importuoti ir parduoti Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Norėdami pasinaudoti Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga, turite būti įsigiję savo produktą vienoje iš šių šalių.

3. Ši paslauga taikoma XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST ir LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z bei LX-MU800Z projektoriams, įskaitant „medicininius“ variantus. Ji neperduodamas kitiems gaminiams, ir nebus pateikta pasiūlymo alternatyva pinigine išraiška.

4. Ši paslauga teikiama tik šiose reikalavimus atitinkančiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

5. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga teikiama tik reikalavimus atitinkantiems projektorių modeliams, įsigytiems nuo 2016 01 01 imtinai.

6. Siekiant pasinaudoti Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga, būtina pateikti pirkimo įrodymą. „Canon“ pasilieka teisę atsisakyti suteikti nemokamą garantinę paslaugą (arba Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslaugą), jei susijusio dokumento pateikti neįmanoma arba jame esanti informacija yra nepilna arba neįskaitoma.

7. Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslaugą gali užsakyti galutinis pirkėjas arba gaminį sumontavęs sistemos sudarytojas.

8. Visi prašymai pasinaudoti šia paslauga turi būti pateikti paskambinus į vietos „Canon“ pagalbos tarnybą.

9. Prieš išsiųsdamas paskolintą produktą, „Canon“ pagalbos tarnybos atstovas gali pasiteirauti papildomos informacijos, kad nustatytų gedimo priežastį.

10. ‚„Kitą dieną“ reiškia, kad, kai tik įmanoma, skolinamas projektorius pateikiamas kitą dieną po prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas iki 11:00 val., ir per dvi dienas po tokio prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas po 11:00 val., savaitgalį arba per valstybinę šventę.

11. Pirkėjas arba sistemos sudarytojas turi suorganizuoti sugedusio įrenginio atidavimą kuo skubiau, kai tik gauna paskolintą produktą. 

12. Pirkėjas arba sistemos sudarytojas yra atsakingas už tai, kad paskolintas projektorius būtų grąžintas „Canon“ per 5 dienas nuo tada, kai grąžinamas sutaisytas įrenginys.

13. Įprastomis aplinkybėmis visas siuntimo išlaidas padengia „Canon“.

14. „Canon“ neatsako už originalaus projektoriaus ar paskolinto projektoriaus nuėmimą ar įrengimą iš naujo.

15. „Canon“ siūlo pirkėjams ir jų sistemų sudarytojams nuomojamus projektorius pagal „Canon“ standartines skolinimo sąlygas, ir bus laikoma, kad su šiomis sąlygomis yra sutinkama, jei yra priimamas pasiūlymas gauti išnuomotą projektorių pagal Papildomą projektorių garantinio skolinimo paslaugą. Pirkėjai ar jų sistemų sudarytojai privalo užtikrinti, kad visi ir kiekvienas išnuomoti elementai būtų grąžinti tokios pačios būklės, kokios buvo pateikti, ir atsako už bet kokį paskolintos įrangos praradimą, sugadinimą ar vagystę, ir iš jų gali būti reikalaujama atlyginti „Canon“ už remontą arba pakeitimą. Pirkėjams ar jų sistemų sudarytojams patariama apsvarstyti galimybę atitinkamai apsidrausti, kad draudimo sąlygos galiotų ir jiems paskolintai įrangai.

16. Pasiūlymas neturi įtakoms jokioms teisėms pagal galiojančius nacionalinius įstatymus.

17. Šį pasiūlymą teikia „Canon Europa N.V.“, Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (Nyderlandai).

18. Šioms nuostatoms ir sąlygoms, ir šiam pasiūlymui galioja ir jie yra parengti pagal atitinkamos šalies, kurioje naudojamas gaminys ir teikiamos paslaugos, teisės aktus, ir bet kokie su Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga susiję ginčai bus sprendžiami išskirtinai kompetentinguose šios jurisdikcijos teismuose.

You might also need...

Feedback