Projektori täiustatud garantii laenuteenus

Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Iirimaa, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni projektoritele kehtib Canoni 3-aastane Euroopa garantiisüsteem (European Warranty System, EWS). Canoni EWS garanteerib, et kui toode vajab esimese kolme aasta jooksul parandamist, katab Canon kõik osade kulud ja töökulud. Siiski peab EWSi kohaselt klient omal kulul toote volitatud remondikeskusesse toimetama. Kui remont on ebamajanduslik, võib Canon otsustada asendada toote uue mudeliga, mis on samaväärsete või paremate tehniliste näitajatega. Iseenesest ei paku standardne EWS kliendile mingisugust täiendavat tuge remonditööde ajal.

Lisaks eelnevale pakume võimaluse korral EMPst või Šveitsist ostetud XEED ja LX installatsioonimudelitele tasuta 3-aastast projektori täiustatud garantii laenuteenust, mis tähendab, et klient saab järgmisel päeval* laenuks projektori, kui tema toode on remondis. See projektori täiustatud garantii laenuteenus on saadaval ainult teatud riikides ja ainult teatud mudelite puhul, mis on loetletud allpool. Kui kohaldub, annab see kliendile õiguse saada laenuks samaväärsete või paremate tehniliste näitajatega projektori, kui kliendi katkine seade vajab remonti kolme aasta jooksul alates ostukuupäevast. Klient peab esitama kehtiva ostutõendi. Algne seade tagastatakse kliendile pärast remontimist – laenuks antud projektor ei ole püsiv asendustoode.

* „Järgmine päevˮ tähendab, et võimaluse korral pakutakse kliendile laenuks projektorit üks päev pärast laenuprojektori taotlemist, kui klient esitab oma taotluse enne 11:00, ja kaks päeva pärast taotlemist, kui klient esitab taotluse pärast 11:00, nädalavahetusel või riigipühal. Sellele laenuteenusele kehtivad täielikud tingimused.

Kontaktandmed

Allolevas tabelis on riigid, kus pakutakse projektori täiustatud garantii laenuteenust. Lisateabe saamiseks vaadake täielikke tingimusi. Alt leiate kontaktandmed iga riigi jaoks.

Pange tähele, et kui see teie riigis kehtib, siis pakutakse projektori täiustatud garantii laenuteenust ainult teatud toodetele.

Riik Tugiliini kontaktandmed
Austria

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Belgia

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (hollandi keel)
Canon Belgium (prantsuse keel)

Tšehhi

+420 296 335 619

Canon Czech

Taani

+45 70 20 55 15

Canon Denmark

Eesti

+372 630 0530
Üldine

Soome

+358 (020) 366 466
(Kõne hind on 0,15 senti/min, kui helistate tavatelefonilt. Kõne hinnad võivad erineda olenevalt mobiilteenuse pakkujast. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.)

Canon Finland

Prantsusmaa

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Saksamaa

069 2999 3680

Canon Germany

Ungari

+36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary

Iirimaa

+353 16 990 990

Canon Ireland

Itaalia

+39 02 3859 2000

Canon Italy

Läti

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Leedu

+370 5 215 9966

Orgsis

Luksemburg

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Norra

+47 23 50 01 43

Canon Norway

Poola

+48 22 583 4307

Canon Poland

Portugal

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Slovakkia

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Hispaania

+34 91 375 45 55

Canon Spain

Rootsi

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden

Šveits

+41 22 567 58 58

Canon Switzerland (prantsuse keel)
Canon Switzerland (saksa keel)

Madalmaad

+31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands

Ühendkuningriik

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Kõnede eest võetakse tasu geograafiliste kohalike hindade alusel, mis olenevad kasutatavast mobiili- või tavatelefoni paketist/teenuseosutajast. Täpsete hindade saamiseks võtke kõigepealt ühendust oma teenuseosutajaga.

Riigid, kus projektori täiustatud garantii laenuteenus kehtib

Järgmised Euroopa garantiisüsteemi (European Warranty System, EWS) liikmesriigid pakuvad projektori täiustatud garantii laenuteenust:


Austria
Belgia
Tšehhi
Taani  Eesti*
Soome Prantsusmaa Saksamaa Ungari Iirimaa
Itaalia Läti* Leedu* Luksemburg Madalmaad
Norra Poola Portugal Šveits Slovakkia
Hispaania Rootsi Ühendkuningriik

 
* Eestis, Lätis ja Leedus on täiustatud garantii laenuteenus saadaval ainult teatud projektori mudelite puhul, mis on ostetud pärast 01.01.2016.

