Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums

Uz visiem Canon projektoriem, kas paredzēti un iegādāti Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ” — proti, ES, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā) un Šveicē, attiecas Canon 3 gadu Eiropas garantiju sistēma (European Warranty System — EWS). Canon EWS garantē, ka uzņēmums Canon segs visas rezerves daļu un darbaspēka izmaksas, ja produktam būs nepieciešams remonts pirmo 3 gadu laikā. Tomēr standarta EWS noteikumi pieprasa, lai produkts tiktu atgriezts pilnvarotā remonta centrā un transportēšanas izmaksas segtu pats klients. Ja remonts nav ekonomiski pamatots, Canon var izvēlēties aizvietot produktu ar jaunu modeli, kam ir līdzvērtīgi vai labāki tehniskie parametri. Standarta EWS procedūra nenodrošina klientam remonta laikā nekādu papildu atbalstu.

Papildus iepriekš minētajam, ja iespējams, XEED un LX uzstādāmajiem modeļiem, kas iegādāti EEK un Šveicē, tiek piedāvāts arī bezmaksas 3 gadu projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums, ar kuru tiek nodrošināta projektora aizvietošana nākamajā dienā,* kad klienta produkts atrodas remontā. Šis projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai tālāk uzskaitītajās akcijas valstīs un uzskaitītajiem akcijas modeļiem. Tas paredz, ka atbilstošos gadījumos klients saņem aizvietojošu projektoru ar līdzvērtīgiem vai labākiem tehniskiem parametriem, kamēr bojātā ierīce tiek labota, pirmo 3 gadu laikā pēc pirkuma, uzrādot derīgu pirkuma apliecinājumu. Bojātā ierīce tiks atgriezta pēc remonta — aizvietojošais projektors netiek nodrošināts pastāvīgi.

* “Nākamā diena” nozīmē, ka, ja tas ir iespējams, aizvietojošais projektors tiks nodrošināts nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā. Uz šo aizvietošanas pakalpojumu pilnībā attiecas noteikumi un nosacījumi.

Kontaktandmed

Tālāk tabulā ir valstis, kurās tiek piedāvāts projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums. Papildu informāciju, lūdzu, skatiet pilnajos noteikumos un nosacījumos. Tālāk varat atrast kontaktinformāciju katrā valstī.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums pieejamās vietās tiek nodrošināts tikai akcijas produktiem.

Valsts Palīdzības dienesta kontaktinformācija
Austrija

+43 1 360 277 45 67

Canon Austrija

Beļģija

+32 (0)2 620 01 97

Canon Beļģija (holandiešu valoda)
Canon Beļģija (franču valoda)

Čehija

+420 296 335 619

Canon Čehija

Dānija

+45 70 20 55 15

Canon Dānija

Igaunija

+372 630 0530
Kopā

Somija

+358 (020) 366 466
(Maksa par zvaniem ir 0,15 centi/min, ja zvanāt no fiksētās tālruņa līnijas. Zvanu maksa var atšķirties atkarībā no mobilā tālruņa operatora. Lūdzu, sazinieties ar savu operatoru, lai iegūtu papildu informāciju.)

Canon Somija

Francija

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Francija

Vācija

069 2999 3680

Canon Vācija

Ungārija

+36 (06)1 235 53 15

Canon Ungārija

Īrija

+353 16 990 990

Canon Īrija

Itālija

+39 02 3859 2000

Canon Itālija

Latvija

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Lietuva

+370 5 215 9966

Orgsis

Luksemburga

+352 27 302 054

Canon Luksemburga

Norvēģija

+47 23 50 01 43

Canon Norvēģija

Polija

+48 22 583 4307

Canon Polija

Portugāle

+351 21 424 51 90

Canon Portugāle

Slovākija

+421 (0)250 102 612

Canon Slovākija

Spānija

+34 91 375 45 55

Canon Spānija

Zviedrija

+46 (0)8 519 923 69

Canon Zviedrija

Šveice

+41 22 567 58 58

Canon Šveice (franču valoda)
Canon Šveice (vācu valoda)

Nīderlande

+31 (0)20 721 91 03

Canon Nīderlande

Lielbritānija

+44 (0)207 660 0186

Canon Apvienotā Karaliste

Zvanu maksa atbilstoši vietējiem ģeogrāfiskajiem izcenojumiem atkarībā no lietotās mobilās vai fiksētās tālruņa līnijas zvanu plāna/pakalpojumu sniedzēja. Lūdzu, vispirms sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu precīzu maksu.

Projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma akcijas valstis

Šādas Eiropas garantiju sistēmas (European Warranty System — EWS) dalībvalstis piedāvā projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu:


Austrija
Beļģija
Čehija
Dānija  Igaunija*
Somija Francija Vācija Ungārija Īrija
Itālija Latvija* Lietuva* Luksemburga Nīderlande
Norvēģija Polija Portugāle Šveice Slovākija
Spānija Zviedrija Lielbritānija

 
*Igaunijā, Latvijā un Lietuvā projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai norādītajiem projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 01.01.2016.

Projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma akcijas modeļi

Tālāk norādītajiem modeļiem tiek piedāvāts projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums:

XEED


XEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000

XEED WUX6010

XEED 4K500ST Visi uzskaitīto modeļu medicīniskajām vajadzībām paredzētie varianti

LX 

LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Visi uzskaitīto modeļu medicīniskajām vajadzībām paredzētie varianti

Bieži uzdoti jautājumi

Jautājums. Kurš var uzsākt pieprasījuma procedūru projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam?

Atbilde. Klients vai viņa sistēmas integrētājs var uzsākt procedūru, ja produktam tiek konstatēta kļūme. Aizvietojošais produkts tiks nosūtīts, kad bojātajam produktam būs veikta diagnostika (atbilstoši pilniem noteikumiem un nosacījumiem) un būs apstiprināts aizvietojošās iekārtas piedāvājums.

Jautājums. Ar ko jāsazinās, lai uzsāktu izmantot projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu?

Atbilde. Klientiem vai sistēmas integrētājiem jāsazinās ar atbilstošo vietējo Canon palīdzības dienestu. Canon iegūs visu atbilstošo informāciju (t.i., informāciju par bojājumu) un veiks iespējamā iemesla pirmā līmeņa izmeklēšanu. Ja būs bojājums, Canon otrā līmeņa atbalsta dienesta pārstāvis sazināsies klientu vai sistēmas integrētāju. Ja diagnostikā būs apstiprināts bojājums un būs ieteicams remonts, tad līdzīgs produkts (vai produkts ar labākiem tehniskiem parametriem) tiks piedāvāts kā aizvietojošā iekārta.

Jautājums. Cik ilgs laiks nepieciešams aizvietojošā projektora piegādei?

Atbilde. Ja tas būs iespējams, aizvietojošais projektors tiks nodrošināts nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā.

Jautājums. Kur tiks nogādāts aizvietojošais projektors?

Atbilde. Aizvietojošos projektorus var nogādāt sistēmas integrētājam vai tieši klientam (ja klientam ir tehniskās zināšanas par uzstādīšanas darbiem).

Jautājums. Kas notiek, kad aizvietojošais projektors ir saņemts?

Atbilde. Kad aizvietojošais projektors ir saņemts, sistēmas integrētāja vai klienta atbildība ir nodrošināt, lai bojātais projektors tiktu atgriezts uzņēmumam Canon. Tiks nodrošinātas transportēšanas uzlīmes bojātā projektora atgriešanai, un tas jāievieto nodrošinātajā kartona kastē. Jāsazinās ar transportēšanas uzņēmumu, lai vienotos par bojātā produkta savlaicīgu paņemšanu. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.

Jautājums. Kas notiek, kad bojātais projektors ir salabots?

Atbilde. Sistēmas integrētāja vai klienta atbildība ir nodrošināt, ka aizvietojošais projektors tiek atgriezts uzņēmumam Canon 5 dienu laikā pēc saremontētās ierīces atgriešanas. Tiks nodrošinātas transportēšanas uzlīmes aizvietojošā projektora atgriešanai, un tas jāievieto nodrošinātajā kartona kastē. Jāsazinās ar transportēšanas uzņēmumu, lai vienotos par aizvietojošā produkta paņemšanu. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.

Jautājums. Kurš ir atbildīgs par bojātā projektora noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu pēc remonta pabeigšanas?

Atbilde. Canon nebūs atbildīgs par sākotnējā projektora noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu. Par to ir atbildīgs klients vai sistēmas integrētājs.

Jautājums. Kurš ir atbildīgs par aizvietojošā projektora uzstādīšanu un noņemšanu pēc remonta pabeigšanas?

Atbilde. Canon nebūs atbildīgs par aizvietojošā projektora uzstādīšanu un noņemšanu. Par to ir atbildīgs klients vai sistēmas integrētājs.

Jautājums. Kādas ir sekas, ja aizvietojošā iekārta tiek pazaudēta, sabojāta vai nozagta?