Mudelid, mille puhul projektori täiustatud garantii laenuteenus kehtib

Järgmiste mudelite puhul kehtib projektori täiustatud garantii laenuteenus:

XEED


XEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000

XEED WUX6010

XEED 4K500ST Kõikide üleval loetletud mudelite meditsiinilised variandid

LX 

LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Kõikide üleval loetletud mudelite meditsiinilised variandid

Projektori täiustatud garantii laenuteenuse ülevaade ja KKKd

K: Kes saab projektori täiustatud garantii laenuteenust taotleda?

V: Kas klient või tema süsteemi integraator saab pärast tootevea avastamist seda teenust taotleda. Laenutoode antakse, kui katkine toode on diagnoositud (kooskõlas tingimustega) ja laenuseadme pakkumine on vastu võetud.

K: Kellega pean projektori täiustatud garantii laenuteenuse saamiseks ühendust võtma?

V: Kliendid või nende süsteemi integraatorid peaksid helistama kohalikule Canoni tugiliinile. Canon kogub kogu vajaliku teabe (nt vea detailid) ja teeb esmase vea võimaliku põhjuse analüüsi. Kui viga püsib, võtab kliendi või süsteemi integraatoriga ühendust teise taseme tugimeeskond. Kui vea diagnoos on kinnitatud ja soovitame remonti, pakutakse laenuks samaväärset toodet (või paremate tehniliste näitajatega toodet).

K: Kui kaua võtab aega laenuprojektori kohaletoimetamine?

A: Võimaluse korral pakutakse kliendile laenuks projektorit üks päev pärast laenuprojektori taotlemist, kui klient esitab oma taotluse enne 11:00, ja kaks päeva pärast taotlemist, kui klient esitab taotluse pärast 11:00, nädalavahetusel või riigipühal.

K: Kuhu laenuprojektor saadetakse?

V: Laenuprojektori võib saata kas süsteemi integraatorile või otse kliendile (kui kliendil on tehnilised teadmised paigaldustööde tegemiseks).

K: Mis juhtub pärast laenuprojektori kättesaamist?

V: Pärast laenuprojektori kättesaamist peab süsteemi integraator või klient tagama, et katkine projektor saadetakse Canonile. Katkise toote saatmiseks antakse saadetise sildid, mis tuleks panna teile antud tarnimiskasti. Peate ühendust võtma tarnimisettevõttega, et korraldada esimesel võimalusel katkise toote pealevõtmine. Tavatingimustes katab kohaletoimetamiskulud Canon.

K: Mis juhtub pärast katkise projektori parandamist?

V: Süsteemi integraator või klient vastutavad selle eest, et laenuprojektor tagastatakse Canonile 5 päeva jooksul pärast remonditud seadme kättesaamist. Laenutoote saatmiseks antakse saadetise sildid, mis tuleks panna teile antud tarnimiskasti. Peate ühendust võtma tarnimisettevõttega, et korraldada esimesel võimalusel laenutoote pealevõtmine. Tavatingimustes katab kohaletoimetamiskulud Canon.

K: Kes vastutab katkise projektori eemaldamise eest ja selle tagasi paigaldamise eest pärast parandamist?

V: Canon ei vastuta originaalprojektori eemaldamise ega uuesti paigaldamise eest. Selle eest vastutab klient või tema süsteemi integraator.

K: Kes vastutab laenuprojektori paigaldamise ja selle tagasi eemaldamise eest pärast parandamist?

V: Canon ei vastuta laenuprojektori paigaldamise ega eemaldamise eest. Selle eest vastutab klient või tema süsteemi integraator.

K: Mis juhtub, kui laenuseade kaob, saab kahjustada või see varastatakse?

V: Canon pakub klientidele või nende süsteemi integraatoritele laenuprojektorit Canoni standardsete laenutingimuste alusel, millega nad peavad nõustuma, kui nad nõustuvad projektori täiustatud garantii laenuteenuse raames laenuprojektori pakkumisega. Kliendid või nende süsteemi integraatorid peavad tagama, et kõik laenuks antud seadmed tagastatakse samas seisukorras nagu need tarniti. Samuti on nad vastutavad laenuseadmete mis tahes kadumise, kahjustamise või varguse eest ning Canon võib neilt nõuda kulude hüvitamist või seadme asendamist. Klientidele või nende süsteemi integraatoritele soovitatakse kasutada sobivat kindlustust, mis kataks kõiki laenuks antud seadmeid.

K: Kus projektori täiustatud garantii laenuteenus kehtib?

V: Teenus on saadaval ainult järgmistes riikides: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik.

Alates 01.01.2016 saavad projektori täiustatud garantii laenuteenust kasutada Eesti, Läti ja Leedu kliendid. Nendes riikides saab teenust kasutada ainult teatud projektorite mudelitega, mis on ostetud pärast 01.01.2016.


Projektori täiustatud garantii laenuteenus

 1. Projektori täiustatud garantii laenuteenust pakutakse lisaks standardsele EWSi pakkumisele (mõjutamata EWSi tingimusi). Teenus pakub kliendile laenuprojektorit seniks, kuni tema toode on garantiiremondis. Kehtivad järgmised täiendavad tingimused. Teenust saab kasutada ainult kolme aasta jooksul alates algsest ostukuupäevast.
 2. Pakkumine kehtib ainult toodetele, mis on mõeldud Canoni poolt importimiseks ja müümiseks Euroopa Liidu riikides ning Iirimaal, Lichtensteinis, Norras ja Šveitsis. Projektori täiustatud garantii laenuteenuse taotlemiseks peab toode olema ostetud ühest järgmistest riikidest.
 3. Teenus kehtib XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST ja LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z ja LX-MU800Z projektoritele, sh meditsiinilised variandid. See ei laiene muudele toodetele ja seda ei saa rahaks ümber vahetada.
 4. Teenus on saadaval ainult järgmistes riikides: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik. 
 5. Eestis, Lätis ja Leedus on täiustatud garantii laenuteenus saadaval ainult teatud projektori mudelite puhul, mis on ostetud pärast 01.01.2016. 
 6. Projektori täiustatud garantii laenuteenuse kasutamiseks peab esitama ostutõendi. Canon jätab endale õiguse tasuta garantiiteenuse pakkumisest (või projektori täiustatud garantii laenuteenuse pakkumisest) keelduda, kui ei esitata vajalikke dokumente või kui seal sisalduvad andmed ei ole täielikud või on sobimatud.
 7. Projektori täiustatud garantii laenuteenust saab taotleda kas lõppkasutaja või süsteemi integraator, kes toote installis.
 8. Kõik selle teenuse kasutamise nõuded tuleb esitada, helistades Canoni tugiliinile.
 9. Canoni tugiliini esindaja võib enne laenutoote andmist küsida vea põhjuse kindlakstegemiseks lisateavet.
 10. „Järgmine päevˮ tähendab, et võimaluse korral pakutakse kliendile laenuks toodet üks päev pärast laenutoote taotlemist, kui klient esitab oma taotluse enne 11:00, ja kaks päeva pärast taotlemist, kui klient esitab taotluse pärast 11:00, nädalavahetusel või riigipühal.
 11. Klient või süsteemi integraator peab korraldama katkise seadme kohaletoimetamise kohe pärast laenutoote kättesaamist.
 12. Klient või süsteemi integraator vastutavad selle eest, et laenuprojektor tagastatakse Canonile 5 päeva jooksul pärast remonditud seadme kättesaamist.
 13. Tavatingimustes katab kõik kohaletoimetamiskulud Canon.
 14. Canon ei vastuta originaalprojektori ega laenuks antud seadme eemaldamise ega uuesti paigaldamise eest.
 15. Canon pakub klientidele või nende süsteemi integraatoritele laenuprojektorit Canoni standardsete laenutingimuste alusel, millega nad peavad nõustuma, kui nad nõustuvad projektori täiustatud garantii laenuteenuse raames laenuprojektori pakkumisega. Kliendid või nende süsteemi integraatorid peavad tagama, et kõik laenuks antud seadmed tagastatakse samas seisukorras nagu need tarniti. Samuti on nad vastutavad laenuseadmete mis tahes kadumise, kahjustamise või varguse eest ning Canon võib neilt nõuda kulude hüvitamist või seadme asendamist. Klientidele või nende süsteemi integraatoritele soovitatakse kasutada sobivat kindlustust, mis kataks kõiki laenuks antud seadmeid.
 16. See pakkumine ei mõjuta seaduslikke õigusi, mis on kooskõlas kohaldatavate riiklike õigusaktidega.
 17. Seda pakkumist pakub ettevõte Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands.
 18. Nendele tingimustele ja käesolevale pakkumisele rakenduvad toote ja teenuste kasutusriigis kehtivad asjaomased seadused, millega kooskõlas tuleb neid tõlgendada. Kõik projektori täiustatud garantii laenuteenusega seotud vaidlused lahendatakse eksklusiivselt selle jurisdiktsiooni pädevates kohtutes.

You might also need...

Feedback