Atbilde. Canon piedāvā aizvietojošos projektorus klientiem vai to sistēmu integrētājiem saskaņā ar Canon standarta aizvietošanas noteikumiem, kuriem viņiem jāpiekrīt, ja viņi pieņem aizvietojošā projektora piedāvājumu, izmantojot projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem jānodrošina, ka visas aizvietojošās iekārtas tiek atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas, un viņi ir atbildīgi par jebkādiem aizvietojošo iekārtu zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kā arī viņiem var tikt pieprasīts atlīdzināt uzņēmumam Canon to remonta vai nomaiņas izmaksas. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem ir ieteicams apsvērt atbilstošu jebkādu viņiem izsniegto aizvietojošo iekārtu apdrošināšanu.

Jautājums. Kur ir pieejams projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums?

Atbilde.  Pakalpojums ir pieejams tikai šādās akcijas valstīs: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste.

No 01.01.2016. projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu var izmantot klienti Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šajās valstīs pakalpojumu var pieprasīt tikai akcijas projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 01.01.2016.


Projektori täiustatud garantii laenuteenus

1. Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums tiek piedāvāts papildus standarta EWS piedāvājumam (EWS noteikumi netiek ietekmēti). Pakalpojums nodrošina klientu ar aizvietojošu projektoru garantijas remonta laikā saskaņā ar īpašiem papildu noteikumiem un nosacījumiem. Pakalpojumu var saņemt tikai trīs gadu laikā no sākotnējā pirkuma datuma.

2. Šis piedāvājums ir derīgs tikai produktiem, kas paredzēti Canon importam un pārdošanai Eiropas Savienības valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Lai varētu pieteikties projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam, produktam ir jābūt nopirktam kādā no šīm valstīm. 

3. Pakalpojums attiecas uz XEED modeļiem WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST, kā arī projektoriem LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z un LX-MU800Z, ietverot arī medicīniskajām vajadzībām paredzētos variantus. To nevar piemērot citiem produktiem, un netiek piedāvāts to izmantot, saņemot naudu. 

4. Pakalpojums ir pieejams tikai šādās akcijas valstīs: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste.

5. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai akcijas projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 01.01.2016. 

6. Lai pieteiktu projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu, jāuzrāda pirkuma apliecinājums. Canon patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu (vai atteikt projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma pieteikumu), ja nav sagatavoti atbilstošie dokumenti vai tajos sniegtā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma. 

7. Projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu var pieteikt lietotājs vai sistēmas integrētājs, kurš ir uzstādījis produktu. 

8. Lai saņemtu šo pakalpojumu, visi pieprasījumi jāiesniedz, zvanot pa tālruni vietējam Canon palīdzības dienestam.

9. Pirms aizvietojošā produkta nosūtīšanas Canon palīdzības dienesta pārstāvis var pieprasīt papildu informāciju, lai noteiktu kļūmes iemeslu. 

10. “Nākamā diena” nozīmē, ka, ja tas ir iespējams, aizvietojošais produkts tiks nodrošināts

11. nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā. 

12. Klientam vai sistēmas integrētājam jānodrošina bojātās ierīces paņemšana, tiklīdz ir saņemts aizvietojošais produkts. 

13. Klienta vai sistēmas integrētāja atbildība ir nodrošināt, ka aizvietojošais projektors tiek atgriezts uzņēmumam Canon 5 dienu laikā pēc saremontētās ierīces atgriešanas.

14. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon. 

15. Canon nebūs atbildīgs ne par sākotnējā projektora, ne aizvietojošās ierīces noņemšanu vai atkārtotu uzstādīšanu.

16. Canon piedāvā aizvietojošos projektorus klientiem vai to sistēmu integrētājiem saskaņā ar Canon standarta aizvietošanas noteikumiem, kuriem viņiem jāpiekrīt, ja viņi pieņem aizvietojošā projektora piedāvājumu, izmantojot projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem jānodrošina, ka visas aizvietojošās iekārtas tiek atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas, un viņi ir atbildīgi par jebkādiem aizvietojošo iekārtu zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kā arī viņiem var tikt pieprasīts atlīdzināt uzņēmumam Canon to remonta vai nomaiņas izmaksas. Klientiem vai viņu sistēmas integrētājiem ir ieteicams apsvērt atbilstošu jebkādu viņiem izsniegto aizvietojošo iekārtu apdrošināšanu. 

17. Piedāvājums neietekmē ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem noteiktās tiesības. 

18. Šo piedāvājumu nodrošina Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande. 

19. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī piedāvājums tiek regulēts un ir izveidots saskaņā ar atbilstošiem tās valsts tiesību aktiem, kurā produkts tiek lietots un pakalpojumi tiek nodrošināti. Jebkādi strīdi saistībā ar projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu tiek izskatīti šīs jurisdikcijas kompetento tiesu ekskluzīvajā jurisdikcijā.

You might also need...

Feedback